Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

Statlig utredare: Så minskar vi klyftorna i samhället

Människor har, beroende på var de bor, olika möjligheter i livet och klyftorna ökar. Att bryta segregationen är en av Sveriges viktigaste framtidsfrågor, och här är tre punkter som bör vara vägledande i arbetet.

Publicerad: 5 december 2017, 04:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Foto: Mostphotos


Ämnen i artikeln:

Myndigheter

Den 1 januari inrättas Delegationen mot segregation, som ska stödja arbetet mot segregation och bidra till ökad kunskap och samverkan. Mitt uppdrag som särskild utredare har varit att förbereda och genomföra bildandet av myndigheten.

Att bryta segregationen är en av Sveriges viktigaste framtidsfrågor. Människor har, beroende på var de bor, olika möjligheter i livet och klyftorna ökar. Så ser de ut, trots flera politiska insatser mot segregation genom åren.

Vi i kommittén för inrättande av en delegation mot segregation har under hösten träffat representanter för 32 kommuner, landsting, civilsamhällesorganisationer, forskare, myndigheter och flera kommunala verksamheter. Vi kan konstatera att ambitionsnivån i landet är hög och att mycket arbete pågår. Men det finns också brister, särskilt när det kommer till möjligheterna att arbeta brett och långsiktigt, samverka och utbyta kunskap och erfarenheter.

I dag presenterar jag tre punkter som bör vara vägledande i det fortsatta arbetet för minskade klyftor och ökad sammanhållning.

1. Arbeta kunskapsbaserat

För att insatser mot segregation ska gå i samma riktning är det viktigt att utgå från gemensamma målbilder och syn på segregationens utmaningar. Segregation innebär att vi människor lever separerade från varandra, framför allt utifrån socioekonomisk bakgrund. Segregationen är relationell – den uppstår i förhållandet mellan områden som är socioekonomiskt starka respektive områden som har stora socioekonomiska utmaningar. Det är alltså inte ett bostadsområde som är segregerat utan hela kommunen eller regionen. De aktörer som är medvetna om den här relationen kan till exempel anpassa sina insatser efter ett helastaden-perspektiv.

2. Arbeta utifrån ett långsiktigt helhetsperspektiv

Lärdomar från tidigare satsningar är att kortsiktiga projekt som fokuserar på insatser i ett specifikt område kan leda till framgång på individuell nivå men inte strukturell nivå. Segregation förekommer inom många sektorer, exempelvis på bostadsmarknaden, arbetsmarknaden och inom skolan. Arbetet mot segregation måste utgå från ett långsiktigt helhetsperspektiv och drivas parallellt mellan olika sektorer och samhällsnivåer. Insatser behövs från såväl kommuner och landsting som länsstyrelser och myndigheter – och de olika aktörerna behöver samverka mer med varandra och med näringslivet, akademin och civilsamhällets organisationer.

3. Anpassa efter olika förutsättningar och prioritera frågan.

Arbetet i kommuner och landsting påverkas av olika förutsättningar, som att näringslivets och befolkningens sammansättning skiljer sig åt. Det innebär att också behoven av stöd och kunskap skiljer sig åt. Arbetet mot segregation behöver anpassas mer efter de olika lokala och regionala förutsättningarna. Kommuners och landstings sätt att organisera arbetet har också stor betydelse. De som prioriterar frågan och har den direkt under den politiska ledningen, kommun- eller landstingsstyrelsen, får en bättre resurstilldelning och samordning. En bred politisk överenskommelse kan dessutom leda till en ökad långsiktighet i arbetet.

Delegationen mot segregation har i uppdrag att samla in, analysera och sprida kunskap om segregationen. Den ska också bidra till ett mer sektorsövergripande arbete och främja ökad samverkan mellan olika relevanta aktörer. Men myndigheten ska varken ta över andras arbete eller driva det ensamt, utan underlätta för fler att veta, göra och våga mer. Arbetet mot segregation rymmer många möjligheter, men också en hel del utmaningar. Därför behövs krafttag och politiska beslut på alla nivåer som visar att vi vågar anta utmaningarna.

Den 8 december arrangeras konferensen Hur bryter vi segregationen? - med anledningen av inrättandet av Delegationen mot segregation. Konferensen är fullbokad men direktsänds via webben.

Jonas Nygren, särskild utredare, Kommittén för inrättande av en delegation mot segregation

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Myndigheter

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News