söndag11 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

Ställ krav och följ upp för bättre flyktingmottagande

Den senaste tidens debatt och granskning av flyktingboenden visar att det är dags att upphandla boenden annorlunda, skriver Almega och föreslår en ny boendeform: KRAV-BO.

Publicerad: 16 oktober 2015, 04:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Almega har ett förslag till Morgan Johansson (S).


Ämnen i artikeln:

FlyktingmottagandeFlyktingkrisenMigrationsverket

Situationen på svenska flyktingboenden är utmanande. Med de högsta invandringsströmmarna någonsin har behovet aldrig varit större att hitta bostäder åt nyanlända. Då väntan på besked om asyl i snitt tar 10 månader, fastnar människor länge på boenden som varit tänkta att vara tillfälliga. Därutöver rapporteras att kvaliteten på boendena ibland brister.

Almega har föreslagit en ny boendeform som löser samtliga av dessa problem: KRAV-BO. Denna boendeform innebär förenklat krav på integrationsinsatser. I stället för att bara upphandla boenden bör Migrationsverket upphandla sängplatser med extra integrationsinsatser.

Dagens fastighetsägare skulle med detta förslag få samarbeta med tjänsteföretag med vana att tillhandahålla välfärdsinsatser. Det kan handla om exempelvis utbildningsföretag, jobbcoachningsleverantörer eller omsorgsföretag. Man kan även tänka sig att sådana företag tar över driften av hela boenden. Migrationsverket bör även åläggas att följa upp att boendena följer de uppställda kraven, och avsluta samarbetet med aktörer som håller för låg kvalitet.

Kravställandet måste vidare verka i flera dimensioner. Genom att införa exempelvis obligatorisk samhällsorientering eller språkstöd i boendet blir väntan i boendet mer effektiv. KRAV-BO kan införas stegvis, exempelvis till grupper med hög beviljandegrad på asylsökningarna. Detta skulle då särskilt skynda på integrationen av syrierna.

Regeringen har sedan tidigare gett stöd till frivilligorganisationer för att bedriva insatser på flyktingboenden. Det är dock långt ifrån tillräckligt. Mottagandet måste vara professionellt, och därför krävs det att dessa tjänster upphandlas av företag. För att lyckas bättre är dock nyckeln att upphandlingarna och resultatuppföljningen blir bättre.

Därutöver har kommunerna ansvar att underlätta för bygglov och livsmedelstillsyn. Dagens regelverk för boenden innebär att många förhindras att laga mat, baka eller göra annat i köken. Det hämmar de boendes livskvalitet. För ensamkommande flyktingbarn är det särskilt oroande, då de inte får möjlighet att lära sig matlagning inför sitt kommande vuxenliv.

Med företagande i flyktingboendeverksamheten stärks professionaliteten. Det är också bara genom företagandet som vi kommer få kunna få till det utbud av platser som behövs för att möta dagens flyktingströmmar. Förslag om att bygga statliga flyktingboenden har av Statskontoret dömts ut som ineffektivt och dyrt.

Sverige behöver en mer kostnadseffektiv flyktingmottagning. Att införa KRAV-BO med bättre upphandlade flyktingboenden är ett första steg.

Li Jansson, arbetsmarknadsekonom Almega

Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev