Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

Specialistsnabbspår kan lösa kompetensbrist

Utbildningsminister Gustav Fridolin och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson bör snarast ta tag i frågan om att komplettera snabbspåret för nyanlända med ett specialistsnabbspår, där bedömningsnycklar och -modeller måste vara en viktig del, skriver Johan Alsén, Sverigechef på rekryteringsföretaget Hays.

Publicerad: 2 december 2015, 10:56

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ett regeringsinitiativ för att hjälpa arbetsgivarna att rekrytera specialister skulle leda till förbättrad integration.

Foto: Victor Svedberg


Ämnen i artikeln:

ArbetsmarknadArbete

Regeringen har den senaste tiden inlett en satsning på nyanlända med utbildning eller yrkeserfarenhet som efterfrågas i Sverige. För att korta tiden från ankomst till arbete skapas så kallade snabbspår tillsammans med arbetsmarknadens parter, Arbetsförmedlingen och andra myndigheter. Det är ett jättebra initiativ, men insatserna räcker inte när det gäller akademiker med specialistkompetenser.

Arbetslösheten bland universitetsutbildade invandrare är fortfarande hög, samtidigt som bristen är stor på vissa specialkompetenser och många svenska arbetsgivare har svårt att rekrytera till nyckelpositioner. Enligt Hays Global Skills Index 2015 som presenterades nyligen toppar Sverige listan över de mest pressade arbetsmarknaderna efter USA, med stor brist på vissa kompetenser samtidigt som arbetslösheten ökar.

Det är en utmanande situation som skulle kunna vändas till en möjlighet. Ett regeringsinitiativ för att hjälpa arbetsgivarna att rekrytera de specialister som de i dag inte hittar skulle leda till förbättrad integration och ökad tillväxt för Sverige.

Bland utrikes födda är andelen som har eftergymnasiala studier längre än tre år lika stor som bland infödda svenskar enligt en temarapport från SCB.

Av dem som har invandrat till Sverige under 2000-talet är utbildningsnivån till och med högre än bland den inrikes födda befolkningen. Däremot är andelen sysselsatta akademiker klart mindre bland utrikes födda enligt SCB, 76 procent jämfört med 84 procent för inrikes födda. Här finns det chans att hitta nyckelpersoner till de specialisttjänster som är svåra att fylla.

Även om det tas branschvisa regionala och initiativ, som exempelvis arbetsmarknadsutbildningar inom Korta vägen, saknas fortfarande ett regeringsinitiativ som tar fokus på företagens specialistbehov. Om företagen får hjälp att hitta personer med rätt nyckelkompetens oavsett nationalitet, kön, ålder och övrig bakgrund, kan de bli framgångsrika och anställa fler på olika typer av tjänster.

Ett problem för arbetsgivarna är att det är svårt att värdera utländska högskoleutbildningar. Det behövs fungerande nycklar för att snabbt kunna förstå och utvärdera vilken kompetens som finns. Utbildningsminister Gustav Fridolin och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson bör snarast ta tag i frågan om att komplettera snabbspåret för nyanlända med ett specialistsnabbspår, där bedömningsnycklar och -modeller måste vara en viktig del. Det vore en akut lösning som samtidigt skapar en långsiktigt hållbar förändring för Sveriges näringsliv.

Bristen på specialistkompetens hämmar företagens tillväxt. Om Sveriges ekonomi och välfärd ska kunna fortsätta utvecklas måste vi satsa på att få fram de nyckelkompetenser som företagen saknar för fortsatt innovation och expansion. Specialistsnabbspår är en väg som i nästa steg skulle skapa fler riktiga jobb samt bidra till ekonomisk tillväxt och minskad arbetslöshet i vårt land.

Johan Alsén, Sverigechef, Hays

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

ArbetsmarknadArbete

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev