lördag25 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

”Sluta betala ut dubbla bidrag till nyanlända”

I glappet mellan att en asylsökande fått uppehållstillstånd och fram till det att olika bidrag börjar betalas ut, får den nyanlände ekonomiskt stöd som inte behöver betalas tillbaka. Effekten blir att dubbla bidrag betalas ut i onödan.

Publicerad: 18 maj 2017, 12:29

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Stora summor skänks bort utan grund.”


Ämnen i artikeln:

FlyktingmottagandeFlyktingpolitikFörsörjningsstödVälfärd

Nyanländas bidrag från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan betalas ut retroaktivt, även för de månader då personen erhållit kommunalt försörjningsstöd. Inga system ska möjliggöra dubbla bidragsutbetalningar, istället ska vi ha strukturer för människor som leder bort från bidrag till egen försörjning. De dubbla bidragen är orättvisa. Gör om försörjningsstödet till förskottslån.

Tilliten till våra skatte- och välfärdssystem bygger på att medborgarna kan lita på att pengarna används effektivt samt att systemen bygger på rimlighet och rättvisa. Det är därför en självklarhet att bidrag inom det svenska socialförsäkringssystemet inte ska betalas ut dubbelt för samma period. Om misstag skett, ska återbetalning ske från den som erhållit mer av vår gemensamma kaka än vad som var avsett.

Men inom ett område förekommer ändå dubbla utbetalningar. Det är i det glapp som uppkommer när en asylsökande fått uppehållstillstånd och fram till det att de olika bidragen börjar betalas ut. Dessa bidrag omfattar etableringsersättning, etableringstillägg och bostadstillägg via Arbetsförmedlingen samt bostadsbidrag, barnbidrag och flerbarnstillägg från Försäkringskassan.

För att de nyanlända under den tiden ska klara sitt uppehälle går kommunen in och ger ekonomiskt bistånd som inte är återbetalningsskyldigt. Det innebär att nyanlända, när de olika bidragen väl börjar betalas ut, får retroaktiv ersättning för samma period de haft försörjningsstöd.

Utbetalning av kommunalt bistånd sker vanligtvis under några månader, och en uppskattning som vi gjort med hjälp av Stadsförvaltningens siffror visar att det för Stockholms kommun rörde sig om 21 miljoner kronor i månaden till nyanlända under år 2016. Det rör sig således om stora summor av skattebetalarnas pengar, som utan grund skänks bort istället för att användas till att täcka verkliga behov. Det är inte ett ansvarsfullt sätt att handha våra gemensamma pengar.

Vi menar att systemet med ekonomiskt bistånd till nyanlända omgående behöver normaliseras i relation till socialförsäkringssystemet i övrigt, och i relation till att Socialtjänstlagen föreskriver att alla invånare ska behandlas på samma sätt och utifrån samma förutsättningar. Det är vare sig rimligt eller rättvist att dubbla bidrag ska erhållas. Därför föreslår vi Moderater att det kommunala biståndet istället ska utgöras av ett förskottslån, som sedan betalas tillbaka. Möjligheten till dubbla bidrag behöver helt tas bort. Det är en rättvisereform.

En kommun som redan genomfört reformen med förskottslån är Vansbro kommun. Systemet finns redan inom socialtjänsten och kallas då förskott på förmån. Det ska givetvis gälla alla, också nyanlända som i nuläget är undantagna från regeln.

Vi moderater värnar tilliten till våra gemensamma system. Människor ska kunna känna sig trygga i att de skatter de betalar in används på ett ansvarsfullt och rättvist sätt där samma regler gäller för alla. Vår ambition är att människor ska komma i arbete och bli självförsörjande. Om integrationen i Sverige ska fungera är det en absolut förutsättning att bidragsberoendet minskar och att de nyanländas arbetskapacitet tas till vara. Därför ska det alltid vara mer lönsamt att arbeta än att få bidrag, också för nyanlända.

Lars Svärd, gruppledare (M) Hägersten Liljeholmens stadsdelsnämnd

Andréa Ström, vice ordförande (M) i socialnämnden Stockholms stad

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev