Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

”Skolan klarar inte fler ensamkommande”

Regeringen föreslår att en specifik grupp utan asylskäl ska få stanna, även sådana som ljugit om sin ålder och olagligt vistas i landet. Dessutom tvingas skolan och lärarna att ta ansvar för ett ännu större antal ensamkommande, vilket det saknas resurser för.

Publicerad: 29 november 2017, 10:06

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Sverige ska hjälpa. Men hjälp ska ges till dem med rätt behov


Ämnen i artikeln:

EnsamkommandeRegeringenSkolanModeraternaMigrationsverket

Sverige är ett fantastiskt land. Vi värderar trygghet och jämställdhet högt. Sverige är också ett land som många vänder sig till när de ska söka asyl.

Asyl och uppehållstillstånd ges till den som har rätt till skydd, det vill säga blir förföljd eller riskerar omänsklig behandling i hemlandet. Ett avslag på asylansökan beror på att hotbilden i hemlandet inte når upp till den nivå som lagen kräver – och vederbörande måste därmed lämna landet.

Under 2015 kom ett stort antal flyktingar till Sverige, vilket resulterade i en ohållbar situation för Migrationsverket och landets kommuner. Det landade i skolornas och lärarnas knä att ta hand om och undervisa dessa barn och unga – som har helt varierande skolbakgrund. Många mår mycket dåligt, är traumatiserade och i behov att ett stort antal stödinsatser för att kunna fungera.

Nu har regeringen gått ännu längre. Man går fram med ett förslag som kräver att en specifik grupp ska få stanna kvar i Sverige utan asylskäl - och trots att de har fått avslag.

Regeringen tar alltså ett långt kliv bort från rättssäkerheten och omfamnar godtycklighet genom att underminera Migrationsverkets arbete och expertis. Det här är också en fråga om trovärdighet och vilka signaler vi sänder ut. Vinnarna i regeringens nya förslag är ju de unga som trots avslag olagligt har hållit sig kvar i landet och som har ljugit om sin ålder. Det blir djupt problematiskt att driva en asylpolitik som inte premierar ärlighet och verkliga behov.

Förutom detta undrar man vidare: Hur ska det finansieras? Var ska ungdomarna bo? Hur tänker man stötta upp skolorna så att de klarar av sitt uppdrag?

Beslutet är framförallt besvärligt för skolan och lärarna som inte är förberedda eller rustade för att ta hand om ett ännu större antal ensamkommande. Redan i dag ser vi en stor lärarbrist, inte minst inom svenska som andraspråk. Det finns heller inga konkreta bedömningsmallar eller nationella prov för dessa elevgrupper att använda vid bedömning, vilket kan leda till godtyckliga och ojämlika bedömningar.

Elevhälsan kommer också att behöva byggas ut kraftigt för att bemöta det behov som är sammankopplat med dessa elever.  Vi pratar om ett stort antal sjuksköterskor, psykologer och studievägledare – funktioner som redan nu är bristvara. Risken för att undervisningen får stå tillbaka till förmån för ännu fler ”icke läraruppgifter”, är överhängande.

Sverige ska hjälpa. Men hjälp ska ges till dem med rätt behov. Asyl och integration ska ske under ordnande former och med fokus på långsiktighet och trovärdighet. Regeringens agerande visar på svagt ledarskap vilket kommer att få stora konsekvenser.

Emma Köster, lärare och moderat kommunpolitiker Lomma

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev