Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

Skärp lagstiftningen mot hedersrelaterat våld

Kampen mot hedersrelaterat våld och förtryck är en av vår tids största jämställdhetsutmaningar. Alla ska ha rätt att välja utbildning, partner och klädsel utan självutnämnda moralväktares kontroll.

Publicerad: 5 mars 2018, 04:26

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

För att motverka hedersförtrycket behövs, enligt skribenterna, en kombination av lösningar där både kunskapshöjande åtgärder och hårdare tag mot förövarna är avgörande.


Ämnen i artikeln:

HederskulturHedersvåldLiberalerna

Vi kan aldrig acceptera tomma stolar efter terminsstarter, oskuldskontroller, barnäktenskap, att hbtq-personer förvägras sin identitet eller andra hot mot individens frihet hotas.

För att motverka hedersförtrycket behövs en kombination av lösningar där både kunskapshöjande åtgärder och hårdare tag mot förövarna är avgörande. För att de som utsätts ska få rätt hjälp behöver relevanta yrkesgrupper få utbildning. Samtidigt som likabehandlingsprincipen borde vara en självklarhet får vi signaler från bland annat lärare och socionomer att de saknar rätt kompetens.

Det kan handla om läraren som misstänker att en flicka ska giftas bort, men på grund av okunskap väljer att inte larma. Det kan vara rektorn som av välvilja undantar några elever från simundervisningen, trots att det bryter mot lagen. Det kan också handla om socionomen som beslutar om återförening mellan barn och vårdnadshavare, trots att det är just dom barnet behöver skydd ifrån.

Relevanta yrkesgrupper som lärare, poliser, jurister, psykologer, sjuksköterskor och läkare måste få rätt kunskap. Det handlar både om grundutbildning, men även yrkesverksamma behöver samma kunskapslyft. Utbildningen ska inte ske godtyckligt utefter enskilda arbetsgivares intressen, den ska utgå ifrån de som drabbas. Därför vill vi se utbildningsinsatser som garanterar att alla som utsätts möts av kunnig personal.

Kunskapshöjande åtgärder är centrala. Samtidigt som vi arbetar med det behöver vi även se över lagstiftningen.

Idag lever över 100 000 flickor och kvinnor, men även män och pojkar, i det glömda Sverige. Enligt Astrid Schlytter, Docent vid Stockholms Universitet, kan så många som 240 000 personer tvingas leva under hedersnormer. De kontrolleras och förvägras de självklara rättigheter ett demokratiskt samhälle garanterar sina medborgare. Detta är en oacceptabel utveckling som måste stoppas.

Vi får aldrig av missriktad välvilja acceptera intolerans. Ett exempel där samhället idag brister handlar om barn som är utsätta för eller riskerar tvångsäktenskap. Det bör vara en självklarhet att Sverige står upp för dessa barn. Därför vill vi inrätta en ”Forced Marriage Unit”, en enhet under Utrikesdepartementet med syfte att hämta hem de barn som förts ut ur Sverige för att giftas bort i arrangerade barnäktenskap. Barn är en särskild utsatt grupp som inte kan försvara sig själva eller sina rättigheter. Därför får de aldrig lämnas till sina öden.

Avslutningsvis, låt oss införa Lex Fadime. En lagskärpning som gör att hedersmotiv vägs in som en försvårande omständighet vid brott. Brott med hedersmotiv är inte bara ett övergrepp mot den som direkt utsätts, utan också en signal till omgivningen om vilka risker det innebär att inte underordna sig. Sådana beteenden får aldrig bli normaltillstånd. Vi värnar mångfalden, religionsfriheten och människors rätt att både utöva sin religion och kultur. Men när dessa rättigheter strider mot den enskilde individens frihet och svensk lagstiftning måste vi bestämt sätta ner foten. För oss är det enkelt. När konflikter uppstår mellan demokratiskt stiftade lagar och kulturella, religiösa sedvänjor ska lagen alltid gå före. Vi hoppas detta kan bli vägledande för det viktiga arbete som väntar 2018 och som också genomsyrar den kommande valrörelsen.

Gulan Avci, Integrationspolitisk talesperson, Liberalerna. Ordförande, Liberala Kvinnor

Anton Johansson, Jämställdhetspolitisk talesperson, Liberala Studenter Goodwill-ambassadör, GAPF - Riksföreningen Glöm aldrig Pela & Fadime

Sara Mohammad, Grundare, GAPF – Riksföreningen Glöm aldrig Pela & Fadime. Hedersdoktor, Linköpings Universitet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev