torsdag8 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

”Skärp insatserna så att fler återvänder”

Regeringens politik för att få fler asylsökande att återvända är otillräcklig. Vi riskerar att få ett växande skuggsamhälle där människor lever i utsatthet. Skärp preskriptionstiden för den som fått avslag på sin asylansökan och satsa på polisen, är två av Moderaternas förslag.

Publicerad: 4 maj 2016, 08:46

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Regeringen saknar trovärdiga förslag för hur återvändandet rent faktiskt ska förbättras, skriver Johan Forssell (M).


Ämnen i artikeln:

PolisenMigrationsverketAnders YgemanMorgan JohanssonFlyktingpolitikMigrationMigrationspolitik

Flyktingkrisen är inte över, oavsett vad Stefan Löfven säger. Sverige står inför en rad svåra utmaningar. Människor måste snabbare komma i jobb och kunna försörja sig själva. Reformer för ordning och reda i migrationspolitiken behöver genomföras.

Det är centralt att få återvändandet att fungera. Det måste vara en tydlig skillnad mellan ett ja och ett nej i asylprocessen. Har man fått ett avslagsbeslut ska man återvända till sitt hemland. Alternativet är skuggsamhällen i Sverige, där människor lever i stor utsatthet. De åtgärder som Morgan Johansson (S) och Anders Ygeman (S) nyligen presenterat på området för återvändande är inte fel i sig, men de är långt ifrån tillräckliga.

Redan i dag har Polisen omkring 20 000 återvändandeärenden att arbeta med. Så många som 46 000 personer riskerar att avvika i asylprocessen under de kommande åren, enligt Migrationsverkets beräkningar. Det innebär en risk för skuggsamhällen motsvarande städer av Halmstad eller Östersunds storlek bara några år fram.

Livet som gömd är i regel ett liv i stor utsatthet och med risk för att utnyttjas. Ibland finns också barn som tvingas leva i otrygghet med familjens rädsla för att upptäckas av polis eller andra myndigheter.

Sverige tar ett mycket stort ansvar för människor som flytt hit och har skyddsbehov. Människor som saknar skyddsbehov ska återvända. Utan denna skillnad skadas trovärdigheten till hela systemet. Bland det första regeringen Löfven gjorde var dock att ta bort det uppdrag om förstärkt återvändandearbete som fanns i regleringsbreven till Polisen och Migrationsverket.

Nu har regeringen insett detta misstag och återfört samma uppdrag. Det är bra. Detsamma gäller att regeringen nu instämmer i moderata förslag om fler förvarsplatser och en förvarsenhet i norra Sverige. Men helheten är otillräcklig. Det saknas trovärdiga förslag för hur återvändandet rent faktiskt ska förbättras. Några insatser är särskilt avgörande:

Regeringen måste få på plats återtagandeavtal med Afghanistan och Marocko. Detta måste vara prioriterat i det internationella arbetet. Arbetet som Löfven inlett med ett avtal med Afghanistan är hittills resultatlöst. Ett återtagandeavtal gör att arbetet med återvändande kan underlättas avsevärt.

Preskriptionstiden behöver skärpas. I dag kan den som har fått ett avslagsbeslut göra en ny asylansökan efter fyra år. Det skapar incitament att hålla sig gömd i avvaktan på att preskriptionstiden har löpt ut. Det är inte rimligt. Moderaterna vill därför fördubbla preskriptionstiden. Vi är också beredda att se över att ta bort den helt. Ingen med verkställighetshinder kommer dock att utvisas.

Den som stannar kvar i Sverige efter ett avslagsbeslut ska som huvudregel inte ha rätt till bidrag. I dag är rättsläget oklart. Praxis skiljer sig åt både i olika kommuner och i olika domstolar. Sveriges Kommuner och Landsting har pekat på problemet. Här måste lagstiftningen stramas åt och bli tydlig.

Polisens arbete behöver kraftigt skärpas. Moderaterna satsar på 2 000 fler poliser i Sverige. Med ökade resurser finns förutsättningar att förbättra arbetet med såväl utvisningar som kontroller i syfte att upptäcka personer som befinner sig i landet olovligen.

Regeringen måste ta tag i återvändandefrågan. Den blir allt viktigare i takt med att Migrationsverket fattar allt fler beslut. Risken är annars att vi i Sverige får skuggsamhällen med ett stort antal människor, både vuxna och barn, som lever i otrygghet och utsatthet.

Johan Forssell, migrationspolitisk talesperson (M)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev