Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

Sex punkter för ett bättre flyktingmottagande

Sverige har ett generöst mottagande av flyktingar från hela världen och så ska det förbli. Med ett klokt och solidariskt mottagande i Sverige och inom EU kommer flyktingfrågan att kunna förvandlas från ett stort problem till en enorm möjlighet. Men för att komma dit måste mottagandet ändras i grunden.

Publicerad: 25 november 2014, 04:31

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

FlyktingmottagandeMigration

Människor som tvingas fly för sina liv ska kunna få en fristad hos oss i Sverige. Nu är hög tid att göra om och att göra rätt, avseende flyktingmottagandet.

Jag är kommunstyrelseordförande i Östra Göinge. En kommun, med 13 800 invånare, som sedan många år tagit ett mycket stort ansvar för mottagande av alla slags flyktingar. Vi har på eget initiativ tecknat avtal med Migrationsverket om asylplatser i lägenheter, om mottagande av flyktingar för bosättning och om platser för ensamkommande barn. Totalt 375 platser, vilket innebär drygt 27 platser per 1 000 invånare i vår kommun. Det är ett stort frivilligt åtagande. Men verkligheten har blivit en helt annan, trots våra protester. Därför har jag engagerat mig på alla tänkbara sätt för att få till stånd tydliga förändringar av Sveriges flyktingmottagande.

I Östra Göinge har mer än 76 flyktingar per 1 000 invånare placerats i kommunen i år. Det är ytterst få kommuner i landet som är i närheten av den nivån. Det är tyvärr ett faktum att det främst är rika kommuner med stark tillväxt i storstadsområdena, som tar en alldeles för liten del av det nationella ansvaret för flyktingmottagande. Så är till exempel antalet placerade per 1 000 invånare i år i Stockholm 6, Göteborg 9, Malmö 11, Täby 2, Värmdö 2, Kungsbacka 2, Lerum 3, Vellinge 1 och Lomma 1. Allt enligt Migrationsverkets novemberstatistik.

Min slutsats av ovanstående är att vi har en ohållbar situation i landet. Det är inte rimligt att några få kommuner ska dra lasset medan andra tillåts smita undan. Nu är hög tid att göra om och att göra rätt. Sveriges flyktingmottagande är ett nationellt ansvar och därför hävdar jag att flera åtgärder är nödvändiga att vidta för riksdag och regering:

För det första måste flyktingmottagandet och integrationsarbetet vara en sak mellan staten och kommunerna.

För det andra måste alla kommuner vara skyldiga att ta emot flyktingar i förhållande till sitt invånarantal. Ingen ska få köpa sig fri. Ingen ska få smita undan. Men vill någon kommun, likt Östra Göinge, ta ett större ansvar så ska det vara möjligt.

För det tredje ska staten inte handla upp flyktingbostäder på marknaden. Det är varje kommun som inom sitt geografiska område ska lösa frågan.

För det fjärde ska finansieringsprincipen gälla. Det är staten som ska stå för kostnaderna för flyktingmottagandet, inte kommunerna.

För det femte måste staten uppträda i en (1) skepnad i samarbetet med kommunerna, inte som i dag i flera (Migrationsverket, länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen etcetera).

För det sjätte behöver Ebo-lagen göras om. Under asyltiden och etableringsperioden ska den tilldelade kommunplaceringen gälla. Flytta får man göra efter det.

Migrationsverket spår att flyktingströmmarna till Sverige kommer att vara fortsatt mycket stora. Senaste prognosen talar om upp till 100 000 flyktingar nästa år. Det motsvarar 10 flyktingar per 1 000 invånare. Sverige kan klara en sådan utmaning, men bara om ansvaret för flyktingmottagandet delas solidariskt mellan alla kommuner. Därför är det hög tid att göra om och att göra rätt.

Men det räcker inte med att bara göra förändringar här hemma. Det är också hög tid att Sverige ser till att EU gör om och gör rätt. För det är i längden ohållbart att ansvaret för flyktingmottagandet i unionen bara tas av några få länder, varav Sverige i förhållande till folkmängd tar det absolut största.

Så Sverige och EU: Gör om, gör rätt.

Patric Åberg, kommunstyrelsens ordförande (M) i Östra Göinge

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

FlyktingmottagandeMigration

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev