fredag3 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

SD: Vilda västern med undantag för asylboenden

I dag kommer riksdagen, samtliga partier förutom SD, att rösta igenom ett nytt lagförslag. Ett undantag i plan- och bygglagen för byggande av asylboende ger kommunerna ofattbara möjligheter att köra över sina invånare. Vi är oroade över konsekvenserna.

Publicerad: 25 oktober 2017, 03:27

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Hoppet att ha någon slags lag och ordning kring byggandet av asylboende har, enligt skribenten, grusats - det blir mer och mer ett laglöst område som ligger utanför svensk lag.

Foto: Heiko Küverling


Ämnen i artikeln:

FlyktingmottagandePlan- och bygglagen

Bostaden är av central betydelse för både liv och familj. Vi förlitar oss därför på att samhället värnar om våra bostäder och den nivå av vitala levnadsförhållanden som bostaden ger upphov till.

Med en skadlig regeringspolitik för bostadsägare visas dessvärre gång på gång att det motsatta sker.

Regeringen fortsätter att skapa undantag i plan- och bygglagen för byggandet av asylboenden, och kommuner undantas regler som gäller för alla andra invånare. Det senaste lagförslaget är dock unikt då kommuner ges ett nästan otänkbart handlingsutrymme för byggandet av asylboenden, det kan närmast liknas vid vilda västern. Kommunen ges exempelvis rätt att undantas kraven för att hänsyn ska tas till allmänna intressen vid lokalisering av bebyggelse, tomter, allmänna platser och områden för andra anläggningar än byggnader. De får också undantas kraven på bygglov, rivningslov och marklov.

Konkret innebär detta att kommunen får bygga asylboenden utan någon som helst hänsyn till plats, områdesplanering, samråd eller utformning. Regeringens lagändring är inte värdig en demokrati som Sverige. Boende drabbas genom att de kan få ett asylboende bara meter från bostaden utan att man har tagit hänsyn till boendes åsikt, eller gett boende möjlighet att överklaga. Man åsidosätter alltså helt allmänhetens intressen och inflytande. Hoppet om att ha någon slags lag och ordning kring byggandet av asylboenden har helt grusats; det blir mer och mer ett laglöst område som ligger utanför svensk lag.

Skälet till lagförslaget är att förekomma en ”tillströmning av asylsökande”, till exempel vid en flyktingvåg likt den 2015, då Migrationsverket inte kunde garantera tak över huvudet för asylsökande. De signaler och incitament som regeringen nu sänder ut, i och med att man förbereder sig för att klara en ny flyktingvåg, är att man välkomnar ett obegränsat antal asylsökande i en framtida flyktingvåg och att alla ska garanteras någonstans att bo. Lagförändringen genomförs också trots att Migrationsverkets prognos är att det ska komma färre asylsökande.

Sverigedemokraterna ser med oro på regeringens invandrings- och bostadspolitik. Regeringen ger nu inte bara kommunerna möjlighet att köra över sina invånare, regeringen kör även över myndigheter som lyfter fram kritik. Ett tiotal myndigheter och kommuner har invändningar mot lagförslaget; exempelvis anser Katrineholms kommun att det är fel att göra undantag från de allmänna intressena, Försvarsmakten anser att lagen inte bör omfatta undantag från bestämmelser om riksintressen eftersom det kan försvåra verksamheten, Folkhälsomyndigheten med flera påtalar behovet av att samordna med annan lagstiftning, Arbetsmiljöverket menar att kommunerna kan förlora insynen över hur mark och byggnader i kommunen används och Strängnäs kommun anser att möjligheten att ta bort kraven på bygglov endast bör användas på mycket enkla åtgärder på statlig eller kommunal mark utanför tätbebyggda områden.

Att regeringen nu vill införa en lag för att kringgå befintlig lag, som är direkt skadlig för bostadsägare och som många remissinstanser har invändningar mot, bådar inte gott. Att boende ska garanteras trygga och goda levnadsförhållanden och en långsiktig hållbar livsmiljö är centralt i vår bostadspolitik.

I stället för att regeringen skapar nya lagar för att garantera tak över huvudet för asylsökande, förtjänar svenska folket att få veta om det överhuvudtaget finns ett tak på antalet asylsökande som Sverige tål. Lösningen, som vi ser det, är betydligt enklare och dessutom tryggare för bostadsägare. Vad Sverige verkligen behöver är ett asylstopp.

Roger Hedlund, bostadspolitisk talesperson (SD)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev