Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

Satsa på migrationens möjligheter

I dag den 18 december är det den internationella migrantdagen. I år är den här dagen mer aktuell än någonsin. 13,5 miljoner är skyddsbehövande eller internflyktingar i Syrien och 4,2 miljoner har lämnat landet. Nära 60 miljoner globalt är på flykt eller i behov av skydd enligt FNs högkommissarie för flyktingar – det högsta antalet någonsin.

Publicerad: 18 december 2015, 08:46

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

I dag är det den internationella migrantdagen. 2015 innebär det att nära 60 miljoner är på flykt eller i behov av skydd enligt FN.


Ämnen i artikeln:

FlyktingmottagandeArbetslöshetFlyktingpolitikMigration

Att få stopp på kriget, bekämpa Daesh/IS och ge flyktingarna en framtid är frågor för hela världssamfundet. De kan inte enbart vara ett fåtal grannländers eller grannregioners ansvar. Det är positivt att en internationell, humanitär Syrien-konferens planeras äga rum i februari 2016 i London på initiativ av Storbritannien, Tyskland, Norge, Kuwait och FN. Den förväntas bidra till att täcka mer av FN:s budgetbehov för Syrien – i dag endast 40 procent. Den kan bidra till fler chanser till global vidarebosättning.

I Sverige har flyktingkrisen skapat politiskt tumult och inneburit stora påfrestningar. Krisvägen bör nu kunna vändas till möjligheternas väg. Först och främst för de som tvingas på flykt, men också för att vi ska kunna fortsätta bygga det goda samhället – det som många i vårt land hoppas kunna bevara eller återuppliva och som många nyanlända sökt sig till. Migration har redan gett en stor injektion till vår åldrande befolkning, föryngrat arbetskraften och fyllt vakanser som stimulerar tillväxt och samhällsutveckling. De som enbart stannar tillfälligt i vårt land kan efter ett tag resa vidare eller hem och genom sina nätverk och nya erfarenheter bidra till internationell handel, investeringar och kunskapsöverföring.

Sverige står dock även inför omfattande integrationsutmaningar. Arbetslösheten ska tryckas tillbaka, sysselsättningen öka, bostadsbrist och boendesegregation bemötas med kraftfulla åtgärder. Det tar för lång tid, i synnerhet för skyddsbehövande, att komma i arbete efter att uppehållstillstånd beviljats. Den senaste statistiken från SCB visar att arbetslösheten bland inrikes födda i åldern 25-54 år endast är 3 procent jämfört med 13,7 procent bland utrikesfödda – vilket gäller för både män och kvinnor. En bidragande orsak är även effekterna av diskriminering och boendesegregation.

Ökade investeringar i mottagandesystem och i integrationsåtgärder har visat sig kunna förbättra nyanländas etablering. Det är i förlängningen bra för samhällsekonomin. I dag saknas kontaktytor gentemot arbetsplatser, snabb validering av utländska examina och arbetserfarenhet, samt individanpassade uppgraderingar, kompletteringar och språkutbildning.

En del nyanlända är högutbildade, andra saknar grundutbildning. Många arbetar i jobb under sin kompetensnivå. En effektiv och systematisk svenskundervisning på olika nivåer varvat med arbete är en absolut förutsättning för livet i Sverige. I lika hög grad blir personens hemspråk en omistlig tillgång för Sverige i en global och internationaliserad värld.

Beredskapsjobb och arbetsmarknadspolitiska program för att sätta stopp för den fleråriga och nedbrytande sysslolösheten i mottagandesystemet, varvat med utbildning, lärlingsplatser och arbetsplatspraktik bör kunna provas. Sådana insatser borde dock ingå i ett bredare åtgärdspaket för att vara verkningsfulla. Till det krävs en massiv satsning på matchning. Arbetsmarknadens parter, myndigheterna och arbetsgivarna har allt att vinna på ett systematiskt samarbete.

Delegationen för migrationsstudier – Delmi – har i år publicerat nio rapporter och kunskapsöversikter. Det finns relevant forskning som kan ge stöd till beslutsfattare och underlag för hur de bäst ska kunna hantera dessa utmaningar och möjligheter. Vår uppgift är att sprida denna forskning och bidra till bättre underlag för migrationspolitikens utformning och den allmänna debatten. Vi kommer att fortsätta under nästa år med ett större antal studier i dessa frågor. Migration är en naturlig del av människors liv och samhällens utveckling. Förutsättningar behöver skapas så att de positiva effekterna väger tyngre än de negativa sidoeffekterna.

---

Delegationen för migrationsstudier – Delmi – är en oberoende kommitté som initierar studier och förmedlar forskningsresultat som underlag till framtida migrationspolitiska beslut och för att bidra till samhällsdebatten. Rapporterna presenteras på offentliga seminarier och kan laddas ner gratis på www.delmi.se

Joakim Palme, ordförande Delmi

Kerstin Brunnberg, ledamot, Delmi

Kristof Tamas, kanslichef, Delmi

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev