Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

Så vill vi utveckla flyktingmottagandet

Migrationsströmmarna medför stora möjligheter för Sverige och Europa. För att bättre tillvarata möjligheterna behövs ett mottagande som i högre utsträckning tillvaratar flyktingars kompetens och erfarenheter.

Publicerad: 12 januari 2015, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

FlyktingmottagandeMigration

Det finns i dag fler människor på flykt än någonsin tidigare sedan andra världskriget. Lidandet i länder som Syrien och delar av Irak är ofattbart och det politiska förtrycket i länder som Eritrea enormt. Flyktingfrågan och vår tids humanism är en av vår tids ödesfrågor: hur kan vi i välfungerande, trygga och stabila länder visa humanism och på bästa sätt hjälpa människor i nöd.

Migrationsströmmarna medför stora möjligheter för Sverige och Europa. För att bättre tillvarata möjligheterna behövs ett mottagande som i högre utsträckning tillvaratar flyktingars kompetens och erfarenheter.

I 27 år har Hero Norge drivit asylmottagning, kompetensutveckling och tolkförmedling. Hero är Norges största aktör inom asylboende med över 5 000 boende/flyktingar per år. Det är ett uppdrag som medför ansvar. Dagspress har senaste veckorna uppmärksammat förhållanden inom det svenska flyktingmottagandet. Vår erfarenhet från Norge är att det går att kombinera humanism och viljan att hjälpa människor i nöd med seriöst företagande som inte drivs av vinstmaximering. Med ansvaret följer uthållighet, långsiktighet och värderingsstyrda organisationer.

Hero Norge leddes i 20 år av Ahmed Bozgil som själv hade bakgrund som politisk flykting och asylsökande. Han blev en stark talesperson för att se asylsökande som en resurs från första dagen i ett nytt land. Ahmed Bozgil utvecklade boendesamverkan som metodik i norska asylboenden. Genom att involvera de asylsökande så mycket som möjligt i driften av asylboenden undviks passivitet samtidigt som väntetiden görs till en skola och effektiv start på etableringsprocessen.

På Heros asylboenden i Norge är de boende delaktiga i verksamheten och driften. En lagar sin mat, sköter städning och skapar utbildningar genom boendesamverkan. Varje asylboende har ett boenderåd, ett utskott som med egen budget lägger aktivitetsplaner. Från dag ett etableras exempelvis språkutbildningar. Det finns ett gott samarbete med frivilligorganisationer, kommun, näringsliv och grannar för att snabbare komma in i samhället. Denna metodik vill vi ta med till våra boenden i Sverige. Heros verksamhet består av flera områden som tillsammans är viktiga för ett väl fungerande flyktingmottagande. Vi kombinerar asylboenden, utbildningsverksamhet, jobbförmedling och tolktjänster för att förbättra flyktingars möjlighet att etablera sig i Sverige.

Det är ett komplext arbete att driva asylboende. I Norge har de ansvariga för asylboendena ett större ansvar för de asylsökandenas etablering än i Sverige. Det norska Migrationsverket har ett nära samarbete med utförarna och ställer högre krav på asylboendena vilket borgar för att verksamheterna drivs av etablerade aktörer. För att få in professionella aktörer behövs tydliga krav vid upphandlingarna och regelbunden uppföljning av leverantörerna. En långsiktighet medför att leverantörernas kompetens tillvaratas och den oseriösa kortsiktigheten försvinner.

När vi nu etablerar vi oss i Sverige tar vi med våra erfarenheter och vill bidra till att asylmottagningarna bedrivs på seriöst sätt där vinstmaximering inte är det viktigaste. Vi vill skapa bästa möjliga förutsättningar för asylsökande att etablera sig i sitt nya land.

Vi ser fram emot att etablera oss som en långsiktig aktör inom en bransch som tycks alltför oreglerad och kortsiktig. Vi kommer vara en aktiv röst i samhällsdebatten om hur flyktingmottagandet ska utformas på bästa möjliga sätt, för att hjälpa människor i nöd och tillvarata deras kompetens.

Tor Brekke, koncernchef Hero Norge och styrelseordförande Hero Sverige

Harry McNeil, vd Hero Sverige

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

FlyktingmottagandeMigration

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News