måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

Så stärker vi kvinnojourerna på lång sikt

Den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stad tar nu ett nytt helhetsgrepp om våldsfrågan. Kvinnojourerna får för andra året i rad utökad finansiering, skriver Fi på Fadime Sahindals minnesdag.

Publicerad: 21 januari 2016, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Fadime Sahindal var en förebild för många. I dag arrangeras en konferens som uppmärksammar våld mot kvinnor. \

Foto: Erik Mårtensson/TT


Ämnen i artikeln:

HedersvåldJämställdhetKvinnojourerFeministiskt initiativ

Fadime Sahindal hade innan sin död framträtt i media och berättat om sin utsatta situation. Hon hade också uppmärksammat våld i hederns namn vid ett seminarium i riksdagen.

Frihet från våld och rätten att bestämma över sitt eget liv och sin egen kropp är en mänsklig rättighet. Mäns våld mot kvinnor är en global pandemi.

Vi såg det i Köln, när flera hundra kvinnor omringades och attackerades under nyårsnatten. I vissa delar av Stockholm vittnar kvinnor om hur de får sina liv kringskurna på grund av en uråldrig patriarkal tradition där män tar sig rätten att kontrollera andras kroppar.

Nyligen fick vi rapporter om att minderåriga ensamkommande barn, som är eller uppges vara gifta, har placerats tillsammans med sina makar istället för att tas emot i ett särskilt boende som andra barn. Det är exempel som speglar den patriarkala struktur som fortfarande dominerar i världen.

Hot, tvång, våld och mord i hederns namn förekommer i starkt patriarkala familjesystem. Bakom brotten ligger ett kollektivt tryck om att bestraffning måste ske för hederns återupprättande.

Det är oftast flickor och unga kvinnor som drabbas, men även pojkar och unga män utsätts genom att tvingas till äktenskap eller delaktighet i våld i hederns namn riktat mot kvinnor och hbtq-personer.

Stockholms stad har en nolltolerans mot våld. Den rödgrönrosa majoriteten tar nu ett nytt helhetsgrepp om våldsfrågan. Kvinnojourerna får för andra året i rad utökad finansiering samtidigt som nya direktiv införs i stadens egna verksamheter.

Tidigare har jourerna tvingats ansöka om finansiering år för år vilket har varit skakigt för kontinuiteten i deras verksamheter. Nu kan vi inleda ett samarbete på upp till tre år för att säkra jourernas långsiktig finansiering i och med att vi inför idéburet offentligt partnerskap.

I budgeten för 2016 har vi också stärkt barnrättsperspektivet på våldsfrågan. Bland annat ska barn på skyddade boenden garanteras förskola och skola.

Insatser mot våld i nära relationer är ett grundläggande kommunalt uppdrag. Kommunen har ett ansvar för att erbjuda stöd och skydd åt våldsutsatta, men också arbeta våldförebyggande.

För att förebygga våld och förtryck i hederns namn ska staden stärka kunskaperna om hur våldet kan upptäckas och socialtjänsten ska kompetensutvecklas inom våld i hederns namn.

I det förebyggande arbetet är det viktigt att stärka unga, genom att öka deras kunskap om vilka rättigheter de har och hur de ska tillämpas samt att förändra normer kring maskulinitet och heder.

I dag deltar Feministiskt initiativ på Terrafems årliga konferens till minne av Fadime Sahindal. På konferensen uppmärksammas och synliggörs situationen för våldsutsatta kvinnor och deras barn samt för unga våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund.

Tillsammans fortsätter kampen för mänskliga rättigheter och alla människors rätt att leva i frihet från våld och förtryck i Fadimes ära.

Gita Nabavi, ordförande i Rådet för mänskliga rättigheter (Fi), Stockholm

Anna Rantala Bonnier, gruppledare (Fi) Stockholm

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev