Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

Så slipper asylsökande att tvångsflyttas

Ett stort antal asylboenden töms nu och människor som bott där måste flytta, vilket skadar integrationen. Centerpartiet anser att kommunerna ska ta över ansvaret för de asylsökandes boende och etablering. På det sättet skulle de asylsökande från första dagen få en kommunplacering. Integrationen skulle förbättras och mottagandet skulle förankras lokalt.

Publicerad: 19 september 2016, 03:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Sverige behöver snabbt effektivisera och förbättra integrationen och det är en utmaning som kommer kräva stora ansträngningar.

Foto: Jeppe Gustafsson, TT


Ämnen i artikeln:

FlyktingmottagandeAsylsökandeCenterpartietMigrationsverketKommuner

Förra hösten kom fler asylsökande till Sverige än någonsin tidigare. Migrationsverket utsattes för en enorm prövning, inte minst med att få fram sovplatser. Med undantag för en natt lyckades de ordna boende åt alla som behövde det. Under 2016 har antalet personer som söker asyl i Sverige drastiskt minskat och därmed minskar även behovet av boendeplatser. En konsekvens av det är att ett stort antal asylboendet över hela landet nu töms och människorna som bott där måste därför flytta.

Ibland går det att hitta boenden i närområdet, men alltför ofta tvingas personer flytta tvärs över landet. Det är upprivande för de som drabbas och det riskerar att skada integrationen i samhället. Barn plockas ur de skolor där de äntligen funnit en trygg punkt i tillvaron. Vuxna som kommit igång med svenskkurser och fått praktikplatser måste börja om från början. Nätverk och vänskap rivs upp.

Förutom att de asylsökande själva drabbas så bidrar de här förflyttningarna dessutom till att arbetet för alla runtomkring försvåras. Det blir svårt för kommunen att planera och budgetera på ett vettigt sätt när så många kommuninvånare plötsligt kan försvinna. Den risken minskar också incitamenten för både kommunen och de lokala företagen att försöka få in de asylsökande i någon form av sysselsättning. Många ideellt engagerade i organisationer och föreningar, som arbetat hårt för att välkomna människor in i lokalsamhället, tappar orken när de nya vänner man fått plötsligt försvinner på det här sättet.

Att helt upphöra med omflyttningarna av människor är varken möjligt eller önskvärt. I många fall handlar det om att de allra dyraste boendena stängs och det är nödvändigt för att hålla kostnaderna nere. I andra fall handlar det om att de allra sämsta boendena blir av med sina avtal. Men boenden tvingas också stänga av mindre rimliga skäl. Boenden som hållit hög kvalitet, utan att kostnaderna dragit iväg, kan nekas förlängning av avtalet eftersom de missat någon detalj i upphandlingsunderlaget – och de stela reglerna gör det omöjligt att justera i efterhand. Det här innebär att människor tvingas flytta i onödan. Samtidigt förlorar personalen sina jobb och fungerande kringverksamhet som byggts upp raseras.

Vi i Centerpartiet anser att kommunerna ska få möjlighet att ta över ansvaret för de asylsökandes boende och etablering. På det sättet skulle de asylsökande från första dagen få en kommunplacering, utan risk att tvångsförflyttas. Integrationen skulle förbättras och mottagandet skulle bli mer lokalt förankrat. Kommunen skulle även få makten och resurserna att avgöra på vilket sätt man bäst kan ta emot de nya invånarna. Dessutom skulle Migrationsverket kunna fokusera på att korta handläggningstider och förbättra rättssäkerheten i asylprocesserna.

I den akuta situation som nu pågår är det enormt viktigt att Migrationsverket i så stor utsträckning som möjligt försöker hitta alternativa boenden i närområdet, med särskilt fokus på barnfamiljer och personer som etablerat sig lokalt. Man bör även öppna upp för möjligheten att hyra enskilda lägenheter eller rum för just dessa fall. Utöver det så måste informationen till alla drabbade, även de runt omkring, vara extra tydlig för att minska oro, missförstånd och risken för konflikter.

Alla dessa förflyttningar av människor är skadliga för integrationen och har stora negativa effekter för de som tvingas flytta. Därför borde det vara möjligt för den som driver ett fungerande asylboende att korrigera mindre missar i efterhand och för Migrationsverket att göra ytterligare insatser för att människor inte ska tvingas flytta tvärs över hela landet.

Sverige behöver snabbt effektivisera och förbättra integrationen och det är en utmaning som kommer kräva stora ansträngningar. Därför borde vi direkt förändra de saker som vi vet sätter upp onödiga hinder för människors etablering.

LÄS MER: Flytt av asylsökande raserar integrationen. 

Johanna Jönsson, migrations- och integrationspolitisk talesperson Centerpartiet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev