onsdag22 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

Så kan SFI bli en mer jobbinriktad verksamhet

Komplettera språkundervisning med krav på jobbresultat. Det ökar elevernas möjlighet att snabbare komma ut i arbetslivet.

Publicerad: 26 februari 2016, 14:33

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Syftet med SFI är språkundervisning, men rätt hanterat kan SFI även stötta eleven in i samhället och ut i jobb.


Ämnen i artikeln:

FlyktingmottagandeFlyktingpolitik

Vintern har präglats av olika initiativ kring hur integrationen bäst ska lösas. AlphaCE och Radix Kompetens arbetar med både Svenska för invandrare, SFI, och olika arbetsmarknadsinsatser som syftar till att korta vägen till jobb.

SFI är ett nationellt ramverk med tydliga riktlinjer. Fokus är kunskapsmål, nationella prov och betyg.

För dem som vill studera vidare är det viktigt att ha bra betyg. För personer med sämre förutsättningar att studera i klassrummet är SFI inte alltid bäst. Då kan språkpraktik eller andra insatser vara mer lämpliga.

Huvudansvaret för SFI ligger på kommunerna. Vi kan, som leverantör av SFI, konstatera att upphandlingarna ser väldigt olika ut. Fokus är på lägsta pris, vilket oftast innebär stora klasser, låg personaltäthet och lång väg till arbetsmarknaden.

Syftet med SFI är språkundervisning, men rätt hanterat kan SFI även stötta eleven in i samhället och ut i jobb.

Vid enstaka tillfällen händer det i upphandlingar att det finns ett fokus på resultat, men då enbart på betyg. Det betyder i praktiken att betalningsmodellen skapar inlåsningseffekter som innebär att det är viktigare att en person sitter kvar i klassrummet – än att hen får ett arbete.

Därför presenteras här en ny SFI-modell som vi rekommenderar ansvariga politiker och tjänstemän.

Vi ger er riktlinjer för prisnivåer med fokus på en hög lärartäthet, med max 25 elever per lärare, i kombination med övriga resurser för SFI-eleverna (såsom kurator, modersmålsstöd och praktikplatsanskaffare).

Hög personaltäthet är viktigare än att det finns en ”behörig SFI-lärare” som ensam ansvarar för 50-80 elever, vilket numera är regel. Personaltäthet är viktigt.

Den behöriga läraren ska ansvara för betygssättning och svenskundervisning. Utöver det finns många moment som kan genomföras av andra personalgrupper. I synnerhet när behöriga SFI-lärare är en bristvara.

En nyanländ som är inskriven i etablering ska ha aktivitet 40 timmar per vecka. Ofta består dessa aktiviteter av kombinationer som innehåller SFI och insatser från Arbetsförmedlingen.

Vår modell bygger på att den nyanlände ska öka graden av delaktighet på arbetsmarknaden successivt. Och att vi som leverantörer får ersättning, rimlig nog att satsa resurser på mer än enbart behöriga SFI-lärare.

Betalningsmodellen främjar även samarbete med potentiella arbetsgivare.

Nivå 1 – SFI med inriktning mot arbetsmarknad och integration

• SFI 50 procent (till exempel varje förmiddag).

• Samhälls- och arbetsmarknadsförberedande insatser 50 procent (till exempel varje eftermiddag), det kan vara samhällsorientering, hälsoorientering, bostadsinformation, studie- och yrkesvägledning med mera.

• Ersättning: 40 kr/timme, det vill säga 1 600 kr/veckan till SFI-leverantör.

Nivå 2 - SFI med inriktning mot arbetsmarknad och integration

• SFI 50 procent.

• Arbetsförmedlingens insatser till exempel yrkesutbildning, validering, yrkessvenska.

• Ersättning: 42 kr/timme, det vill säga 840 kr/veckan till SFI-leverantör.

Nivå 3 – SFI med inriktning mot arbetsmarknad och integration

• SFI 50 procent.

• Språkpraktik (som ordnas av SFI-leverantör).

• Ersättning: 42 kr/timme, det vill säga 1680 kr/veckan till SFI-leverantör.

Nivå 4 – SFI med inriktning mot arbetsmarknad och integration

• SFI 50 procent.

• Instegsjobb 50 procent.

• Ersättning: 45 kr/tim, det vill säga 900 kr/veckan till SFI-leverantör.

Nivå 5 – SFI med inriktning mot arbetsmarknad och integration

• Arbete 100 procent (till exempel med hjälp av Nystartsjobb).

• SFI del-, kvälls- eller helgtid.

• Ersättning: 48 kr/timme, vilket troligen blir 7-10 tim/vecka, det vill säga 400 kr/veckan till SFI-leverantör.

Vi föreslår att vi som är leverantörer mäts utifrån följande kvalitetsparametrar:

- Lärartäthet, minst en lärare i svenska per 25 elever.

- Jobbresultat, minst 30 procent ska gå till Instegsjobb.

- Språkprogression, minst 80 procent ska klara sina nationella prov.

Med denna pris- och kvalitetsmodell får vi leverantörer incitament att fokusera på arbetsmarknaden och samtidigt lägga resurser till kuratorer, praktikplatsanskaffare och samhällsinformatörer. Vilket kommer att underlätta både språkinlärning och inträdet på arbetsmarknaden.

Maria Mattsson Mähl, välfärdsentreprenör och vd för AlphaCE.

Martin Sjöström, vd Radix Kompetens

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev