måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

Så kan privata aktörer bidra till integration

Den stora flyktingvågen för två år sedan är fortfarande en utmaning för kommunerna. I Uppsala har vi dragit i gång ett projekt som både ska ge sysselsättning och bostad samt möta framtida rekryteringsbehov.

Publicerad: 15 november 2017, 04:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Välkomstprogrammet är ett pilotprojekt där kommunen i samarbete med näringslivet ordnar sysselsättning åt nyanlända.


Ämnen i artikeln:

NäringslivetBostäder

I höst har det gått två år sedan den stora flyktingvågen kulminerade i Sverige. Fortfarande står det svenska samhället inför en stor utmaning. För att integrationen ska kunna fungera måste några fundamentala funktioner vara på plats, exempelvis utbildning, försörjning, skolgång, bostad, hälsa och ett socialt sammanhang.

När de nyanlända har beviljats uppehållstillstånd och flyttat ut till en kommun övergår ansvaret för välfärdstjänsterna från staten till kommunen. För att klara det måste kommunerna inleda samarbeten med nya grupper av aktörer.

Uppsala kommun har tillsammans med Arbetsförmedlingen, Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala (SIU) och Atrium Ljungberg tagit initiativ till Välkomstprogrammet – en pilotmodell för ökad och förbättrad integration i Uppsala.

Programmet går i korthet ut på att nyanlända som har fått uppehållstillstånd matchas med praktikplatser hos Atrium Ljungberg eller hyresgäster och leverantörer till företaget. Deltagarna erbjuds dessutom lägenheter i Atrium Ljungbergs nyproducerade hyresrätter i Gränbystaden och faddrar till respektive deltagare utses bland företagets medarbetare. I programmet ingår även samhällsorientering och om möjligt utbildning i yrkessvenska.

Praktikplatsernas karaktär varierar, men i huvudsak handlar det om arbeten som fastighetsskötare, elektriker, butiksbiträde, kafé- och restaurangpersonal eller lagerarbetare. Det handlar alltså främst om praktiska arbeten, men det är samtidigt också roller som kommer att ge naturliga gränsytor till det etablerade samhället.

Programmet löper under ett år och målsättningen är att deltagarna efteråt ska känna sig som självklara Uppsalabor, vara mer integrerade i det svenska samhället och ha ett eget socialt nätverk samt en anställning eller en studieplats.

På sikt vill vi utöka detta till andra orter där Atrium Ljungberg är verksamt och har hyresrätter, men för att Sveriges kommuner ska kunna klara den stora integrationsutmaningen måste även andra företag följa efter.

Näringslivsaktörer måste titta på sin verksamhet fundera på hur de kan bidra. Fastighetsbolag kan bidra som hyresvärd, arbetsgivare och aktör i lokalsamhället. Hur kan tjänsteföretag, banker, detaljhandel, föreningsliv och tillverkningsföretag bidra? Det behöver inte nödvändigtvis handla om att möjliggöra jobb, bostad och språkkunskaper. Samhällsintegrationen sker också i de små, mindre uppenbara detaljerna.

På sikt handlar det också om affärsstrategi. Att redan nu positionera sig gentemot dessa människor som i framtiden kommer att utgöra viktiga målgrupper. Att använda denna resurs för att fylla framtida rekryteringsbehov.

Genom Välkomstprogrammet hoppas vi bidra till att öka intresset för fastighetsbranschen, i synnerhet på driftssidan där det finns ett stort behov av att anställa fler. För offentliga aktörer är nyttan uppenbar. Samverkan är nödvändig om kommunerna ska klara integrationsuppdraget.

Om ett år hoppas vi med stolthet kunna se tillbaka på Välkomstprogrammets första verksamhetsår. Men vi hoppas också att vi kommer att se fler exempel där kommuner och privata aktörer driver arbetet framåt. Om vi ska klara av de utmaningar vi står inför, två år efter den största flyktingvågen i vår moderna historia, är det just den typen av projekt som kommer att krävas.

Amil Sarsour, ordförande Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala (SIU)

Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg

Erik Pelling, kommunalråd (S) Uppsala kommun

Victoria Axberg, chef för Arbetsförmedlingens region Norra Mälardalen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

NäringslivetBostäder

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev