onsdag27 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

Så kan modell från USA integrera fler

Integrationen på arbetsmarknaden måste gå fortare och det är dags för näringslivet att agera. Därför startar vi ett projekt hämtat från USA som knyter företag ägda av personer födda i ett annat land närmare stora företag i Sverige, skriver åtta vd:ar och aktörer i det svenska näringslivet.

Publicerad: 31 mars 2016, 03:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Med inspiration från USA kan etablerade företag hjälpa till att öppna upp för entreprenörer med utländsk bakgrund, skriver åtta företagsledare. Foto: Hasse Holmberg, TT


Ämnen i artikeln:

NäringslivsklimatFlyktingmottagandeArbetsgivareArbetsmarknad

Sverige har länge varit ett land där invandringen är större än utvandringen. I dagsläget är 1,7 miljoner svenskar, över 15 procent av befolkningen, födda utomlands. Många av de som immigrerat till Sverige är entreprenörer.

Trots att utrikesfödda utgör en mindre andel av befolkningen visar siffror från Tillväxtverket att så många som vart femte företag i Sverige i dag startas av en person född i ett annat land. Och bland företag som ägs av utrikesfödda uppger mer än hälften (51 procent) att de vill expandera. Bland företag som ägs av personer födda i Sverige är den siffran endast 38 procent.

Arbetslösheten bland de som immigrerat till Sverige är hög och den entreprenöriella kraften bland våra immigranter behövs om såväl vårt land som helhet som det svenska näringslivet ska behålla tillväxten och välståndet. Som etablerade företag bör vi hjälpa till att öppna upp för entreprenörer med utländsk bakgrund. Vi har sett organiserade initiativ inom området fungera i USA och därför lanserar vi nu pilotprogrammet int’Link i Sverige.

Int’Link är initierat av IFS och Amerikanska Handelskammaren i Sverige med stöd av USA:s ambassad. Det syftar till att hjälpa företag ägda av personer födda i ett annat land att förstå och delta i upphandlingar från stora företag i Sverige. I pilotprojektet deltar sex etablerade företag: Ica, Pfizer, IBM, Hammarskiöld & Co, SEB och UPS.

Enligt OECD är gapet i arbetslösheten i Sverige bland utrikesfödda i förhållande till inrikesfödda bland de högsta i Europa. Arbetslösheten för utrikesfödda uppgick 2014 till 16,4 procent att jämföra med 6,2 procent bland inrikesfödda – en skillnad på 10,2 procentenheter. Det gapet lär sannolikt inte bli mindre när statistiken från 2015 summerats. Detta är inte ett problem enbart för politiker att lösa, även näringslivet har mycket att bidra med.

Int’Link syftar till att främja och underlätta integrationen genom ett program som har potential att främja ekonomisk tillväxt, uppmuntra jobbskapande och bryta ner barriärer som i dagsläget hindrar företag ägda av immigranter att integreras i den svenska ekonomin.

Baserat på en modell som visat sig framgångsrik i USA är programmet tänkt att underlätta för invandrarägda företag att integreras i större företags leverantörskedjor. Immigranter som kommer till Sverige har, precis som immigranter till andra länder, ofta en begränsad kunskap om grundläggande lokal affärskultur. Ofta saknar de också resurser att navigera i komplicerade byråkratiska regelverk och blir därmed extra tyngda av administrativa krav och kostnader, vilket direkt påverkar deras möjligheter att driva lönsamma företag.

I dagsläget ägs och drivs totalt mer än 95 000 registrerade företag av personer som immigrerat till Sverige. Tillsammans sysselsätter de över 300 000 personer. Målet med int’Link är att bidra till utvecklingen av denna vitala del av den svenska ekonomin.

Vi tror att detta kan åstadkommas utan större kostnader, samtidigt som det kommer att kunna innebära stora vinster framöver, både för samhället och för den enskilde. Vi bidrar därför med resurser och kunskap för att identifiera och stötta företag som etablerats av första generationens invandrare och som visar potential för framtida expansion och möjligheter att skapa nya jobb.

Under pilotfasen kommer int’Link att erbjuda träning och hjälpmedel för att bygga bättre och tätare relationer mellan företag ägda av immigranter och de företag som engagerat sig i initiativet. Vi kommer kontinuerligt att utvärdera de framsteg som görs, möjligheter som skapas och fortsatta utmaningar.

Vi ser int’Link som ett program med potential att bidra till den svenska ekonomin och samhället som helhet. Samtidigt är det en unik möjlighet för våra företag och organisationer att dela med sig av kunskap och best practice, och tillsammans lägga grunden för att Sverige ska bibehålla sin position som ledande innovationsland i världen. I framtiden hoppas vi inspirera fler företagsledare och beslutsfattare att ansluta sig till detta initiativ och samarbeta för att hjälpa immigranter som startar företag i Sverige att uppnå sin fulla potential. Med vårt initiativ vill vi bidra till snabbare integration och jobbskapande.

Vi vill uppmana företagsledare på olika håll i näringslivet att öppna upp för att dela med sig av sin kunskap, vara öppna för nya partners och på så sätt låta nya affärsmöjligheter uppstå. Vi hoppas att fler företagsledare i framtiden vill ansluta sig till vårt initiativ.

Bara under 2015 immigrerade 163 000 personer till Sverige. Hur vi möter nyanlända och de möjligheter de för med sig kommer även fortsättningsvis att definiera vårt land som en plats där initiativ och innovation värdesätts och belönas.

Johan Rittner, vd, IBM Sverige

Malin Parkler, vd Pfizer AB

José Maria Odriozola, vd, UPS Sweden AB

Anders Svensson, vd, ICA Sverige AB

Marcus Franzén, inköpschef (Head of Group Procurement), SEB

Peder Hammarskiöld, senior partner, Hammarskiöld & Co

Rafael Bermejo, chairman, IFS

Gary Baker, vice chair, AmCham

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev