Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

Rösta nej till asyllag som slår mot barn

Regeringen har uppenbarligen inte lyssnat på de barnrättsexperter, barnrättsorganisationer och andra remissinstanser som kritiserat den nya asylpolitiken. Att den inte lever upp till barnkonventionens krav är tydligt - redan utsatta barn riskerar att traumatiseras, konstaterar Bris som uppmanar riksdagen att rösta emot förändringarna den 21 juni.

Publicerad: 15 juni 2016, 03:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Bris har i detalj gått igenom förslagen och dess förenlighet med barnkonventionen och konstaterat stora brister.

Foto: Anders Henrikson


Ämnen i artikeln:

FlyktingpolitikAsylsökandeBarnkonventionenEnsamkommandeFlyktingbarnUppehållstillståndÅtstramad flyktingpolitik

I Stefan Löfvens första regeringsförklaring i september 2014 angavs att ”Sverige ska vara ett av världens allra bästa länder att växa upp i. Därför inleder regeringen arbetet med att göra barnkonventionen till svensk lag”. Det var en stor dag för alla oss som under lång tid kämpat för just detta och jublet var stort runt om i landet när barnrättsorganisationer och andra mottog detta löfte.

Bris uppskattar också regeringens arbete med att minska våld mot barn, att skydda barn från näthat och att stärka arbetet mot psykisk ohälsa. Så, när förslaget till ny utlänningslag presenterades i början av året var vi många som blev både förvånade och bestörta över att regeringen inte på någon punkt ens försökt leva upp till de krav som barnkonventionen ställer.

Det är till att börja med uppenbart att det förslag som nu ligger på riksdagens bord står i tydlig strid med de fyra grundläggande principerna i barnkonventionen som ska ligga till grund för alla beslut som rör barn. Det gäller artikel 2 - rätten att inte diskrimineras (exempelvis på grund av ursprung eller familjestatus), artikel 3 - barnets bästa ska beaktas, artikel 6 – barnets rätt till liv och utveckling och slutligen artikel 12 – barns rätt att komma till tals.

Bris har i sitt remissvar i detalj gått igenom förslagen och dess förenlighet med barnkonventionen och konstaterat stora brister.

För det första: förslaget gör skillnad på barn som kom till Sverige före och efter den 24:e november 2015. Det finns ingen motivering till varför barn ska tillerkännas olika rättigheter beroende på när barnet eller/och dess familj kom till Sverige. Här är barnkonventionen tydlig - alla barn ska åtnjuta samma rättigheter, diskriminering är inte tillåten.

För det andra: förslaget riskerar att traumatisera redan mycket utsatta barn. Genom att endast ge tillfälliga uppehållstillstånd och genom att i de flesta fall inte tillåta familjeåterförening skapas inte bara en en mycket osäker och svår situation för dessa barn. Att ensamkommande barn är extra utsatta är självklart och risken för ytterligare psykisk ohälsa är uppenbar.

För det tredje: eftersom barn på flykt är extra utsatta ska staten vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att ett barn som söker flyktingsstatus eller anses som flykting enligt internationell eller nationell rätt, oavsett av om det kommer ensamt eller tillsammans med sina föräldrar, får lämpligt skydd och bistånd. Det nu liggande förslaget lämnar ingen vägledning för hur barn särskilt ska skyddas.

För det fjärde: förslaget innehåller ingen barnkonsekvensanalys. Att en sådan ska finnas med är enligt de allmänna kommentarerna till FN:s barnkonvention en grundförutsättning för att förslaget ska kunna anses leva upp till konventionens krav. Regeringen har haft tid på sig att göra en sådan analys men helt enkelt valt bort detta.

Regeringen har uppenbarligen inte lyssnat på de barnrättsexperter, barnrättsorganisationer och andra remissinstanser som stämt in i samma kritik när lagen tagits fram. Att den nya utlänningslagen inte lever upp till barnkonventionens krav är tydligt och heller har regeringen inte lyckats förklara varför lagen är nödvändig.

Bris delar uppfattningen som kommit till uttryck från stora delar av det svenska civilsamhället att förslaget till förändringar i utlänningslagen inte kan anses leva upp till de krav som bör ställas. I synnerhet inte i ett land där regeringen tydligt uttalat som mål att det ska vara ett av de bästa när det gäller barns rättigheter.

Vi vill därför uppmana riksdagens ledamöter att inte rösta för det förslag som ligger på bordet för votering den 21 juni utan att i stället stå upp för barns rättigheter, och att dessa rättigheter gäller även barn på flykt.

Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev