Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

”Regeringens migrationspolitik ohållbar”

Vi uppmanar regeringen att dra tillbaka de förslag som slår allra hårdast mot nyanländas etablering och att regeringen sätter sig emot det avtal med Turkiet som EU förväntas ingå i helgen.

Publicerad: 17 mars 2016, 09:17

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Vi kräver att Sverige ställer sig emot EU:s överenskommelse med Turkiet och visar att socialdemokratisk politik aldrig kan bortse från de mänskliga rättigheterna.

Foto: Henrik Montgomery, TT


Ämnen i artikeln:

FlyktingpolitikSocialdemokraternaEUFlyktingmottagandeAsylsökandeMänskliga rättigheter

Regeringens migrationspolitiska åtgärdspaket innehåller en rad socialt ohållbara förslag. Att familjer inte får återförenas och att människor tvingas förnya sina uppehållstillstånd varje år hjälper varken de människor som tagit sig hit eller den svenska staten.

EU:s agerande i denna fråga har länge varit under all kritik och att förhandla med Turkiet vars regering just nu begår stora övergrepp mot mänskliga rättigheter inom landet är fel väg att gå. Som unga socialdemokrater anser vi att mänskliga rättigheter och den internationella solidariteten alltid måste prioriteras högst.

Vi uppmanar därför regeringen att dra tillbaka de förslag som slår allra hårdast mot etableringen av nyanlända och att regeringen sätter sig emot det avtal med Turkiet som EU förväntas ingå i helgen.

Regeringens senaste lagpaket innebär att Sverige får en lagstiftning på EU:s miniminivå. Förslagen slår extra hårt mot ensamkommande barn och barnfamiljer som inte längre kommer att kunna återförenas med sina familjer under de år som lagen föreslås gälla.

Regeringen har sagt sig vara feministisk vilket i sådana fall skulle innebära att den värnade om de marginaliserade i samhället.

Vi undrar hur detta går ihop med dessa nya åtgärder som leder till att fler barn och kvinnor kommer att ta de farliga vägarna över Medelhavet i stället för att kunna flyga till Sverige? Redan i dag dör i genomsnitt två barn varje dag på vägen över Medelhavet. Det är två barn för mycket.

Utöver detta föreslås tillfälliga uppehållstillstånd för alla som får asyl för alternativt skyddsbehov, vilket är de allra flesta. Dessa uppehållstillstånd kommer att gälla i ett år och därefter kunna förlängas två år i taget vilket innebär upprepade utredningar med stora kostnader för det redan ansträngda Migrationsverket.

För de individer som drabbas kommer vardagen att präglas av osäkerhet och förslagen göra det nästintill omöjligt att planera långsiktigt. Villkorade uppehållstillstånd kommer också att minska incitamenten för att genomgå utbildning här i Sverige.

Enda sättet för dessa flyktingar att få permanent uppehållstillstånd och därmed kunna ta hit sina familjer är att skaffa ett arbete, vilket får konsekvensen att många flyktingar med hög utbildningsnivå kommer att försöka ta första bästa jobb.

Detta leder till en misslyckad etableringspolitik och att vi inte utnyttjar den enskildes kompetens på bästa möjliga sätt.

Regeringens uttalade ambition med den åtstramade politiken var att fler länder skulle tvingas ta emot fler flyktingar. Vad vi har sett är dock att fler länder - inte färre - har börjat införa nya hinder, gränskontroller och en striktare asyllagstiftning.

EU:s diskussioner med Turkiet har nu lett fram till ett förslag om att alla flyktingar som tar sig över Medelhavet till Grekland med tvång kommer att skickas tillbaka till Turkiet.

EU kommer då endast ta emot en begränsad mängd kvotflyktingar från Syrien. Andra flyktingar kommer inte längre släppas in i Europa. Detta är en klar kränkning av asylrätten för dessa människor.

EU har gett sig in i ett cyniskt spel om miljontals desperata människors liv och detta måste få ett slut. Unionen bör i stället fokusera på grundproblemen och stoppa de krig som fortfarande pågår medan du läser denna debattartikel.

Sverige måste fortsätta vara en aktör inom EU som trycker på för att fler länder ska ta emot flyktingar och att EU skapar lagliga och säkra vägar till Europa.

Arbetet för ett Europa som är solidariskt och humant mot människor på flykt i världen är ett arbete som måste fortsätta att föras långsiktigt. Att tvångsförflytta flyktingar till Turkiet är inte en hållbar lösning.

Mot bakgrund av det förändrade omvärldsläget bör regeringen genast ompröva de förslag om inskränkningar i rätten till familjeåterförening och tillfälliga uppehållstillstånd som just slår hårdast mot barn och barnfamiljer och skapar nya hinder för etableringen.

Vi kräver även att Sverige ställer sig emot EU:s överenskommelse med Turkiet och i stället visar att socialdemokratisk politik aldrig kan bortse från de mänskliga rättigheterna.

Roshan Yigit, sammankallande för S-studenters migrationspolitiska nätverk

Marina Fransson, S-studenters migrationspolitiska nätverk

Elin Fondén, S-studenters migrationspolitiska nätverk

Josefin Pasanen, S-studenters migrationspolitiska nätverk

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev