Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

Regeringens integrationspolitik helt tom

Med sitt senaste utspel visar regeringen återigen att den står tomhänt inför de utmaningar som integrationen ställer. När de efter flera månaders tystnad till slut säger något om nyanlända flyktingar och mottagandet lyser de konkreta förslagen helt med sin frånvaro.

Publicerad: 19 februari 2015, 12:10

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

I dag torsdag presenterar regeringen och Ylva Johansson förslagen som snabbare ska få nyanlända i arbete.

Foto: Vilhelm Stokstad/TT


Ämnen i artikeln:

ArbetsmarknadSFIFlyktingmottagande

I dag torsdag (19/2) aviserar regeringen på DN Debatt en lång rad åtgärder för att förbättra flyktingmottagandet och integrationen. Betoningen ligger just på avisering. Det mesta diskuterar regeringen internt och i regeringskansliet, står det att läsa i artikeln. Regeringen har ingen integrationspolitik, vilket tydliggjordes då den började sin mandatperiod med att avveckla integrationsministern. När riksdagen debatterade integrationsbudgeten för 2015 dök inte ansvarig minister upp. Generellt sett har regeringen varit knäpptyst i den absolut hetaste inrikespolitiska frågan sedan valrörelsen.

Folkpartiet har tidigare medverkat till en omläggning av hela integrationspolitiken. Ett första viktigt steg var att låta Arbetsförmedlingen samordna integrationspolitiken med ett tydligt jobbfokus. Vi vill utveckla reformen, bland annat dra in tillstånd för alla oseriösa lotsar och införa ett nationellt valideringssystem för nyanlända med en examen eller en utbildning från sitt hemland.

Tillgången till kompletterande utbildningar har vi delvis prioriterat, men mer behövs. De långa handläggningstiderna inom Socialstyrelsen för att godkänna utländska läkare och sjuksköterskor måste kortas ned kraftigt. Regeringen måste också agera gentemot landstingen så att enskilda kan erbjudas en praktik för att kunna bli fullt validerade och få in en fot på arbetsmarknaden.

Folkpartiet saknar också de konkreta utbildningsreformerna i regeringens förslag. Utöver fler lärlingar, branschlärlingar och mer yrkesinriktad vuxenutbildning vill vi avveckla SFI som en egen skolform. Den är inte anpassad efter dagens behov av att snabbt utbilda nyanlända till ett visst bristyrke. Samordningen mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen brister, vilket vi också har uppmärksammat. Regeringen skriver mycket om validering men föreslår inget konkret. SFI är en viktig del av etableringen för nyanlända, men inte heller här föreslår regeringen några reformer.

Folkpartiet vill att hela Arbetsförmedlingen - som ansvarar för statens nationella integrationspolitik åtminstone de första åren i landet - helt genomlyses och ses över. Regeringen avvecklade den översyn som Alliansen initierade. Men Folkpartiet har efter ett utskottsinitiativ och med stöd av en majoritet i riksdagen nyligen fått igenom ett tillkännagivande: regeringen måste återuppta översynen av Arbetsförmedlingen.

Dels för att utvärdera effektiviteten i statens arbetsmarknadsprogram, men också för att titta på vilka delar som andra aktörer kan sköta. Det obegripliga är att regeringen och Ylva Johansson anser att detta inte behövs. Denna utredning av Arbetsförmedlingen tillsammans med våra förslag kring SFI, som kommunerna ansvarar för i dag, samt översyn av lotssystemet är några steg för att i praktiken förbättra nyanländas inträde på arbetsmarknaden.

Regeringen säger heller inget om behovet av att reformera arbetsrätten. Vi förordar en reformering där ingångslöner ska övervägas men där också lagen om anställningsskydd och turordningsreglerna ändras. Regeringen måste ta tag i frågan med facket för att sänka trösklarna in i arbetslivet. Dagens politik och nuvarande agerande från facket har bidragit till motsatsen.

Det är intressant att regeringen efter flera månader av tystnad nu säger något om integration, kommunernas ansvar för att ta emot nyanlända och problemet med validering av utländska utbildningar. Men de konkreta förslagen lyser helt med sin närvaro. Att regeringen för diskussioner i regeringen löser inte problemet med utanförskapet på arbetsmarknaden. I synnerhet inte för utrikesfödda kvinnor, de som står längst ifrån jobben som det ser ut i dag.

Roger Haddad, riksdagsledamot (FP), arbetsmarknads- och integrationspolitisk talesperson

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev