onsdag7 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

Regeringen tillfreds med en miljon i utanförskap?

Sverige behöver kraftfulla reformer för att bryta bidragsberoende och utanförskap. Särskilt angeläget är att förbättra integrationen – över hälften av de inskrivna hos Arbetsförmedlingen är utrikes födda. Regeringen står och stampar och tycks inte se de problem som vi moderater lägger konkreta förslag för att möta.

Publicerad: 9 juli 2016, 05:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

FlyktingmottagandeArbetsförmedlingenRutArbeteJobbVuxenutbildning

Arbetsförmedlingens siffror visar på en hög och ökande arbetslöshet bland utrikes födda, 21 procent i denna grupp var inskrivna på Arbetsförmedlingen i maj. Detta trots att konjunkturen går bra och allt fler borde få sitt första jobb.

I och med att det stora antal människor som sökt asyl i Sverige på senare tid inte ännu finns med i statistiken är detta än mer alarmerande. Tydligt är att läget kommer att förvärras med rådande politik – regeringen räknar med en miljon i utanförskap år 2020.

Faktum är att regeringen saknar en reformagenda för fler jobb och den stora andelen människor på svensk arbetsmarknad med låg utbildningsnivå bortser man helt från. Idag finns hundratusen arbetslösa som saknar gymnasieutbildning. Bland de nyanlända har hälften max grundskola. Satsningar på utbildningar är därför en viktig del. Moderaterna har föreslagit en utbildningsplikt för de nyanlända vuxna som saknar grundskola. Vi vill också bygga ut yrkesvuxenutbildningen.

Men enbart utbildningssatsningar räcker inte. För att bryta utanförskapet behövs också satsningar på fler jobb som inte kräver högre utbildning. Sverige behöver fler enkla jobb och politiken måste göra det avsevärt enklare att anställa.

I Moderaternas plan för Sverige får fler sitt första jobb och möjligheten att kunna försörja sig själv. Vi vill införa en ny anställningsform som möjliggör för personer som saknar arbetslivserfarenhet att kombinera arbete med utbildning och lära sig jobbet på jobbet. För att det ska löna sig mer att gå från bidrag till jobb vill vi fortsätta att sänka skatten för dem med låga inkomster.

Vi vill också ställa högre krav på aktivitet hos den som har socialbidrag. Därtill vill vi göra det enklare för arbetsgivare att anställa, genom att radikalt förenkla systemet med subventionerade anställningar.

Regeringens jobbpolitik, i den mån den existerar, består av ett fåtal traineejobb och extratjänster. Det är otillräckligt. Att regeringen gått med på att utvidga rut-jobben är bra men dessvärre har man samtidigt sänkt taket, vilket hämmar framväxten av rut-jobb.

Integrationsutmaningen är här och nu. De politiska beslut som fattas idag kommer att vara avgörande för vilket Sverige vi får i framtiden. Och för de flesta står det klart; om vi inte lyckas bryta bidragsberoende och utanförskap riskerar Sverige stora, långvariga och kostsamma problem.

Moderaterna tar detta på största allvar – och i vår plan för Sverige tar vi krafttag för att minska bidragsberoende och bryta utanförskap. Integrationen är den viktigaste framtidsfrågan och att Sveriges regering tycks till freds med en miljon människor i utanförskap om ett par år är alarmerande.

Elisabeth Svantesson, integrationspolitisk talesperson (M)

Johan Forssell, migrationspolitisk talesperson (M)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev