Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

Regeringen flyttar sitt underskott till kommunerna

Regeringen hävdar att den lyssnat på kommunernas kritik mot sänkt dygnsersättning för ensamkommande barn och unga. I själva verket innebär det reviderade förslaget, som presenterades i går tisdag, inga reella förändringar för kommunerna. De kommer fortsatt behöva bära kostnaderna för Sveriges mottagande av ensamkommande.

Publicerad: 31 augusti 2016, 07:59

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Regeringen sviker de kommuner som tagit ansvar i flyktingmottagandet, skriver fyra moderater.

Foto: Yvonne Åsell, TT


Ämnen i artikeln:

EnsamkommandeFlyktingmottagandeHVBKommuner

Flyktingmottagandet behöver bli mer kostnadseffektivt. En översyn av ersättningen till kommunerna för mottagande av ensamkommande barn och unga är därför välkommen. Kommuner bör se över sina kostnader och hitta mer effektiva lösningar. Systemet bygger dock på tillit och respekt. Om regeringen ändrar reglerna under spelets gång kommer det bli svårt för kommunerna att våga ta ansvar framöver.

I regeringens reviderade förslag är införandet av de nya ersättningsreglerna framflyttat till den 1 juli 2017 och regeringen menar att man därmed lyssnat på kommunerna. Men flera befintliga avtal med Migrationsverket löper ut sista juni 2017. Det är från detta datum som de förändrade reglerna skulle börjat gälla, så för kommuner som tagit ansvar och skrivit avtal innebär detta ingen förändring.

Vi delar Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) bedömning att ett nytt ersättningssystem tidigast kan träda i kraft 1 januari 2018 för att ge kommunerna möjlighet att ställa om verksamheten och flytta barnen till nya hem. Det är av betydelse att SKL står fast vid sin kritik.

Regeringen vill sänka ersättningen från 1 900 kronor till 1 350 kronor per dygn för barn i åldrarna 8 och 17 år och från 1 900 kronor till 750 kronor per dygn för unga mellan 18 och 20 år. Att tvärt sänka ersättningen med 29 respektive 61 procent försämrar förutsättningarna för kommunernas mottagande. Regeringen sviker de kommuner som tagit ansvar i flyktingmottagandet. Vi vill hjälpa till, men regeringen bakbinder oss och gör det svårare att erbjuda en bra start på ett nytt liv i Sverige.

LÄS MER: Snabbt sänkta bidrag slår mot ensamkommande. 

I regeringens reviderade förslag presenteras en fond på 40 miljoner kronor där kommuner som sitter fast i långa avtal ska kunna söka medel för omställning. Denna ersättning täcker inte ens våra fyra kommuners merkostnader och är i bästa fall ett slag i luften.

Lågt räknat kommer Sundbyberg få sänkt ersättning med 15 miljoner kronor per år, vilket motsvarar hela kommunens sfi-undervisning för 950 elever. Växjö och Solna kommer få sänkt ersättning med ungefär 40 miljoner kronor per år vardera. Det motsvarar 60 socialsekreterare eller sfi-lärare. Helsingborg förlorar 50 miljoner kronor, motsvarande 120 lärare.

Det här riskerar dessutom att innebära ytterligare kostnadsökningar för kommunerna. Ensamkommande barn som fyllt 18 år och fått avslag på sin asylansökan ska lämna landet. Men eftersom få avslagsbeslut verkställs, och det inte finns boenden eller dagersättning i avvaktan på utvisning, innebär nuvarande skrivningar i socialtjänstlagen att kostnaderna riskerar att hamna hos kommunerna.

Regeringen kan inte lämpa över kostnaderna för att nationella myndigheter inte verkställer beslut på kommunerna.

Vi behöver tillsammans fokusera på hur de 35 369 barn och unga som sökte asyl i Sverige under 2015 ska få möjlighet att starta ett nytt liv här. Vi behöver bra och tydliga spelregler och verktyg för att arbeta med integrationen - inte fler käppar i hjulen från regeringen.

Josefin Malmqvist, kommunalråd (M) Sundbyberg

Oliver Rosengren, ordf i nämnden för arbete och välfärd (M), Växjö

Lars Rådén, kommunalråd (M), Solna

Anna Jähnke, kommunalråd och ordförande i arbetsmarknadsnämnden, Helsingborg

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev