Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

Otillräckligt förslag om arbetskraftsinvandringen

Regeringens utredare om arbetskraftsinvandring presenterade igår (15/12) sitt betänkande till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Tyvärr är utredningens förslag otillräckliga för att möta det växande problemet med att arbetskraft utvisas på grund av mindre misstag från seriösa arbetsgivare. Regeringen måste nu agera och skyndsamt återkomma med lagförslag till riksdagen, skriver Alliansens migrationspolitiska talespersoner.

Publicerad: 16 december 2016, 11:10

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Alliansens migrationspolitiska talespersoner är kritiska till utredningen om arbetskraftsinvandring.


Ämnen i artikeln:

ArbetskraftsinvandringInvandringArbetskraftsbristMigration

Sveriges internationella konkurrenskraft bygger på att våra företag lyckas rekrytera och behålla arbetskraft. Samtidigt råder idag stor brist på till exempel IT-specialister, vilket hämmar tillväxtmöjligheterna. Arbetskraftsinvandring har därför varit ett bra sätt för många företag att kunna klara behovet och slippa behöva minska sin verksamhet i Sverige eller flytta till andra länder.

Under den senaste tiden har vi nåtts av upprepade beskrivningar av fall där arbetskraftsinvandrare utvisas från Sverige utan att det förefaller finnas fullgoda anledningar. I många fall på grund av mindre misstag som begåtts av seriösa arbetsgivare på grund av ett snårigt regelverk. Man har utifrån goda intentioner försökt att göra rätt men ibland misslyckats på grund av någon svårtolkad regel eller för att informationen har varit komplicerad att finna. Följden har blivit att arbetstillståndet inte har förnyats och att personen måste lämna Sverige. Trots att man har en anställning i Sverige, arbetar till en bra lön och betalar skatt.

Fusk och utnyttjande ska alltid motverkas. Här finns mer att göra för att lagstiftningen ska vara tydlig. Men lika självklart borde vara att lagstiftningen tar tillvara de människor som idag genom sitt arbete hjälper många svenska företag att utvecklas och växa.

Alliansen tog därför initiativ i Socialförsäkringsutskottet för ett tilläggsdirektiv till utredningen om arbetskraftsinvandring. Vi ville att utredningen skulle få i uppdrag att undersöka om regelverket hade fått avsedd effekt och i vilken omfattning arbetskraftsinvandrare nekades arbetstillstånd eller förlängning av tillstånd på grund av mindre misstag av seriösa arbetsgivare. Vi ville även att utredaren skulle föreslå åtgärder för att förhindra att reglerna fick alltför långtgående konsekvenser och bedöma om lagstiftningen behövde ändras. Glädjande nog ställde sig ett enigt Socialförsäkringsutskott bakom Alliansens initiativ och tillkännagav detta för regeringen.

Tyvärr kan vi inte se att den utredning som nu har presenterats är tillräcklig för att lösa problemen. Utredningens förslag tar enbart sikte på när arbetsgivaren på eget initiativ har rättat till brister. Det svarar inte mot de problem som finns med att personer i arbete utvisas på grund av fyrkantiga regler. Från Alliansens sida har vi istället pekat på att ansvarig myndighet måste kunna göra en helhetsbedömning där små misstag av seriösa arbetsgivare inte ska behöva leda till utvisning av den som jobbar och försörjer sig.

Vi förutsätter att regeringen lyssnar till ett enigt Socialförsäkringsutskott och skyndsamt återkommer med lagförslag för att åtgärda problematiken. Det är orimligt att Sverige lägger kraft på att utvisa till exempel högutbildade IT-specialister som är eftertraktade på arbetsmarknaden, tjänar bra och betalar skatt.

Johan Forssell, migrationspolitisk talesperson (M)

Johanna Jönsson, migrationspolitisk talesperson (C)

Fredrik Malm, integrationspolitisk talesperson (L)

Aron Modig, migrationspolitisk talesperson (KD)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News