måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

Östergötland möter flyktingar med samverkan

Varje kommun, landsting och region kan inte arbeta på sin egen kant, utan ett helhetsgrepp över alla verksamheter är nödvändigt både för att hantera flyktingkrisens utmaningar och för att få en bättre integration och tidigare kliv in på arbetsmarknaden, skriver blocköverskridande Koalition för Östergötland.

Publicerad: 17 november 2015, 12:43

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

När antalet människor som är på flykt i världen är så högt som nu krävs tvärsektoriellt tänkande och samverkan.


Ämnen i artikeln:

FlyktingmottagandeRegionerSamverkanFlyktingpolitikKommunerMigrationFlyktingkrisen

En av vår tids stora utmaningar är den pågående flyktingsituationen. Antalet människor som är på flykt i världen har inte varit så högt sedan andra världskriget. Prognosen för år 2015 räknas till 140 000‐190 000 asylsökande i Sverige, enligt Migrationsverkets senaste prognos. För Region Östergötlands del är det av stor vikt att vi är med och bidrar till att samhället klarar av denna utmaning och omställning. Hur kan vi då inom offentliga organisationer borga för en värdig integration för flyktingar i vårt samhälle och tillvarata de möjligheter som det innebär för vårt land?

Till att börja med krävs ett tvärsektoriellt tänkande och samverkan för alla samarbetspartners. Vi måste ta ett helhetsgrepp och rigga hela vårt verksamhetsfält till att hantera de utmaningar och möjligheter som uppenbarar sig i flyktingsituationen. I Östergötland har ett framgångsrikt regionalt samverkansarbete kring nyanländas etablering bedrivits sedan 2004, där vi också står bakom en reviderad regional överenskommelse, ”Etablering i utveckling 2020” tillsammans med länets tretton kommuner, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Länsstyrelsen.

Inom primärvården har vi förstärkt prioriterade vårdcentralers kapacitet av mottagande av asylsökande, exempelvis via samordnare och insatser för fler språk inom telefonsystemet, Tele-Q. Utöver hälsoundersökningar till asylsökande, erbjuder vi även hälsoundersökningar till grupper av nyanlända utifrån behov. Verksamheten har nu förstärkts upp genom att personal arbetar kvällar och helger, med kvalificerad övertid, för att klara det höga trycket. Våra hälsokommunikatörer, med mångsidig språkkompetens, utgör en länk mellan hälso- och sjukvården och gruppen utrikes födda genom kulturanpassade informations- och utbildningsinsatser. Deras användningsområde kan omfatta kontakten med utrikes födda men har också en konsultativ roll till övriga hälso- och sjukvårdsverksamheter.

Ett snabbt inträde på arbetsmarknaden ger en win-win situation för både den nyanlände och samhället. För att underlätta detta har regionen, ur ett arbetsgivarperspektiv, tagit ett beslut om inrättandet av ett ”snabbspår” för nyanlända med medicinsk kompetens i syfte att tillvarata nyanländas kompetens. Även en strategi för vidare introduktion av utlandsutbildade läkare har tagits fram. Dessutom, med den stora generationsväxling som vi är mitt uppe i, nödgas det att vårt befolkningsunderlag ökas markant för att klara både välfärdens kompetensförsörjning som dess finansering. Samtidigt är mångfald berikande för ett land i en alltmer globaliserad värld.

Vi ser också att kulturinsatser är en viktig kontaktskapare och bidrar till att stärka integrationen. Ett tydligt utvecklingsområde tillsammans med våra kommuner är kulturaktiviteter kopplat till inkludering och integration där nyanlända ingår. Nyligen avsattes 360 000 kronor till civilsamhället, regionala kulturverksamheter och det fria kulturlivet för att genomföra kultur- och friluftsaktiviteter som på olika sätt kan bidra till att involvera asylsökande i samhällsgemenskapen. Via Regionbiblioteket i Östergötland bedrivs och samordnas samhällsorientering för nyanlända på uppdrag av länets kommuner. Där ingår också information och utbildning i digital kompetens och internetguidning.

Det här är ett axplock av de åtgärder som Region Östergötland levererar för att bidra med sitt strå i stacken. Det finns fortfarande mycket att göra och vi anser att detta inte går att lösa genom att varje kommun, landsting eller region arbetar själva. Vi behöver lära oss av varandra och gemensamt lösa denna situation.

Mats Johansson, gruppledare för Socialdemokraterna

Margareta Fransson, regionråd (MP) Östergötland

Anita Jernberger, regionråd Östergötland (L)

Göran Gunnarsson, gruppledare för Centerpartiet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev