Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

Oskuldsintyget är toppen av ett isberg

Bakom oskuldsintygen döljer sig systematiska kränkningar av barn och kvinnor där övergrepp som tvångsäktenskap och barnäktenskap, misshandel, könsstympning, hot och förföljelser är några exempel. Intygen är bara toppen av ett isberg.

Publicerad: 9 oktober 2015, 14:38

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Oskuldskravet på kvinnor består av två dimensioner; dels av den ”fysiologiska oskulden” och dels av den ”sociala oskulden”.


Ämnen i artikeln:

HederskulturPrimärvård

Kalla faktas reportage i tisdags (6/10-2015) om oskuldintyg har fått en bred uppmärksamhet och en mängd politiker har starkt tagit avstånd från att detta ska få ske i Sverige. TRIS - tjejers rätt i samhället - anser att det är ett grovt övergrepp att tvinga barn och kvinnor till att genomlida en så kallad gynekologisk undersökning som dessutom helt saknar medicinskt motivering.

Men vi får inte stanna vid detta övergrepp. Bakom oskuldsintygen döljer sig systematiska kränkningar av barn och kvinnor där övergrepp som tvångsäktenskap- och barnäktenskap, misshandel, könsstympning, hot och förföljelser är några exempel. Oskuldsintyg är bara toppen av ett isberg.

Oskuldsintyg manifesteras inte i ett vakuum; bakom detta absurda anspråk finns en stark koppling till kravet på en kvinnas oskuld. Oskuldskravet består av två dimensioner; dels av den ”fysiologiska oskulden” och dels av den ”sociala oskulden”.

Den fysiologiska oskulden innebär att kvinnan inte ska bli penetrerad vaginalt och där myten om mödomshinnan tillförsäkrar detta. Ett annat sätt att upprätthålla detta är att könsstympa unga flickor tidigt för att tillförsäkra sig att kvinnan förblir openetrerad till dess att hon gifter sig.

Den sociala oskulden innebär att kvinnor socialt ska upprätthålla en tro om att hon är oskuld och inte skapa ett rykte. Detta påverkar exempelvis hur en kvinna klär sig, pratar, vilka platser hon besöker och under vilken tid på dygnet med mera. Emellertid bygger den sociala oskulden främst på upprätthållandet av könssegregerade principer, alltså att en kvinna inte ska beblanda sig med män. Det innebär att flickors och kvinnors livsutrymmen kontrolleras och begränsas.

Den sociala oskulden innehåller även en äktenskapsplikt, det finns alltså inget annat alternativ för dessa kvinnor än att gifta sig. Valet av denna framtida äktenskapspartner är ofta villkorad eller i förhand bestämd av någon annan än av kvinnan själv.

I Kalla faktas reportage hör vi att fastern vid ett flertal tillfällen säger att flickan ska giftas bort och att den minderåriga flickan uttryckligen säger att hon inte vill gifta sig. Detta är något som varken tolken eller läkarna i dessa fall reagerar på trots att vi sedan den 1 juli 2014 har en lag som kriminaliserar tvångs- och barnäktenskap.

TRIS ställer sig frågande kring att de flesta reaktioner som reportaget har gett endast har fokuserat på det övergrepp som en oskuldskontroll innebär och inte på det övergrepp som ett tvångs- och barnäktenskap innebär. I intervjun med den flicka som tvingats till en oskuldskontroll framkommer även att hon blivit utsatt för misshandel, grova psykiska kränkningar och stark kontroll, något som få i debatten har reagerat på och som samhället brustit i att agera utifrån.

I Sverige har vi en lagstiftning som ska skydda barn och kvinnor från att utsättas för tvångs- och barnäktenskap, könsstympning, olaga hot, misshandel, förtal och sexuellt våld med mera.

Samtidigt så begås dessa övergrepp mitt framför våra ögon och inför våra myndigheter. Vi har skolor som tillåter vissa elever att frångå skolplikten, vi har socialtjänst som rättfärdigar föräldrars handlingar utifrån föräldrarnas kultur/religion och vi har vårdcentraler som utför sexuella övergrepp.

Vi på TRIS menar alltså att det inte behövs ytterligare lagstiftning – vi behöver myndigheter som arbetar utifrån aktuell lagstiftning! Det är attityder om alla barns och kvinnors lika rättigheter oavsett ursprung, religion, kön, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning som samhället behöver arbeta vidare med.

Oskuldskravet kännetecknas av principer som bygger på att sexualiteten trots sin privata uttrycksform betraktas som något tillgängligt för andra än individen själv att besluta om. Vi måste beakta oskuldskravets hela kontext. Att endast fokusera på oskuldskontroller kommer inte att ändra på oskuldskravet och dess fruktansvärda konsekvenser.

Robin Rocksten, TRIS - tjejers rätt i samhället

Mariet Ghadimi, TRIS - tjejers rätt i samhället

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

HederskulturPrimärvård

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev