Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

Omskärelse på tvärs med barnkonventionen

Religionen bör inte gå före barns rätt till den egna kroppen, skriver David Lindh (SD), och uppmanar kollegor i västra Götalandsregionen att respektera FN:s barnkonvention.

Publicerad: 1 juli 2015, 04:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Sedvanan med medicinskt omotiverad omskärelse på små pojkar motiveras ofta religiöst.

Foto: Colourbox.


Ämnen i artikeln:

BarnskyddReligionBarnkonventionenMänskliga rättigheter

Debatten om medicinskt omotiverad omskärelse har varit aktuell vid flera tillfällen genom åren. Åsikter har höjts om det oåterkalleliga ingreppet som oftast görs med religiös motivering på små pojkar. Inom islam och judendom anses det vara en del av religionen liksom kulturen att ta bort delar av den skyddande huden som sitter på pojkarnas könsorgan.

Enbart motivationen att religionen skall gå före barnens rätt till den egna kroppen visar hur ohållbar situationen är. Samtidigt som det svåra och fruktansvärda övergreppet med könsstympning på flickor är förbjudet tillåts könsstympning på pojkar. Visserligen är det förra ingreppet på flera nivåer långt ifrån jämförbart med omskärelse. Samtidigt utförs dessa övergrepp med exakt samma motivering på flickor i vissa delar av världen.

I lagen om religionsfrihet står det att föräldrar har rätt att ge sina barn en religiös och moralisk uppfostran i enlighet med den egna trosuppfattningen men det står också klart och tydligt att utövandet av religion inte får skada barnets fysiska eller psykiska hälsa. Således bör inte föräldrarna kunna hävda sin kulturella eller religiösa bakgrund som skäl för omskärelse.

I västra Götalandsregionen har jag tillsammans med övriga i den Sverigedemokratiska gruppen lagt en motion om att förbjuda könsstympning på pojkar. Detta motiverar vi på precis samma sätt som förklarat ovan men också ur en viktig etisk synpunkt. Precis som Svenska Läkaresällskapet (SLS) skriver i sitt etiska uttalande (2010-02-25).

”Artikel 24 i barnkonventionen fastslår att konventionsstaterna skall vidta alla effektiva åtgärder i syfte att avskaffa traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa”

Under våren har motionen varit ute på remiss och till vår förvåning har Kommittén för rättighetsfrågor gett ett remissvar helt utan egna betänkligheter eller resonemang om just rättigheter för barn vilket vi noga lyfter i motionen. Istället tar kommittén upp rekommendationer från SKL, riktlinjer för västra Götalandsregionen och lagen om omskärelse av pojkar (2001:499).

Lika mycket som lagen tillåter övergreppet på små pojkar står det uttryckligen att ingreppet inte får ske mot barnets egna vilja. Vi har alltså en rättighetskommitté som trots sitt uppdrag tar bort den självklara rättigheten som särskilt uttrycks i FN:s barnkonvention. Barn har rätt till sin egen kropp. Rekommendationerna från SKL och regionen är dessutom politiskt färgade tolkningar och heller inte särskilt tungt vägande i jämförelse med SLS etiska uttalande som grundar sig på medicinsk kunskap och expertis.

När motionen kommer upp i regionens fullmäktige är chansen liten att pojkar av muslimsk eller judisk börd får sina rättigheter bevakade. I uppriktighetens namn är jag mycket tveksam till de fina ord som man ofta får höra från politiska motståndare. Ord som lika rättigheter och människovärde klingar falskt i mina öron mot bakgrund av hur övriga partier ställer sig i denna fråga.

Jag uppmanar därför mina kollegor från de representerade partierna i västra Götalandsregionen att på kommande fullmäktige, när motionen tas upp, revidera sin syn på mänskliga rättigheter och respektera FN:s barnkonvention. Inte för min skull, utan för barnen.

David Lindh, Ledamot Västra Götalandsregionen (SD)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev