Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

”Ohållbar situation på HVB-hemmen”

För få kollegor, ensamarbete, överbeläggning, otrygghet och en stark frustration över att inte kunna ge ensamkommande barn och unga det stöd de behöver. Så beskriver medarbetarna situationen på många av landets hem för vård eller boende. Av såväl ansvariga politiker som arbetsgivarna krävs nu omedelbar handling – det är inga orimliga åtgärder som behövs.

Publicerad: 1 februari 2016, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ensamarbetet på HVB-hem innebär en stor risk för personalen, vilket tragedin på ett boende i Mölndal är ett skrämmande exempel på.

Foto: Adam Ihse/TT


Ämnen i artikeln:

FlyktingmottagandeSocialtjänstenArbetsmiljöBarnperspektivetHVBEnsamkommandeFlyktingbarnOtrygga hvb-hem

Läget inom landets hem för vård eller boende, HVB, har varit ansträngt under lång tid. När Vision för ett år sedan frågade medlemmar, däribland chefer, som arbetar inom HVB för barn och unga om deras arbetsvillkor var beskeden tydliga:

Över hälften hade blivit utsatta för hot eller våld på sin arbetsplats.
Fler än två av tre arbetade ensamma ibland eller alltid.
Mer än var tredje ansåg att verksamheten inte hade tillräckliga resurser för att ge barnen och de unga det stöd som de behövde.

Sedan dess har mycket hänt. Under förra året femdubblades antalet ensamkommande barn och unga i Sverige och situationen på många av landets HVB kan nu närmast beskrivas som extraordinär.

För cheferna och deras medarbetare innebär det att de arbetar under mycket hård press. För barnen och de unga innebär det att de inte får den hjälp och det stöd som de behöver – och har rätt till.

Under det senaste året många nya HVB startat, framför allt med inriktning på ensamkommande barn och unga. Vision har därför intensifierat arbetsplatsbesöken i dessa verksamheter. Våra besök visar att chefernas och medarbetarnas förutsättningar varierar, men generellt råder det på många boenden överbeläggning och det finns ett stort behov av att anställa mer personal.

Bilden av en arbetsmiljö med stora brister stärks i en Novusundersökning som Vision lät göra i november 2015. Bland de svarande som arbetar inom HVB för ensamkommande barn och unga uppger:

Sju av tio (70 procent) att de har fått en ökad arbetsbelastning.
Fyra av tio (39 procent)att de tvingas prioritera bort andra viktiga arbetsuppgifter till följd av den uppkomna situationen.
Fyra av tio (38 procent) att de har fått en mer otrygg arbetsmiljö.

Det är en ohållbar situation. Visions medlemmar har hittills i stor utsträckning trivts med sina jobb. De tycker att de har ett meningsfullt arbete och brinner för uppgiften att ge bästa tänkbara stöd till barnen och ungdomarna. Men, det var länge sedan de hade rätt förutsättningar.

Därför ser vi med stor oro på Socialstyrelsens beslut som innebär att kraven för bemanning inom vissa HVB och de stödboenden som planeras, minskade vid årsskiftet.

För de ensamkommande barnen och unga, med föräldrarna kvar i hemlandet eller på okänd plats, är ofta personalen på deras HVB de enda vuxna de har. Därför måste det finnas tillräckligt många medarbetare på plats för att ge stöd såväl när det handlar om läxor, kontakter med myndigheter som frågor om det svenska samhället. Medarbetarna måste också ha tid att fråga hur barnen mår – och de måste ha tid att lyssna på svaret. Likaså behövs det minst två medarbetare om det uppstår en hotfull situation.

Låg bemanning och ensamarbete skapar otrygga miljöer. På ett HVB med barn och unga som inte sällan bär på djupa trauman ska inte ensamarbete förekomma. Det är inte förenligt med barnperspektivet.

Det finns också en rad åtgärder som måste vidtas av ansvariga politiker, myndigheter och arbetsgivare. Åtgärder, som inte är svåra, men som krävs för att säkerställa tryggheten för såväl boende som medarbetare inom HVB. Här hjälper Vision gärna till.

Det handlar om att bemanningen måste förstärkas, att alla nyanställda ska få introduktion och att chefer ska ha tid att ge stöd till medarbetarna. Dessutom behövs ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt de riktlinjer för hot och våld som Arbetsmiljöverket har tagit fram.

Vision vill också att regeringen ger Inspektionen för vård och omsorg och Arbetsmiljöverket tillräckliga resurser att göra inspektioner.

Dessutom måste kommunerna bli bättre på att ställa krav vid upphandling av HVB och de planerade stödboendena på att det finns tillräckligt med personal och inte förekommer ensamarbete. Samt följa upp detta.

Kraven är rimliga. Och de är nödvändiga för att våra medlemmar ska vara trygga på jobbet och ha förutsättningar att ge de ensamkommande barnen och unga det stöd de behöver. Något alternativ finns inte.

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev