Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

Nu ställs stora krav på oss alla

Nu krävs extraordinära insatser av alla krafter. På kort sikt behöver regeringen och deras myndigheter ta ett större ansvar för den uppkomna situationen. Det går inte bara att kräva att mer ska göras av kommuner och landsting.

Publicerad: 12 oktober 2015, 03:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Både insatserna till och flexibiliteten i flyktingmottagandet måste öka, anser Lena Micko.


Ämnen i artikeln:

FlyktingmottagandeFlyktingkrisen

I dag måndag deltar jag som ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting vid regeringens nationella samling, ”Sverige tillsammans” som samlar alla krafter som vill bidra till att förbättra nyanländas etablering. Det är viktigt, just en snabb etablering i samhället för de som flyr hit som är det viktigaste för kommunerna i det långa perspektivet.

Det visade vi i vår ekonomirapport som presenterades i torsdags. De demografiska utmaningarna, ökade investeringskrav och stor befolkningsökning leder till halverade överskott från ett år sedan för kommuner och landsting. Som vi ser det måste resurserna öka, och det finns begränsat med verktyg. Det är effektiviseringar, nya arbetssätt eller högre skatter. Oavsett vad man väljer är det en utmaning.

Men jag deltar i dag också mot bakgrund av den omedelbara situation som våra medlemmar står inför just nu, och den kräver extraordinära insatser. Politiker och tjänstemän, likväl som många frivilliga, arbetar dag och natt för att hantera mottagningen av de asylsökande som kommit till Sverige. Det är viktiga insatser för att hjälpa människor som flytt från krig och konflikt. Sverige tar, och ska ta, vårt solidariska ansvar. Det är jag stolt över.

De personer som kommer hit har många gånger en lång utbildning och deras kompetens är ofta en tillgång. De är både potentiella medarbetare i kommuner och landsting och potentiella skattebetalare. Detta måste vi ta till vara.

Dessa utmaningar ställer stora krav på oss alla på kort och lång sikt. På kort sikt behöver staten, både regering och deras myndigheter, ta ett större ansvar för den uppkomna situationen. Både insatser, resurser och flexibiliteten måste öka. Det går inte bara att kräva att mer ska göras av kommuner och landsting.

Låt mig ta ett exempel som jag fick berättat för mig i förra veckan.

Efter att länsstyrelserna runt om i landet uppmanat kommunerna att inventera möjliga fastigheter som skulle kunna användas för platser för asylsökande så föreslog en mindre kommun en nedlagd skola.

Skolan var en bra lokal eftersom den har tillgång till bland annat toaletter och kök och var dessutom godkänd vad gäller till exempel brandskydd. Men en nedlagd skola har förstås ingen tillgång till sängar eller annan utrustning. Kommunen fick då veta att en statlig myndighet hade ett lager i närheten där det bland annat fanns sängar och madrasser.

När frågan ställdes om man skulle kunna använda dessa till skolan var svaret nej, eftersom läget inte beskrevs som en ”nationell kris” vilket krävdes enligt regelverket. Så kan det inte vara. Alla, inklusive myndigheter, måste ta sitt ansvar och flexibiliteten måste öka.

Från SKL:s sida har vi framfört detta till regeringen direkt. När jag och andra delar av vår politiska ledning träffade statsministern och flera andra ministrar i veckan upprepade vi detta krav, vi måste mötas av flexibilitet istället för rigida krav.

Dessutom påpekade vi att kostnadsersättningarna måste höjas, det är inget nytt krav, detta har SKL fört fram under lång tid. Regeringen höjde nyligen ersättningarna till kommunerna en del, det välkomnas. Men det behövs mer. Vi hade gärna fört dessa diskussioner i ett läge som inte var akut, men tyvärr är det så nu och därför krävs akuta åtgärder.

Lena Micko, ordförande (S) Sveriges Kommuner och Landsting

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev