onsdag22 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

”Myrsteg mot en mer human flyktingpolitik”

Det nya pilotprojektet för medicinska åldersbedömningar planeras komma igång före mars månads utgång. För dem som redan fått ett beslut om ålder kommer ingen omprövning ske. I praktiken innebär detta endast att beslut om utvisning skjuts på framtiden.

Publicerad: 24 februari 2017, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Den nya metoden för åldersbedömning är mindre rättsosäker än den förra. Men inte heller den ger en exakt ålder, och adekvata jämförelsegrupper saknas, skriver debattören.


Ämnen i artikeln:

FlyktingmottagandeEnsamkommandeMigrationsverketFlyktingpolitik

Nyligen meddelade Migrationsverkets vikarierande generaldirektör, Mikael Ribbenvik, att man avvaktar med ytterligare åldersuppskrivningar tills de nya medicinska metoderna kan användas. Detta kunde han göra eftersom det inte förändrar något i sak – de allra flesta kommer att utvisas.

Efter skriverier om självmord bland ensamkommande ungdomar och alla protester mot schablonartade åldersbedömningar kan beslutet tyckas glädjande. Vi har dock sett tidigare att åtgärder som tyckts lovande i själva verket betytt väldigt lite.

När den nya säkerhetsrapporten kom i december 2016 gick migrationsminister Morgan Johansson ut med att nu skulle fler flyktingar med afghansk bakgrund få stanna. Vi har inte sett detta, då Migrationsverket alltid hittar något hörn av Afghanistan där det är tillräckligt lugnt för att kunna hänvisa ungdomarna dit som internflyktingar.

Den föreslagna lagen om rätt att avsluta gymnasiestudier visar sig omfatta en mindre del av ungdomarna, det vill säga de som efter 1 juli 2017 fortfarande räknas som under 18. Kanske den gruppen nu blir något större då många åldersbedömningar blir försenade.

Det nya pilotprojektet för medicinska åldersbedömningar, enligt Socialstyrelsens rekommendationer och Rättsmedicinalverkets upphandling, planeras komma igång före mars månads utgång. För dem som redan fått ett beslut om ålder kommer ingen omprövning ske. I praktiken innebär detta endast att beslut om utvisning skjuts på framtiden. Ju senare åldersbedömningen görs, desto fler hinner fylla 18. Så länge nuvarande policy för bedömning av asylskäl och liv i Afghanistan gäller kommer det stora flertalet av dem som registrerats som barn att utvisas.

Den nya metoden är mindre rättsosäker än den förra. Men inte heller den ger en exakt ålder, och adekvata jämförelsegrupper saknas. En medicinsk bedömning behöver kompletteras med en holistisk bedömning av socialarbetare och andra som känner ungdomen.

I Sverige har vi brist på ungdomar i dessa åldrar. De med afghansk bakgrund klarar sig bäst av de ensamkommande. Nu gör vi oss av med detta tillskott som vi kommer att behöva bland annat för att ta hand om sjuka och gamla.

Valmöjligheterna efter utvisningsbesked är att bli papperslös i Sverige eller Europa, eller att låta sig flygas till Kabul . Där kan de fly vidare till till exempel Iran och åter till Europa. Alternativ är att låta sig enrolleras som krigare eller som ”danspojke” (sexsäljare), eller att bli heroinbrukare under Kabuls broar. Flickorna löper stor risk att bli stenade – de är förstörda genom att ha varit här utan manligt beskydd.

Det enda rimliga att göra, för att behålla vår värdighet som ett humant land i Dag Hammarskiölds, Raoul Wallenbergs och Olof Palmes anda, är att ge permanent uppehållstillstånd för alla som räknas som afghaner – oberoende av kön, ålder och etnicitet.

Ingrid Eckerman, allmänläkare, chefredaktör för Allmänmedicin, initiativtagare till uppropet Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev