söndag2 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

Malmömodellen bryter ungdomars utanförskap

Tänk om det är så att en idrottsförening lättare kan få kontakt med ungdomar än myndigheter? Tänk om företagares erfarenheter kan användas också utanför det egna företaget? Tänk om det offentliga inser att det är i samverkan med näringslivet och ideella organisationer som mer kan åstadkommas?

Publicerad: 5 januari 2016, 06:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Projektet Boost by FC Rosengård tar in cirka 600 arbetssökande unga vuxna per år. Foto: Little Gun


Ämnen i artikeln:

SamverkanUngdomsarbetslöshetBemanningsföretagIdeella sektornArbetsförmedlingenUtanförskapUngdomarMalmö

Nya tankar föder nya lösningar. I Malmö har detta resulterat i ett nytt sätt att arbeta där samverkan mellan de olika aktörerna är nyckeln till framgång. Vi kallar det Malmömodellen.

Vi vet att för varje individ där vi kan bryta utanförskapet är detta en stor sak.

Det är mot denna bakgrund vi vill dela med oss av erfarenheter som uppvisat goda resultat. En ideell stiftelse Uppstart Malmö och en ideell idrottsförening FC Rosengård är naven för ett brett samarbete mellan näringslivet, den ideella och den offentliga sektorn.

Stiftelsen Uppstart Malmö startades för snart fem år sedan. I dag har Uppstart Malmö medverkat till att cirka 1 600 personer kommit i arbete. Merparten av dessa har tillkommit genom att mindre företag i samverkan med Uppstart Malmö valt att expandera och anställa fler.

Uppstart Malmö driver följande projekt:

Tillväxt Malmö: Vi agerar bollplank och rådgivare åt cirka 70 företag som vill växa och anställa fler. I cirka en tredjedel av företagen har vi också investerat. Det kan vara företag med fem till tjugofem anställda företrädesvis inom tjänstesektorn. Samarbetet med Malmö Stad löper väl och staden finansierar nu administrationskostnaderna medan de 15 företagarna står för investeringar i de berörda företagen. Ett delat ansvar således där finansieringstillskotten varit ungefär lika stora.


Uppsök Malmö: Denna verksamhets personal bedriver uppsökande verksamhet för att fånga upp arbetslösa ungdomar. Genom insatsen får ungdomarna tillgång till ett nätverk och kommer i arbete via Uppstarts Malmös olika kanaler ut till företagen.

Good Malmö: Idén här att ett företag anställer en långtidsarbetslös person under ett år till avtalsenlig lön utan anställningsstöd.

Bemanning Malmö: Bemanningsföretaget Manpower har en styrka i sina marknadskanaler till företag i behov av arbetskraft. Det ger ytterligare en kanal för våra ungdomar för att nå ut till företagen.

FC Rosengård är en fotbollsförening som har Sveriges bästa damfotbollslag. Föreningen driver dessutom ungdomsverksamhet för 600 ungdomar.

FC Rosengård är mycket mer än bara fotboll. Föreningen har sedan 2003 drivit arbetsmarknadsprojekt Boost by FC Rosengård, som för närvarande huvudsakligen finansieras av Europeiska Socialfonden.

Ett omfattande samarbete har byggts upp med såväl privata som offentliga aktörer i syfte att personer ska komma från utanförskap. Boost by FC Rosengård tar in cirka 600 arbetssökande unga vuxna per år och efter några månader har närmare 60 procent förändrat sin livssituation främst genom att de erhållit arbete eller genom att de kommit in på en utbildning som berättigar till studiemedel.

Varje verksamhet i Malmömodellen fyller sin roll och de samarbetar på ett bra sätt. För närvarande är ett 40-tal personer anställda i verksamheterna. Härtill finns de ideellt engagerade. Ett nära och bra samarbete sker med Arbetsförmedlingen. De avgörande insatserna görs dock av de företag som växer och anställer fler och av de arbetssökande själva.

Summeras insatserna har närmare 4000 ungdomar/vuxna kommit ur sitt utanförskap.

Sverige behöver ett flertal initiativ som adresserar de utmaningar vi har. Malmömodellens lärdomar är tillgängliga också för andra städer. Helsingborg och Landskrona har redan kommit ur startgroparna.

Vår erfarenhet är att samverkan åstadkommer mer. Mindre företag som växer skapar de nya jobben.

Sylvia Morfiadakis, verksamhetschef för Boost by FC Rosengård

Dan Olofsson, ordförande Uppstart Malmö

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev