Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

Malmö: Vi tar tvångsgifte på största allvar

Vi vet att det trots våra ansträngningar förekommer såväl tvångsgiftemål som hedersrelaterat förtryck i vår stad och den vetskapen gör att vi inte kan slå oss till ro. Men vi tar problemet på största allvar, och arbetar aktivt för att hantera hedersrelaterat våld och förtryck.

Publicerad: 18 januari 2018, 07:40

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Varje fall av tvång eller förtryck är ett fall för mycket, skriver Malmö Stad.

Foto: Mostphotos


Ämnen i artikeln:

HederskulturHedersvåldBarnHur hantera barnäktenskap i Sverige?

I en artikel i Dagens Samhälle i december 2017 om att skolor missar tecken på tvångsgifte kan läsaren få intrycket att Malmö inte tar problemet på allvar. I verkligheten är det precis tvärtom.

Vi i Malmö stad tar frågan på största allvar. Varje fall av tvång eller förtryck är ett fall för mycket.

Kommunen har ett aktivitetsansvar för alla unga under 20 år. Om en elev inte dyker upp som planerat ska skolan försöka få kontakt och ta reda på vad som hänt - oaktat om det rör hedersrelaterat våld och förtryck eller andra risker. Om eleven dessutom är under 18 år och det finns en oro för att den unge far illa har skolorna skyldighet att anmäla uppgiften till socialtjänsten. Det är inom socialtjänsten som den åtgärdande myndighetsutövningen med lagstöd kan leda till det ingripande som krävs för att tillvarata barnets intresse.

Ett utvecklingsarbete pågår för att säkerställa att dessa skyldigheter i lag fungerar i verksamheten. En viktig del i det förebyggande arbetet är att stärka barn och ungas kunskaper kring sina rättigheter och vart man kan vända sig.

Vi vet att det trots våra ansträngningar förekommer såväl tvångsgiftemål som hedersrelaterat förtryck i vår stad och den vetskapen gör att vi inte kan slå oss till ro. Vi arbetar aktivt och på bred front för att fånga upp tecken på och hantera hedersrelaterat våld och förtryck:

- Elevhälsan i Malmö stads skolor arbetar förebyggande genom individuella hälsosamtal, samtal om sexuell hälsa, relationer, könsroller och värderingsövningar. Skolorna arbetar aktivt med olika projekt och just nu pågår planering för samtalsgrupper tillsammans med TRIS, tjejers rätt i samhället.

- UngMalmö arbetar med kommunens uppföljningsansvar för de ungdomar som inte fullföljer gymnasiet och erbjuder skräddarsydda aktiviteter av praktik och utbildning.

Malmö stad erbjuder även stöd utanför skolans värld:

- Resursteam heder erbjuder tjejer, killar och HBTQ-ungdomar upp till 25 år tidigt samtalsstöd och rådgivning. Resursteam heder vänder sig även till socialtjänsten, skola, föreningar och organisationer.

- Kriscentrum Malmös samtalsmottagning arbetar för att motverka våld i nära relationer och erbjuder rådgivning, stöd, krisbearbetning och behandling till barn, kvinnor och män.

- Kriscentrum Malmö, boende heder är ett hem för vård eller boende (HVB-hem) för flickor och unga kvinnor i åldern 16 till 22 år, som är utsatta för hedersvåld och som har ett skyddsbehov. Boendet är ett av två i hela landet och tar därför emot flickor och kvinnor från hela Sverige. Kriscentrum Malmö har också ett boende som ger skydd och stöd till hotade och våldsutsatta kvinnor med och utan barn.

- Kriscentrum Malmö, Koncept Karin ger stöd och rådgivning till personer där det finns en polisanmälan om våld i nära relation och/eller sexuellt våld.

- Plattform Malmö erbjuder tidigt samtalsstöd för ungdomar upp till 21 år, som börjat känna av kontroll utifrån hedersnormer, samt till deras nätverk. Plattform Malmö har under två års tid drivit ett projekt för att utbilda medarbetare som träffar barn och unga för att på så sätt kunna identifiera och hjälpa ungdomar som lever i en hederskontext.

Genom utbildningsinsatser höjer vi kompetensen kring heder hos medarbetare. Samtidigt vill vi kontinuerligt inhämta ny kunskap på området. Malmö stad genomför därför, tillsammans med Stockholm och Göteborg, en kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck. Kartläggningen görs av flera forskare som kompletterar varandra för att kunna ge en så heltäckande bild så möjligt. Kartläggningen kommer att öka kunskapen om hedersförtryckets omfattning och komplexitet samt ge oss förbättrade möjligheter att vidta adekvata insatser.

Vi vet att vi behöver skapa en ännu tydligare struktur, så att alla våra olika insatser samverkar på bästa sätt för att trygga våra unga. Det goda samarbete som vi har med många frivilliga organisationer är mycket viktigt att fördjupa. Mycket arbete återstår - vi vet att vi kan bli bättre och det är det som är vår drivkraft!

Lars Rehnberg, direktör gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Britt-Marie Pettersson, direktör arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Anders Malmquist, direktör grundskoleförvaltningen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev