Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

Malmö har helt misslyckats med integrationen

Samtliga svenska kommuner ska vara med och ta proportionerligt ansvar för det svenska flyktingmottagandet. Det är dags för en statlig flyktingpolitik utan ett kommunalt veto. Kommuner ska inte längre kunna tacka nej till att ta sitt ansvar. Malmö bör lyftas fram som exempel på hur mottagandet inte ska gå till.

Publicerad: 20 februari 2015, 09:34

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Där Malmö helt har misslyckats borde andra kommuner se stora möjligheter.

Foto: Johan Jönsson/Wikipedia


Ämnen i artikeln:

FlyktingmottagandeArbetsmarknad

Samtliga EU-länder måste ta ansvar för de flyktingströmmar som kommer till Europa. Allt för länge har ett fåtal länder, såsom Tyskland och Sverige, fått ta ett oproportionerligt stort ansvar. På samma sätt måste samtliga svenska kommuner vara med och ta proportionerligt ansvar för det svenska flyktingmottagandet. Det är dags för en statlig flyktingpolitik utan ett kommunalt veto. Kommuner ska inte längre kunna tacka nej till att ta sitt ansvar.

Sådana förändringar kräver reformer för att underlätta för kommunerna. Flyktingpolitiken är ett statligt ansvar och hela kostnaden måste därför också tas av staten. När staten vältrar över kostnader på kommunerna minskar både viljan och möjligheten för kommuner att vara solidariska. Vidare måste reformer genomföras för att modernisera arbetsmarknaden. De svenska integrationsproblemen grundas i kombinationen av ett öppet flyktingmottagande med en stängd arbetsmarknad. Svensk arbetsmarknad präglas i dag av både höga trösklar och en omfattande diskriminering mot utrikesfödda.

Det är viktigt att regeringsskiftet inte försenar processen. Medan förre migrationsministern var tydlig med att ett kommunalt tvång var aktuellt skriver statsministern med flera på DN Debatt (19/2) att alla kommuner ska bidra i mottagandet. Det hade varit önskvärt med ett ännu tydligare ställningstagande annars riskerar Sverige att förlora viktig tid.

Oavsett om du helt saknar utbildning eller har fina diplom från utländska universitet är samhället avvisande. En av våra utmaningar är underlätta för enklare jobb samtidigt som vi ska vara konkurrenskraftiga i en välutvecklad, global ekonomi. Då krävs nya riktlinjer för validering av utbildningar för att snabba upp processen. Det är inte hållbart att ingenjörer och läkare får sitta i myndigheternas väntrum i åratal innan de får sina utbildningar godkända i Sverige.

Vidare måste arbetsmarknaden öppnas upp för människor med låg utbildning. Många utrikesfödda har en bakgrund som företagare i servicesektorn. Dessa blir inte sällan företagare även i Sverige med verksamheter som caféer, restauranger eller närbutiker. Dessvärre är marginalerna oftast så små att de inte har möjlighet att anställa familjemedlemmar, släktingar eller vänner på samma sätt som de hade gjort i sitt hemland. Med enklare regelverk för småföretagare samt lägre skatter på anställningar och låga löner hade många nya, enkla jobb kunnat växa fram.

Tyvärr är min kommun, Malmö, långt ifrån en förebild i integrationsfrågan. Ingen annanstans har den som är född utanför Sverige lika svårt att få arbete, arbetslösheten för denna grupp låg under 2014 i genomsnitt på 28,2 procent, att jämföra med 8,9 procent bland inrikesfödda. Stadens kostnader för ekonomiskt bistånd befinner sig i miljardklassen och av Malmös närmare tiotusen hushåll med försörjningsstöd är tre av fyra utrikesfödda, enligt Socialstyrelsens definition. Utanförskapet permanentas när skolan helt misslyckas med att ge elever tillräckliga kunskaper för ett inträde på arbetsmarknaden. Det kan således tyckas elakt att som Malmöpolitiker vilja skicka vidare problemen till andra kommuner. Det är inte alls min avsikt. Tvärtom bör Malmö lyftas fram som ett exempel på hur man inte ska göra.

Medan alliansregeringen gjorde avgörande insatser för att göra det lönsamt att arbeta jämfört med att leva på a-kassa eller sjukersättning har den röda majoriteten i Malmö helt struntat i att det många gånger är direkt olönsamt att gå från bidragsberoende till egen försörjning. Tvärtom höjs såväl bidrag som skatter på kontinuerlig basis. Socialsekreterare i stora delar av Malmö är så överbelastade att de inte har tid att träffa sina klienter. Den lokala organisationen för arbetsmarknad är tungrodd, ineffektiv och har präglats av politisk korruption. Dessa saker i kombination gör att det för många Malmöbor är både enklare och mer ekonomiskt att leva på bidrag i stället för egen lön.

Där Malmö helt har misslyckats borde andra kommuner se stora möjligheter. Med en reformerad arbetsmarknad och rätt politik på lokal nivå kommer Sveriges ställningstagande som ett välkomnande land också att visa sig vara klokt ekonomiskt. Alternativet, att stänga dörren till Sverige när världen brinner, är otänkbart.

Torbjörn Tegnhammar, oppositionsråd (M) Malmö stad

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev