Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

Målet måste vara ett eget jobb för nyanlända kvinnor

Patriarkala värderingar växer i vårt land. Ofriheten blir större och större för många kvinnor i Sverige. Bara med ett beslutsamt försvar för varje individ, som sätter försvaret av mänskliga rättigheter framför kultur och som betonar att även kvinnor självklart ska jobba, kan vi stoppa det förtryck som kostar liv och krossar drömmar, skriver Gulan Avci (L) och Lotta Edholm (L).

Publicerad: 18 maj 2018, 13:09

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ett jobb ger pensionspoäng och social trygghet. Det ger kvinnor självförtroende och makt över sin situation.


Ämnen i artikeln:

NyanländaJämställdhetLiberalernaSFI

Många kvinnor har gått genom eld och vatten för att ta sig till ett liv i frihet i Sverige. Den beslutsamheten måste vi ta tillvara på. Denna drivkraft är nyckeln till att integrera barnen och hela familjen.

Men många kvinnor som kommer från patriarkala länder är helt beroende av sina män – och vi gör inte tillräckligt för att ändra det. I rödgrönrosa Stockholm ser vi hur staden alltför lätt accepterar att kvinnor inte kommer in på arbetsmarknaden fastän andra krav ställs på männen.

Istället gör man ett stort nummer av sociala projekt, som att kvinnor får i uppdrag att hålla koll på områdets ungdomar som ”stadsdelsmamma”. Det är ett lovvärt socialt projekt, men hur påverkar det kvinnans framtid om fem eller femton år?

Självklart ska målet alltid vara ett eget jobb också för kvinnor. Ett jobb som dessutom ger pensionspoäng och social trygghet, som ger självförtroende och makt över sin situation. Att acceptera att en kvinnas roll primärt är att hon är mamma – det är att upprätthålla ofriheten från samhällets håll.

Många kvinnor blir arbetslösa och lever i ojämställda förhållanden. I Stockholm är exempelvis våld i nära relationer 10,5 gånger vanligare i Rinkeby än på Östermalm, enligt de fall socialtjänsten känner till. För många av dessa kvinnor är möjligheten att lämna ett destruktivt förhållande i princip obefintlig. Vi vill se fler kvinnojourer med kompetens inom hedersrelaterat våld och förtryck och fler skyddade boenden.

Om dessa kvinnor lär sig svenska språket kan isoleringen brytas. Det banar väg för ett liv i frihet. Därför behöver vi öka möjligheterna till att lära sig svenska, och ställa tydligare krav på resultat av sfi-studierna. Vi liberaler vill att fler ska lära sig svenska på jobbet genom praktik.

Även många barn lever i den isolering som kommer av dåliga svenskkunskaper. Idag vågar många som är nya i Sverige inte lita på att förskolan är bra för deras barn. Samtidigt har den som saknar nätverk in i det svenska samhället få möjligheter att lära sig språket, i dagens bostadssegregerade städer.

Resultatet ser vi till exempel i rödgröna skyltfönstret Göteborgs utsatta områden. Där visar en undersökning att många barn inte kan prata varken svenska eller sitt modersmål på den nivå som man behöver kunna när man ska börja skolan. Dessa barn hamnar man efter redan från start. Därför måste alla nyanlända barn få gå på språkförskola, som kombineras med att mamman kan läsa Sfi.

Men integrationen handlar inte enbart om kunskaper i svenska och egen försörjning. Det handlar också om att befästa de liberala, sekulära och jämställda värderingar som är centrala i vår demokrati. Tyvärr är inte dessa värderingar självklara för alla.

Både pojkar och flickor begränsas av hederskulturens förtryck, men det är flickorna som är de största offren. Ju äldre de blir, desto fler aspekter av deras liv hamnar under släktens och familjens kontroll.

Varför har det tagit så lång tid för svensk offentlighet att våga ta hederskulturer och kvinnoförtryck på allvar? På andra sidan står kulturrelativister som vill väl, men som oreflekterat spelar de reaktionära krafterna i händerna – på den andra står högerpopulister och rasister som inte vill bekämpa problemet utan bara slippa se det.

Vi liberaler kommer aldrig ge upp. Aldrig kommer vi ställa upp på ett synsätt där klanens eller mannens makt trumfar individens rätt. Aldrig kommer vi acceptera att kvinnor inte ska ha arbete på samma villkor som män. Alla i Sverige har rätt till frihet.

Gulan Avci, ordförande Liberala Kvinnor och gruppledare (L) Stockholms arbetsmarknadsnämnd

Lotta Edholm, oppositionsborgarråd (L)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev