Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

M och SD vill ju inte bryta skolsegregationen

En riksdagsmajoritet med Moderaterna och Sverigedemokraterna i spetsen röstade i somras ner Skolkommissionens förslag för att bryta skolsegregationen. Att skolan ska vara en mötesplats för elever med olika bakgrund är tydligen för radikalt för högerpartierna.

Publicerad: 6 september 2018, 18:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

SegregationSkolan

Sedan 1990-talet har ojämlikheten i skolan ökat. Elevernas familjebakgrund har fått allt större betydelse för skolresultaten. Ojämlikheten slår hårt och brett. Det drabbar enskilda elever, stadsdelar och i förlängningen hela det svenska samhället.

Socialdemokraterna vill ha en skola där läkarens dotter kan sitta bänkgranne med byggnadsarbetarens son. Det är en fråga om anständighet och en förutsättning för ett starkt samhälle. Tyvärr motverkar dagens marknadsvridna skolsystem att skolan är en sådan mötesplats. I ställes sorteras barn i skolan efter social bakgrund, religion och härkomst på ett sätt som är helt främmande för den svenska traditionen. Detta har ökat skillnaderna mellan elever – utan att för den delen leda till högre kunskaper. Om kunskapsresultaten ska fortsätta uppåt måste därför likvärdigheten öka i skolan.

Dessvärre avslog nyligen en samlad höger, med Moderater och Sverigedemokrater i spetsen, regeringens och Skolkommissionens förslag om att alla skolhuvudmän ska ta ett ansvar för att skolan ska vara en mötesplats. I riksdagen är högerpartierna emot att skolan är en plats där elever med olika bakgrund möts, trots att vi vet att detta är grunden i ett starkt samhälle och en förutsättning för en jämlik kunskapsskola.

Argumentet från Moderaterna och Sverigedemokraterna har varit att det är svårt att definiera vad allsidig social sammansättning är för något och att skolorna inte kan arbeta på det sättet. Man menar också att det är oklart vad det innebär i praktiken. Därför vill vi gärna upplysa borgerligheten om det faktum att många skolor redan arbetar på detta sätt i dag – och det mycket framgångsrikt:

■ I Nyköping har vi förändrat upptagningsområdena och byggt en ny högstadieskola centralt, så att elever från olika bostadsområden möts.
■ I Örebro lade vi ner delar av Vivallaskolan ner för att bryta den skolsegregration som under lång tid bitit sig fast där.
■ I Botkyrka så har vi infört lärarassistenter på de skolor som har svårt att rekrytera behöriga lärare. Att det finns lärarassistenter på skolan framgår vid annonseringen och har lett till många fler behöriga sökande.
■ I Malmö bygger vi skolor i gränsområden mellan stadsdelar samt fler högstadieskolor i centrala delar av staden. Vi har också nyligen beslutat att ge gratis busskort till alla elever i högstadiet som aktivt väljer en skola som ligger mer än fyra kilometer från där man bor med syfte att fler elever med olika bakgrund ska mötas.

För oss har det varit självklart att göra det vi kan för att bryta ojämlikheten, utifrån lokala förutsättningar och behov. Vi har på olika sätt stärkt skolan, höjt resultaten och ökat jämlikheten på våra skolor. Vi har tagit politiskt ansvar och kommer fortsätta göra insatser för att stärka skolans jämlikhet. Det har vi i vissa fall gjort tillsammans med borgerliga partier och i bred enighet.

Regeringens och Skolkommissionens förslag som röstades ner innebar att alla kommuner och fristående skolor utifrån sina förutsättningar skulle ta ett ansvar för att skolan blir vara en mötesplats i ett demokratiskt samhälle. Det kan för en kommun innebära att man ser till att bygga nya skolor så upptagningsområdet innefattar villor, hyresrätter och bostadsrätter. För en friskola kan det till exempel innebära att man inför ett gemensamt ansökningssystem tillsammans med kommunen. Exakt hur det görs kan och behöver skifta beroende på förutsättningar.

Vi är djupt oroade att det för svensk höger är så lätt att säga ja till obegränsade vinstuttag, oreglerade skoletableringar och ett skolval som varken är fritt eller rättvist, men så svårt att säga ja till ökad likvärdighet och jämlikhet. Ojämlikheten i svensk skola verkar inte vara något problem för borgerligheten. Det är dels sorgligt, dels historielöst. Sverige har nämligen haft ett av de mest jämlika och högpresterande skolsystemen i världen. Dit behöver vi ta oss igen. En skola som håller ihop är inte bara rättvis, utan även väldigt effektiv. Vårt samhälle blir rikare om alla barn – inte bara ett fåtal – får odla sin nyfikenhet, talang och skaparlust i skolan.

Vi Socialdemokrater kommer därför att fortsätta prioritera skolan, såväl på nationell som på lokal nivå. Skolan behöver fortsatt tillföras stora resurser – där mest går till de kommuner och skolor som behöver det mest – samtidigt som hela samhället och alla skolor kraftsamlar för att bryta ojämlikheten i skolan. Socialdemokraterna är beredda att ta det ansvaret för att vi vet att en jämlik kunskapsskola är grunden i ett starkt samhälle där ingen elevs lämnas efter eller hålls tillbaka. Det är en investering i varje barns frihet och i vår gemensamma framtid.

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister (S)

Kenneth Nilsson, kommunstyrelsens ordförande Örebro (S)

Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande Botkyrka (S)

Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande Nyköping (S)

Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande Malmö (S)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

SegregationSkolan

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev