Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

Lyckad integration kräver respekt för svenska normer

Att respektera svenska lagar och regler är en förutsättning för att lyckas skapa sig ett bra liv här. Det personliga ansvaret för att integreras måste också betonas, skriver tolken Faiza Abdullahi som kom ensam från Somalia för drygt tjugo år sedan.

Publicerad: 9 februari 2016, 10:48

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Alla som anländer till Sverige - barn, unga och vuxna - måste få en tydlig introduktion så snart som möjligt efter att de har kommit hit. \


Ämnen i artikeln:

EnsamkommandeJämställdhetFlyktingmottagandeHVBSvenska värderingar?

Jag kom som ensamkommande flyktingbarn från Somalia till Norge som 13-åring 1995.

I början fick jag bo på hvb-hem och senare hos släktingar. Jag kom till en helt främmande kultur utan någon kunskap om barns rättigheter eller hur man förväntas uppföra sig.

Jag fick aldrig någon ”introduktion” eller hjälp att förstå mitt nya hemland. Ungefär så som det är för de allra flesta som kommer till Sverige i dag.

Det är erfarenheter som jag gärna vill dela med mig av så att andra inte behöver gå igenom samma sak.

Det finns ingenting som ursäktar de unga asylsökande killar som utsatt unga tjejer för övergrepp, som det rapporterats om från bland annat festivalen i Kungsträdgården i Stockholm. Men för att få stopp på det så måste vi förstå varför det sker.

Att växa upp med andra unga, utan föräldrar och med få vuxna som kan sätta gränser och lära ut vilka normer som gäller kan leda till denna sorts beteende.

En tidig och tydlig introduktion om vilka normer och värderingar som gäller i vårt samhälle, om vad som är rätt och fel, om vad som är acceptabelt och oacceptabelt kan stävja denna sorts beteende. Alla vuxna i dessa ungdomars närhet måste dessutom i vardagen bidra till att sätta gränser och tydliggöra vilka spelregler som gäller.

Vi står inför en stor utmaning när det gäller att lyckas med att integrera både unga och vuxna som ska bygga sig en ny framtid i Sverige.

Ankomsten till det nya hemlandet präglas mycket av att den nyanlände omhändertas. Det riskerar att leda till att unga inte lär sig vikten av eget ansvarstagande och att vuxna inte förstår vilka förväntningar de har på sig.

Därför är det viktigt att klargöra att man har ett personligt ansvar för hur väl ens nya liv kommer att utveckla sig. I förlängningen är detta också avgörande för hur väl vi lyckas integrera våra nya medmänniskor.

Det är också viktigt att öka förståelsen för att de som kommer till Sverige har en annan kulturell bakgrund och ett annat tankesätt än de som är födda och uppvuxna här.

Sverige har under århundraden berikats och utvecklats tack vare personer som har kommit till vårt land. Det kommer även de som anländer nu att göra.

Samtidigt är det viktigt att de nyanlända redan vid ankomsten får klart för sig vilka regler som gäller i Sverige.

Här har alla lika rättigheter och skyldigheter. Oavsett om man är man eller kvinna. Vi respekterar varandra oavsett sexuell läggning. Det som är gemensamma angelägenheter beslutar vi om på demokratisk väg och allas röster väger lika tungt.

Om man ska lyckas i sitt nya hemland är det viktigt att förstå och respektera detta redan från första dagen.

Problem som visar på vikten av detta är att unga flickor som bor i Sverige utsätts för könsstympning, att det förekommer så kallat hedersrelaterat våld samt tvångsgiftermål.

Företeelser som är helt oacceptabla och som vi måste få stopp på genom att vara glasklara kring vilka värderingar och lagar som gäller.

Alla som anländer till Sverige - barn, unga och vuxna - måste få en tydlig introduktion så snart som möjligt efter att de har kommit hit.

Jag välkomnar det utspel som RFSU gjorde nyligen om att ge unga ensamkommande sexualundervisning, men introduktionen måste ge en ännu bredare förståelse för svensk kultur, svenska värderingar och svensk lag.

Introduktionen får inte vara en engångsföreteelse utan den behöver repeteras och påminnas om under en längre tid.

Vi behöver också understryka att respekten för de lagar och regler som gäller i Sverige är en förutsättning för att lyckas skapa sig ett bra liv i det nya hemlandet.

Tillsammans kan vi lyckas med integrationen och bygga framtidens Sverige.

Faiza Abdullahi, tolk, integrationskonsult och föreläsare

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev