Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

”LUF är de verkliga populisterna”

De nyligen klubbade åtstramningarna av svensk migrationspolitik var ett tufft men nödvändigt beslut. Att Liberala ungdomsförbundet nu motsätter sig detta visar att man fjärmat sig från den ansvarskänsla som krävs av partier som gör anspråk på regeringsmakten.

Publicerad: 1 juli 2016, 08:24

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Att permanenta uppehållstillstånd skulle lösa integrationsproblemen faller på sin egen orimlighet, skriver Patrick Benabou och Petter Månsby. Foto: Tomislav Stjepic/Migrationsverket


Ämnen i artikeln:

FlyktingpolitikFlyktingmottagandeAlliansenMigrationLiberalernaÅtstramad flyktingpolitik

Replik. Under 2014-2015 tog Sverige emot en kvarts miljon asylsökare. Ett antal som är strax under befolkningsmängden i Sveriges tredje största stad, Malmö. För denna kraftiga befolkningsökning fanns i stort sett ingen verklig beredskap. En tilltagande folklig oro över var alla nyanlända skulle bo, försörja sig eller utbilda sig nonchalerades länge av politiker från båda blocken.

I dag är situationen lyckligtvis en annan. En överväldigande majoritet av Sveriges riksdag ställer sig nu bakom en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Där hänsyn tas både till vårt humanitära ansvar och till vår samhälleliga kapacitet. Att genomföra dessa beslut har troligtvis inte varit varken enkelt eller glädjefyllt för de inblandade. Tvärtom.

De flesta riksdagsledamöter har nog känt både vemod och tvivel inför voteringen men som politiker ingår det i arbetsuppgifterna att ibland tvingas fatta både svåra och impopulära beslut för samhällets bästa. De senaste årens ansvarslösa hållning på migrationsområdet har lett till mycket stora påfrestningar för svensk skola, arbetsmarknad, bostadsmarknad, socialtjänst och de offentliga finanserna. I sin debattartikel visar Henrik Edin och LUF med ogenerad tydlighet att det är en sådan situation de vill återvända till, så fort det bara går.

Tillfälliga uppehållstillstånd är praxis i Storbritannien, Danmark, Tyskland, Nederländerna, Finland, Norge och Frankrike. Att ett litet land som Sverige skulle kunna avvika kraftigt från den standard som gäller i våra grannländer är inte realistiskt. Tillfälliga uppehållstillstånd bör därför förbli huvudregel så länge som det är huvudregel i övriga Europa.

Att permanenta uppehållstillstånd skulle lösa integrationsproblemen faller på sin egen orimlighet. Sverige har som inget annat land i västvärlden delat ut permanenta uppehållstillstånd på löpande band under flera år. Trots det tillhör vi bottenskiktet när det kommer till integrationen av nyanlända på arbetsmarknaden.

Den gränslöshet som LUF och dess förbundsordförande propagerar för kan i teorin verka tilltalande för många. I praktiken består dock den demokratiska välfärdsstaten av en rad rättigheter och skyldigheter som bara kan bibehållas om man särskiljer medborgare från icke-medborgare. Därför är LUF:s hållning också oförenlig med moderat politik.

Henrik Edin har därmed rätt i att splittringen mellan allianspartierna i migrationsfrågan försämrar förutsättningarna för ett regeringssamarbete. Åtminstone om hans egna dogmatiska hållning i frågan är representativ för hela hans parti. Liberalerna har givetvis all rätt i världen att ta strid för att Sverige ska återgå till tidigare migrationspolitik. Mycket talar dock för att trycket på Sverige då skulle öka igen.

Alla förslag som syftar till att avveckla nuvarande signalpolitik måste därför medföljas av tydliga redovisningar om vilka skatter som ska höjas, vilka nedskärningar som ska genomföras och hur stora lån som behövs för att finansiera en sådan politik. Annars blir sådana förslag svåra att ta på allvar.

Att lova allt åt alla och ge sken av att en exceptionellt frikostig migrationspolitik bär sina egna kostnader är, med Henrik Edins egna ord, ”äkta populism”, om något.

Patrick Benabou, distriksstyrelseledamot MUF Värmland

Petter A Månsby, talskrivare åt M-politiker, ekonom

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev