måndag25 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

Lång väntetid är inte asylgrundande!

Att asylprocessen tar tid kan inte vara ett skäl att få uppehållstillstånd. Att värna asylrätten är att följa lagen och kommunicera den tydligt – inte att göra utlänningslagen till ett godtyckligt lapptäcke, skriver Merit Wager i en replik till Gunnar Nordmark, (L).

Publicerad: 8 januari 2018, 10:02

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Foto: Dejan Georgiev, Colourbox / Gamma-Man, Mostphotos


Ämnen i artikeln:

EnsamkommandeLiberalernaFlyktingpolitikMigrationMigrationspolitik

REPLIK  Under rubriken Sverige kan bättre – låt barn och unga stanna (4 januari) skriver Gunnar Nordmark, ordförande för Liberalerna i Kronoberg:

När det gäller ensamkommande minderåriga måste vi värna den öppna och humana asylpolitik som i decennier varit kännetecknande för liberala värderingar i Sverige.

Det är dock knappast att ”värna en öppen och human asylpolitik” att agera för att driva igenom specialregler för en grupp afghanska pojkar och män utan asylskäl. Hans egen partiledare, Jan Björklund, sade för två veckor sedan:

Ska vi ha en human flyktingpolitik så måste det vara de som har skyddsskäl som får stanna i Sverige. De som inte har det ska alltså inte få stanna.

(Svenska Dagbladet 14 december 2017: Liberalerna: Fel att ge amnesti åt en viss grupp).

Grunden för asylrätten är att den asylsökande har flykting- eller skyddsskäl. Utlänningslagen är stadfäst av regering och riksdag efter majoritetsbeslut. Alla partier, inte minst Nordmarks eget, anser att vi ska, som det ständigt upprepas: ”värna asylrätten”. Vilket också statsministern upprepade senast den 20 december 2017 i Aktuellt:

Ett nej är ett nej och ett ja är ett ja.

Alltså: om man har gått igenom en kostsam asylprocess – i praktiken så gott som alltid två processer: en hos Migrationsverket och en i migrationsdomstol eftersom alla överklagar negativa beslut - så har man fått sin eventuella rätt till asyl eller skydd prövad. Asylrätten har värnats. Att då komma med krav som inte har någon grund i asyllagstiftningen är märkligt. Det är en sak att högljudda aktivister kräver att i princip alla afghaner ska få stanna, de behöver inte ta ansvar för någonting av det de kräver. Det är en helt annan sak att en politisk representant för Liberalerna sällar sig till dem och framför samma icke lagenliga krav.

Nordmark menar att det finns flera skäl för att afghanska män (få av de asylsökande som avses är barn), i strid med beslut och domar från den myndighet och de domstolar som utför asylprövningen, ska ges uppehållstillstånd med allt vad det innebär. Bland annat deras påstådda eller faktiska ålder och att väntetiden är lång.

Men att man ska kunna invandra till Sverige och ges uppehållstillstånd, försörjning, bostad, utbildning, bli svensk medborgare för att asylprocessen tar tid eller för att man är minderårig, finns inte stipulerat i lagen. Under mina 14 år som asylombud hade jag åtskilliga klienter som fick vänta längre än två år, bland dem många faktiska barn. Att det kom 162 877 asylsökande till Sverige hösten 2015, varav 23 480 afghaner som sade sig vara under 18 år - vilket i många fall dessutom visat sig vara osant - det är något som man får förhålla sig till. Man måste tydligt informera dem som sökt sig hit att: ”Det kom så många samtidigt, det tar tid att avgöra alla asylansökningar”. En del av de afghaner som Nordmark vill ska få stanna här har redan för länge sedan fått avslag och väntar inte på beslut längre. Men de håller sig kvar i Sverige i stället för att lämna landet vilket ett avslag innebär att de ska göra.

Nordmark oroar sig också över åldersbedömningarna. Jo, vi är många som tidigt varnade för den svenska metoden, jag har själv skrivit om detta många gånger. Men det Nordmark - och många andra – inte verkar inte känna till är att enbart en persons ålder aldrig är asylskäl och att inte heller är kraven på behov av skydd lägre satta för minderåriga än för vuxna i utlänningslagen:

■ ”Det är den asylsökande som har att göra sannolikt att han är minderårig. Denna princip gäller även ensamkommande barn. I första hand är skriftlig bevisning relevant. Den asylsökande har emellertid bevisbördan för sin ålder och om han inte kan göra sannolikt att han är underårig ska han betraktas som vuxen”. (Migrationsöverdomstolens dom UM 2437-13, daterad 2014-02-11)
■ Och: Det finns inget i utlänningslagen som ger rätt till uppehållstillstånd för att man är minderårig. Samma krav på att det ska finnas asyl- eller skyddsskäl för att beviljas uppehållstillstånd gäller för alla, oavsett ålder.

Asyllagstiftningen – utlänningslagen – ska inte göras till ett godtyckligt lapptäcke. Att ”värna asylrätten” innebär att lagar och regler stiftade i demokratisk ordning följs och att de kommuniceras på ett tydligt sätt till dem som söker asyl eller skydd här. Att lång väntetid på beslut inte är asylgrundande. Att när det kommer 162 877 asylsökande personer, varav 35 369 som säger sig vara minderåriga, till ett litet land nästan alla på en gång, då tar det tid att fatta beslut i varje enskilt ärende. Och att ett ja är ett ja och ett nej är ett nej.

Merit Wager, skribent och debattör, tidigare asylombud i 14 år, meritwager.nu

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev