Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

”Lag om att alla ska ta emot stort slag i luften”

Arbetsmarknadsminister har lagt en proposition om att alla kommuner ska tvingas att ta emot flyktingar. Det är i grunden ett stort slag i luften. I stället för att lägga tid och resurser på en omotiverad lagstiftning kring flyktingmottagande borde regeringen satsa på att se över hur vi kan bygga bostäder snabbare och billigare.

Publicerad: 10 juni 2015, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Alla tar i dag ett lika stort ansvar även om vissa politiker till vänster försöker förmedla en annan bild.

Foto: Bertil Ericson, TT


Ämnen i artikeln:

FlyktingmottagandeStockholmModeraternaBostadsbyggandeBostadsbristen

I debatten brukar ofta kommuner som Täby svartmålas och det sägs att vi inte skulle ta vårt ansvar. Sanningen är den att Täby under många år tagit ansvar och har nu tillsammans med de andra kommunerna i Stockholms län ett avtal med länsstyrelsen om att ta emot flyktingar med uppehållstillstånd samt ensamkommande flyktingsbarn per capita.

På så sätt tar alla ett lika stort ansvar även om vissa politiker till vänster försöker förmedla en annan bild.

Debatten om hur vi ska klara flyktingfrågan skulle tjäna på ärliga resonemang som utgår från fakta. Flyktingfrågan är för viktig för att inte förtjäna den respekten. Tyvärr spelar Ylva Johansson (S) på det faktum att flyktingmottagning består av olika delar som med nödvändighet måste separeras, inte buntas ihop.

Att en majoritet av flyktingarna (EBO) ordnar boende på egen hand ska inte förväxlas med dem som inte har förmåga att göra det (ABO). Det är den senare gruppen som nu fördelas över landet. Den gruppen tar vi självfallet ett ansvar för. Socialdemokraterna vill mellan raderna att vi även ska ha ett gemensamt ansvar för EBO. Det är att nedvärdera den stora majoritet som kommer till Sverige och som kan och vill ta ansvar för sin situation.

I debatten framförs ofta att Stockholmsregionen borde ta ett större ansvar då möjligheterna till jobb och sysselsättning är störst här. Problemet är att hela Stockholmsregionen har akut bostadsbrist. Ylva Johanssons svar på detta är ”De får bygga”. Bara de närmsta två åren kommer Sverige ta emot omkring 200 000 flyktingar vilka konkurrerar med alla andra som saknar bostad. Inom kort passeras gränsen 500 000 personer som står i Stockholms bostadskö.

LÄS MER: Dags att dra upp strutshuvudet ur marken. 

Och kommunerna ser till att det byggs. Bara i Täby planerar vi omkring 10 000 nya bostäder. Det är en av de största satsningarna i Täbys historia och innebär att vi kommer öka invånarantalet med ungefär en tredjedel.

Bostäderna kommer dock först bli färdigbyggda successivt under en längre period på grund av bland annat komplicerade byggregler och stora möjligheter för privatpersoner att överklaga byggplaner. I stället för att lägga tid och resurser på en omotiverad lagstiftning kring flyktingmottagande borde regeringen satsa på att se över hur vi kan bygga riktiga bostäder snabbare och billigare.

Många som kommer till Sverige riskerar att drabbas av långvarigt utanförskap. I Täby har vi valt en modell där kommunen äger eller hyr lägenheter till sociala förturer utspritt i hela fastighetsbeståndet vilket gör att det inte uppstår en koncentration i enskilda fastigheter. Det är en väg som även förbättrar integrationen och som borde praktiseras generellt.

Den akuta bostadsbristen måste i det korta perspektivet lösas genom att fler kan bo i det befintliga bostadsbeståndet. Detta kan underlättas av sänkta skatter på uthyrning och att varje bostadsrättsinnehavare får rådighet över sin egen lägenhet.

Ett förstärkt rotavdrag riktat till de som vill bygga om för att skapa en uthyrningsdel skulle frigöra fler bostäder i storstadsområdena är ett annat förslag. Den hittills förda politiken sedan 1942 har landat i svårartad brist och är ett hot mot Sveriges förmåga att vara en attraktiv spelare i en global värld. Därför måste bostadssektorn avregleras och liberaliseras.

Leif Gripestam, kommunstyrelsens ordförande (M), Täby

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev