Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

”Kristna på asylboenden måste skyddas”

Trots nyhetsrapporter om hot och våldsbrott mot kristna flyktingar på svenska asylboenden de senaste åren har ingen omfattande statlig utredning gjorts. Detta trots att Europaparlamentet i sin senaste årsrapport om mänskliga rättigheter och demokrati betonar att kristna flyktingar rutinmässigt förföljs i Europa på grund av sin religion.

Publicerad: 29 juni 2017, 07:57

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Kristna utsätts för dödshot, sexuella övergrepp och våld på asylboenen, visar Open Doors rapport.


Ämnen i artikeln:

Flyktingmottagande

Den kristna människorättsorganisationen Open Doors Sveriges rapport ger en tydligare bild av kristna flyktingars situation i Sverige. Totalt har 123 personer intervjuats som alla har utsatts för förföljelse i Sverige på grund av sin kristna tro. Tillsammans rapporterar de minst 512 incidenter. Det kan röra sig om dödshot, sexuella övergrepp, våldshandlingar och andra händelser. Majoriteten av offren är konvertiter och de flesta förövare är andra migranter. På grund av rädsla för repressalier eller att man ansett att det inte hjälper har bara 33 personer i rapporten gjort polisanmälningar.

Samtidigt är mörkertalet stort.

En av de personer som har intervjuats berättar: ”En gång sa de att min dotter inte får äta i matsalen utan sjal om hon vill behålla huvudet. En annan gång sa de att min son inte får ha kors så att det syns, om han vill behålla hälsan.”

Samtidigt berättar nästan var fjärde person om incidenter där förövarna är myndighetsanställda, anställda på boendena, översättare och tolkar. Trots sin omfattning och de alarmerande uppgifterna har den mediala och politiska mottagningen av undersökningen varit sval.

Inte minst de graverande uppgifterna om att offentligt anställda förföljer skyddsbehövande människor borde föranleda krav från media och människorättsorganisationer på en omedelbar utredning. Om förövare finns bland personalen bör åtgärder inte stanna vid enbart plikttrogna utfästelser om ett värdegrundsarbete.

Myndigheterna behöver informeras om religionens betydelse och konsekvenser för flyktingar. Många av de drabbade efterfrågar dessutom mer information om svensk lag. Tilliten till det svenska rättssamhället måste återupprättas bland de asylsökande. Det måste löna sig att polisanmäla. Det behöver även finnas snabbare vägar till temporära trygghetsboenden för drabbade. I normala fall förväntas inte utsatta kvinnor bo i samma hem som de män som vill skada dem. Förövare och offer kan inte förväntas bo under samma tak.

På sitt bord har justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) i skrivande stund en skriftlig fråga från Robert Hannah (L) om rapportens innehåll. Den 25 februari förra året utlovade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) under riksdagens frågestund, att tillsammans med Morgan Johansson (S) och inrikesminister Anders Ygeman (S), arbeta fram konkreta åtgärder för att hjälpa utsatta kristna på svenska asylboenden.

De konkreta åtgärderna lyser fortfarande med sin frånvaro. Det brådskar. Det handlar inte om inte opinionsmätningar – utan om verkliga människors liv.

Jacob Rudenstrand, styrelseledamot Open Doors Sverige och bitr. generalsekreterare Svenska Evangeliska Alliansen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Flyktingmottagande

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev