fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

Komvux avgörande för lyckad integration

Alla som vill ha hjälp att skaffa ett jobb ska kunna få stöd på vägen till rätt studier eller arbete. Med en generös och behovsstyrd vuxenutbildning kan Sveriges kommuner spela en viktig roll för effektivare integration, visar erfarenheterna i Nacka.

Publicerad: 30 mars 2015, 07:29

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

ArbetsmarknadSFIKompetensutvecklingArbetslöshetKomvux

Vuxenutbildningen har länge varit styvmoderligt behandlad i den arbetsmarknadspolitiska debatten. Dessutom har många kommuner låga ambitionsnivåer vad gäller såväl komvux som SFI. Våra erfarenheter i Nacka visar dock att rätt designad vuxenutbildning är en av de viktigaste strategierna för att stärka människors egenmakt och ge stöd på vägen till sysselsättning. En hög andel av de studerande får arbete och kostnaderna för försörjningsstöd minskar.

Vår modell utgår från tre delar. För det första är intaget generöst. I princip alla som vill får läsa på komvux. Generositeten har inte lett till något kraftigt ökat studiedeltagande, men deltagandet ligger en bit över riksgenomsnittet. Samtidigt når vi en hög andel av de kortutbildade i befolkningen. Den genomsnittliga deltagaren är en utlandsfödd kvinna i 35-årsåldern på väg mot arbete i offentlig sektor.

För det andra är valfriheten hög. Den studerande får välja mellan en rad olika utförare, kallade jobb- och utbildningsexperter. Utförarna följs upp noga efter resultat i genomförda utbildningar, betygsresultat, koppling till arbetslivet och elevnöjdhet. Resultatet är slående. Dryg 80 procent av deltagarna i Yrkesvux får arbete eller blir egenföretagare efter avslutade studier.

För det tredje är närheten till företagen stark. Uppdraget till jobb- och utbildningsexperterna är att arbeta i nära samverkan med det lokala näringslivet. Många experter och utvecklar kursprogram, i första hand lärlings- eller yrkesutbildningar, tillsammans med företag. Utbildningar som matchar företagets rekryterings- och kompetensbehov. Efterfrågan styr. Företagen medverkar i rekryteringen till utbildningen och erbjuder även praktik/lärlingsplatser. Om företaget och eleven sedan är överens så blir den naturliga fortsättningen en anställning.

Investeringar i komvux och SFI är lönsamma. Både för den som får ett arbete och för den kommunala ekonomin. Den lokala komvux-modellen når målgrupperna som verkligen behöver det.

När Sverige står inför en fortsatt hög invandring samtidigt som arbetsmarknaden förändras är det helt avgörande att alla kommuner använder de verktyg som finns. Med en generös och behovsstyrd vuxenutbildning tar vi ett stort steg mot effektivare integration och minskat utanförskap.

LÄS MER: Låt företag ta större ansvar för nyanländas integration. 

Malin Westerback, fritid- och arbetsmarknadsdirektör, Nacka kommun

Staffan Ström, rektor för vuxenutbildningen, Nacka kommun

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev