Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

Kompensera kommunerna för flyktingmottagandet

Sveriges mottagande av människor som sökt sig hit från krig och katastrofer har utvecklats till en av våra största utmaningar. Behovet av nationella lösningar är stort. Centerpartiet föreslår därför i vår vårbudgetmotion att ge kommunerna full kompensation för de kostnader som är kopplade till asylboenden, kommunplaceringar och anhöriga.

Publicerad: 27 maj 2015, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det behövs fler och enklare vägar in på arbetsmarknaden för att flyktingmottagandet och integrationen ska bli bättre i Sverige.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

FlyktingmottagandeArbetsmarknad

Tyvärr står den rödgröna regeringen handfallen inför uppgiften. Det visar inte minst regeringens vårändringsbudget, som inte innehåller ett enda konkret förslag på hur integrationen och mottagandet skulle kunna förbättras.

Det enskilt viktigaste för att få en förbättrad integration handlar om att skapa fler jobb och framförallt fler vägar till jobb. För att klara av det måste vi ställa oss frågan - vem skapar jobben? För Centerpartiet är det en självklarhet att det är företagen och inte staten som skapar jobben.

Ska fler människor kunna starta ett nytt liv i Sverige efter att ha flytt från krig och förtryck måste de snabbare komma i arbete. Då handlar det om att lämna synen på att förvar och bidrag hjälper människor och istället se till potentialen hos alla de män och kvinnor som kommer till Sverige.

Ska vi kunna få en reell förändring spelar kommunerna en direkt avgörande roll. Nu har kommunerna möjlighet att ta på sig ledartröjan och visa att det finns idéer, energi och framförallt en vilja att bidra till att få fler människor i arbete, men då måste de också ges rätt verktyg för att göra så. Centerpartiet har i vårt program för närodlad integration lyft fram förslag på hur vi ger kommunerna en ärlig chans att erbjuda ett bra mottagande. Det handlar bland annat om att:

Beräkningsgrunden för läns- och kommuntal måste förändras. I dag tas inte tillräckligt stor hänsyn till hur stort mottagande kommunen har. Det påverkar de kommunala verksamheterna i mycket stor utsträckning.

Ställ bättre krav på bättre samverkan mellan statliga myndigheter, framförallt Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. Genom en bättre samverkan och ett tydligare jobbfokus hos myndigheterna kan problem såsom bristfällig validering av kompetens hos nyanlända och kontakt med potentiella arbetsgivare förbättras.

Använd civilsamhället som mentorer för nyanlända. Ta lärdom av internationella och inhemska erfarenheter av civilsamhällets betydelse för integrationen. Flytta pengar från Arbetsförmedlingen och etableringslotsar till föreningar och frivilliga nätverk. I Kanada, ett land med stor invandring och bra mottagande, utgår mentorstöd från staten till föreningar som kan visa resultat. De medel som finns att söka för verksamhet med exempelvis flyktingguider behöver breddas så det blir enklare att utveckla nya metoder och på ett bättre sätt erbjuda nyanlända ett nätverk i sitt nya hemland.

Samtidigt behöver vi nationella lösningar för att kunna erbjuda ett bra mottagande och en framgångsrik integration i Sveriges alla kommuner. Centerpartiet föreslår därför i vår vårbudgetmotion att ge kommunerna full kompensation för de kostnader som är kopplade till asylboenden, kommunplaceringar och anhöriga motsvarande 700 miljoner kronor per år, med en kompensation i ett första steg om 600 miljoner. Kostnaderna som i dag bärs av kommunerna måste omfördelas till staten.

Det är dags att ta ansvar för en närodlad integration som sätter fokus på kommunernas situation och prioriterar fler och enklare vägar in på arbetsmarknaden.

Fotnot: Bakom artikeln står Centerpartiets kommunala sektion.

Mari-Louise Wernersson, Kommunstyrelsens ordförande (C) Falkenberg, ordförande i Centerpartiets kommunala sektion

Aphram Melki, kommunalråd (C) Järfälla

Per Schöldberg, kommunalråd (C) Växjö

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev