Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

Kommunerna gallrar ut flyktingar

Publicerad: 6 november 2014, 04:00

Kommunerna handplockar flyktingar som ­söker kommunplacering. Lågutbildade som väntas få det svårt på arbetsmarknaden väljs bort. Det visar Dagens Samhälles granskning. – Dagens system är orimligt, säger regeringens tidigare flyktingsamordnare Lars Stjernkvist (S).


Kommunerna har i dag inte bara möjlighet att bestämma om de ska ta emot flyktingar, de har också möjlighet att välja exakt vilka individer de vill ha.

– Kommunerna kan svara både ja och nej när vi gör en förfrågan om bosättning, säger Mathias Wahlsten, avdelningschef på avdelningen för integration och etablering vid Arbetsförmedlingen.

Urvalet är enormt. Nästan 13 000 flyktingar väntar redan på att en kommun ska ta emot dem. Enligt Migrationsverkets nya prognos kommer antalet flyktingar att öka till 95 000 nästa år, med längre handläggningstider och en kö på runt 20 000 individer till en kommunplats som följd.

Vissa får vänta ett par månader på att få börja nya liv i Sverige, andra flera år.

Det är sedan tidigare känt att flyktingar med till exempel funktionshinder får vänta längre tid på boende i en kommun än andra.

Nu står det även klart att utbildningsbakgrund är en avgörande faktor.

Av dem som får en kommunplacering snabbt, inom 60 dagar, har sju av tio gymnasial eller eftergymnasial utbildning – medan lågutbildade är kraftigt överrepresenterade bland dem som har fått vänta mer än ett år, visar rapporter från Arbetsförmedlingen.

För flyktingar som väntat i över ett år och dessutom fått nej av fler än tre kommuner är trenden ännu tydligare. Här är sju av tio lågutbildade.

– Vi har sett att när vi presenterar två personer och den ena har en utbildning och den andra inte så väl­jer kommunen ofta den som har en utbildning, sä­ger Mathias Wahlsten på Arbetsförmedlingen.

Kommunerna kan också önska en viss yrkesbakgrund.

– Då är det oftast en yrkesbakgrund som medför att man har en utbildning. I Norrland vill man till exempel gärna ha vårdpersonal. Tackar man ja till dessa personer så innebär det kanske att man tackar nej till andra, säger Mathias Wahlsten.

Är det någon som uttalat efterfrågar personer utan utbildning?

– Inte mig veterligen.

Migrationsverket har sett samma tendenser.

– Det tar längre tid att hitta platser åt lågutbildade, utan att nämna några nationaliteter, säger Ywonne Andersson, teamledare på bosättningsfunktionen vid Migrationsverket.

Är det svårare att hitta platser för flyktingar från vissa specifika länder?

– Ja. Det är inget vi sticker under stolen med att det blir jobbigt när det kommer många lågutbildade av samma nationalitet. Då får man ibland höra från kommunerna att nej nu har vi tagit in för många av den här gruppen och det tar för lång tid att få ut dem i arbetslivet så nu tar vi andra.

Kommuner som‌ tar emot kommunplacerade flyktingar får i dag statligt stöd i två år. Efter den perioden förväntas flyktingen ha etablerat sig och ha en egen försörjning.

Utbildningsbakgrund är starkt kopplat till förmågan att ta sig ut på arbetsmarknaden.

Det finns alltså ett ekonomiskt incitament för kommunerna att säga nej till lågutbildade flyktingar, och regeringens tidigare flyktingsamordnare Lars Stjernkvist (S) är inte förvånad av statistiken.

– Systemet bäddar för den här typen av sortering.

Det är ett allvarligt problem, menar han.

– Det ideala är ju att det var tvärt om. När det är brist på platser borde de som behöver mycket stöd få en placering först.

Han befarar stora ekonomiska konsekvenser för vissa kommuner.

– En liten kommun som tar emot många som behöver omfattande stöd kan få det tungt. Den statliga ersättningen bygger på att man tar emot vissa med hög utbildning och vissa med låg utbildning så att det blir jämnt över tid.

Lösningen är enligt Lars Stjernkvist en förändring av systemet med en mer individualiserad ersättning till kommunerna. Det skulle få fler kommuner att intressera sig för att ta emot fler flyktingar i behov av stöd, tror han.

Regeringen bör också kunna sätta större press på kommunerna.

– Jag tycker att kommunerna ska ha inflytande. Men dagens system är orimligt. Det är svårt att försvara kommunernas ensidiga möjlighet att kunna säga nej till vissa individer utan motivering.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tycker inte att statistiken rimmar med vad de hör från kommunerna.

– Jag känner inte igen att man skulle sortera utifrån utbildning. Men ser man sådana tendenser så visar det på ett systemfel och att det finns en oro att stödet inte kommer räcka. Lågutbildade ska inte vänta längre än andra, säger utredare Karin Perols på SKL.

Patrik Ekström

Högutbildade flyktingar prioriteras

https://www.dagenssamhalle.se/sites/default/files/misc/dia_2.pdf

_______________________

Så sållar kommunerna bort ”icke önskvärda”

Kommunplacering genom Arbetsförmedlingen av personer i tillfälligt anläggningsboende.

1. Flyktingen kommer till Sverige.

2. Den nyanlända får plats på tillfälligt anläggningsboende i väntan på beslut om uppehållstillstånd. Personen har också rätt att ordna tillfälligt boende själv (EBO).

3. När personen fått uppehållstillstånd kan han/hon ansöka om bostad/kommunplacering hos Arbetsförmedlingen, som har samordningsansvaret för flyktingen de två första åren efter beviljat uppehållstillstånd.

4. Arbetsförmedlingen försöker hitta lämplig kommun åt personen/familjen utifrån yrkesbakgrund, anhöriga och så vidare. En förfrågan skickas till aktuell kommun med en presentation av de sökande individerna.

5. Kommunen säger antingen ja eller nej.

6. Om kommunen säger ja får personen/familjen en bostad på orten och hjälp med etablering via Arbetsförmedlingen. Annars bor flyktingen kvar i tillfälligt boende fram till att Arbetsförmedlingen hittat en kommun som säger ja.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev