Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

Kommuner för dåliga på att motverka diskriminering

I en tillsyn av kommuner och landsting som Diskrimineringsombudsmannen nyligen genomförde visar det sig att många arbetsgivare saknar rutiner och riktlinjer som avser repressalier, skriver DO Agneta Broberg.

Publicerad: 20 september 2018, 03:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ingen anställd ska utsättas för repressalier.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

DiskrimineringArbetsgivareKommuner

En hörnsten i diskrimineringslagen är förbudet för arbetsgivaren att bestraffa en arbetstagare för att hen påtalar, eller på annat sätt uppmärksammar omgivningen på, händelser som kan vara diskriminering. Det så kallade repressalieförbudet ska vara garanten för den enskilde att kunna berätta om möjliga missförhållanden och utöva sin rätt att anmäla diskriminering – utan att riskera att bli bestraffad för det.

Men i en tillsyn av kommuner och landsting som Diskrimineringsombudsmannen nyligen genomförde visar det sig att många arbetsgivare saknar rutiner och riktlinjer som avser repressalier. Det är den vanligast förekommande bristen som DO har konstaterat i tillsynen.

Vad är då repressalier? Gemensamt är att det handlar om åtgärder som har karaktär av bestraffning till följd av att arbetstagaren har påtalat händelser som kan vara diskriminering, antingen på arbetsplatsen eller genom en anmälan  exempelvis till DO. Repressalierna kan röra handlingar och uttalanden som medför obehag eller skada för arbetstagaren. Det kan vara fråga om försämrade arbetsförhållanden, en orimlig arbetsbelastning eller arbetsuppgifter som inte motsvarar ens kompetensnivå.

Den 1 januari 2017 infördes nya bestämmelser om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen. En av förändringarna var att det tydliggjordes att arbetsgivare ska ha rutiner och riktlinjer för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Av riktlinjerna ska framgå att trakasserier och repressalier inte accepteras på arbetsplatsen. Det ska också framgå hur arbetsgivaren ska agera om något påstås ha inträffat, vem hos arbetsgivaren som har ansvar för att utreda och vem man som utsatt kan vända sig till.

DO:s tillsyn genomfördes för att säkerställa att samtliga kommuner och landsting har kunskap om och lever upp till de nya kraven. DO kan konstatera att så många som 75 procent av landstingen och drygt 90 procent av kommunerna brister i något eller några avseenden. Främst handlar det om att rutiner och/eller riktlinjer som avser repressalier saknas helt eller delvis.

Att en arbetsgivare saknar rutiner och riktlinjer avseende repressalier riskerar att leda till att anställda inte vet vad som gäller på arbetsplatsen och vilka rättigheter hen har. I förlängningen kan det leda till att anställda inte vågar uppmärksamma eller anmäla diskriminering.

Självklart är det här ett problem. Kan det också ha bidragit till den tystnadskultur som många beskriver i kölvattnet av #metoo-kampanjen? Vi påstår inte på något sätt att det är den enda förklaringen, eftersom vi vet att det finns många olika orsaker till att sexuella trakasserier inte anmäls. Men bland vittnesmålen fanns de som uttryckte att ett problem var att man befann sig i beroendeställning och därmed upplevde en rädsla för bestraffningar. Det visar på vikten av att tydliggöra att repressalieförbudet finns och hur man som arbetsgivare förhåller sig till det.

Skyldigheten för arbetsgivare att ha rutiner och riktlinjer för att förhindra repressalier liksom för trakasserier och sexuella trakasserier är nu uttryckligen angivna som krav i diskrimineringslagen. Genom att leva upp till lagens krav kan arbetsgivare tydliggöra för anställda vilka rättigheter de har och därigenom bidra till att synliggöra och minska diskrimineringen inom arbetslivet.

Det är hög tid att ta det ansvaret och ytterligare steg mot ett arbetsliv fritt från diskriminering.

Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman

238 arbetsgivare hade brister i sina riktlinjer. 

■ 98 stycken gällande trakasserier.
■ 57 stycken kring sexuella trakasserier.
■ 221 gällande repressalier.

274 arbetsgivare hade brister i sina rutiner.

■ 113 stycken gällande trakasserier
■ 86 stycken angående sexuella trakasserier
■ 272 stycken gällande repressalier.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev