Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

KD: Så snabbar vi på integrationen

Efter 15 år i Sverige är arbetslösheten i gruppen nyanlända så hög som 30 procent. Det är inte hållbart. Dessvärre är regeringen motvillig till att reformera arbetsmarknadspolitiken. Här krävs åtgärder för snabbare integration och KD har flera förslag, bland annat introduktionsjobb och hem-bo.

Publicerad: 6 juli 2016, 03:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Kristdemokraterna tror på att utveckla fler så kallade rot- och rut-tjänster, men här har regeringen dessvärre satt sig på bakhasorna.


Ämnen i artikeln:

RutFlyktingmottagandeArbetslöshetBostadsbristenKristdemokraterna

Under förra året kom 163 000 asylsökande till Sverige. En stor andel av dessa kommer att få skydd här från krig och förföljelse och behöver en plats i vårt samhälle. Flertalet vill inget hellre än att komma i arbete efter många år på flykt. Och de vill att barnen ska få gå i skola. Här krävs att stat och kommun samverkar för ett bra mottagande.

Trycket på kommunerna har varit enormt, och många har gjort heroiska insatser i ett pressat läge. Att snabbt skaffa fram förskole- och skolplatser, att hitta bostäder och att se till att sfi finns i tillräcklig utsträckning kräver stor flexibilitet och effektivitet.

När en person väl fått ett beslut om uppehållstillstånd placeras den i en kommun och påbörjar en tvåårig etableringsfas i Arbetsförmedlingens försorg. Men efter det är endast fem procent i ett arbete utan stöd. Svårast är det för personer som saknar gymnasieutbildning. Vi måste få till stånd ett mer effektivt mottagande som förbereder för arbetslivet, redan under asylprövningstiden. Annars riskerar kommunerna att stå med stora kostnader för försörjningsstöd.

I den grupp som nu kommit finns högutbildade, men 49 procent av de nyanlända saknar gymnasiekompetens. Att gå kurser i all oändlighet är inte rätt väg för alla. Vi måste tänka nytt nu om vi ska klara integrationsutmaningen. I dag är arbetslöshetstalen för gruppen utlandsfödda mycket hög.

Efter 15 år i Sverige är arbetslösheten i gruppen så hög som 30 procent. Det är inte hållbart. Det räcker inte med tillfälliga arbetsmarknadsåtgärder från Arbetsförmedlingen. Vi behöver få fram riktiga jobb som genererar självförsörjning för den enskilde och skatteintäkter till kommunerna.

Kristdemokraterna tror på att utveckla fler så kallade rot- och rut-tjänster. Det är en arbetsmarknad som visat sig fånga upp personer från arbetslöshet och introducerar utlandsfödda personer på ett bra sätt. Här har dessvärre regeringen satt sig på bakhasorna och dragit ner på möjligheten att utveckla denna sektor.

Vi har också föreslagit att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden för enklare jobb. Vi föreslår en ny anställningsform som vi kallar introduktionsanställning och som innebär att man får en lägre lön (75 procent ) under utbildningstiden.

Här krävs inga myndighetsbeslut eller pappersarbete för vare sig arbetstagare eller arbetsgivare. Krav ställs inte heller på ålder eller annat, mer än att det ska vara arbeten som inte kräver högskoleutbildning.

Det innebär att man börjar på en lägre lön. men att man senast efter fem år ska ha kommit upp i full lön och trygg anställning. Det är bättre att ha ett lägre betalt jobb än att vara arbetslös och i utanförskap. Dessvärre har regeringen inte visat sig villig att reformera arbetsmarknadspolitiken.

För kommunerna är det en stor utmaning att få fram tillräckligt med bostäder. Boverket menar att det fram till 2025 behöver byggas 700 000 nya bostäder. Även om vi har rekordhögt byggande nu med alliansens satsningar, så krävs mer.

Genom en reform som alliansregeringen genomdrev möjliggör plan- och bygglagen numera två bostäder på en tomt. Men detaljplanerna i kommunerna behöver förnyas så att man kan använda befintligt bostadsbestånd än mer effektivt, för på-och tillbyggnad.

Vi kristdemokrater föreslog också i höstens budget att man utvecklar ”Hem-bo”, det vill säga att kommunen hyr boende för nyanlända i privathem. Något som fungerar bra i exempelvis Nacka kommun. Det visar sig ofta påskynda integrationen, då den som hyr ut informellt kan ge råd och stöd i hur det svenska samhället fungerar.

Desirée Pethrus, riksdagsledamot (KD) integrations- och arbetsmarknadspolitisk talesperson

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev