Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

KD: Regeringen sviker de människor som flyr

Det enda konkreta förslag som regeringen nu presenterat för att skapa en bättre integration är samtal med arbetsmarknadens parter. Men det är långtifrån tillräckligt. Betydligt fler åtgärder måste fram för att nyanländas etablering i Sverige ska förbättras.

Publicerad: 20 februari 2015, 10:12

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

ArbetsmarknadSFIBostäderFlyktingmottagandeUppehållstillstånd

Förutom att skrota integrationsministerposten har vänsterregeringen saknat förslag för hur integrationen ska bli bättre. Efter sex månader vid makten presenterar nu vänsterregeringen sina förslag (DN Debatt 19/2); fler ska få jobb och fler ska få bostad. Knappast är någon där emot. Problemet är snarare att det saknas konkreta åtgärder. Det enda konkreta förslaget är att samtala med arbetsmarknadens parter. Det är inte fel, men är långt ifrån tillräckligt. Kristdemokraterna har nyligen presenterat ett antal konkreta förslag till hur etableringen av nyanlända ska förbättras.

Som åtgärder för att få fler nyanlända i arbete föreslår vänsterregeringen att utbildningen i svenska och valideringsprocessen ska förbättras. Detta är förslag som Kristdemokraterna har förespråkat länge. Alliansregeringen tillsatte dessutom en utredning som har lämnat förslag till förändringar av SFI-undervisningen. Kristdemokraterna har också ett flertal andra konkreta förslag för att få fler nyanlända i arbete:

- Vi vill införa en lagstadgad skyldighet att anpassa SFI till personen och olika yrkesgrupper, en inriktning ska vara mot företagande.
- Föräldralediga ska kunna få barntillsyn under SFI-undervisning och samhällsorientering.
- Nyanlända ska få tjäna motsvarande 100 000 kronor per år, i fem år, utan att betala inkomstskatt. Samtidigt bör etableringsersättningen sänkas något. Detta gör det mer lönsamt att börja arbeta direkt när man kommer till Sverige.
- Inför tillfälliga uppehållstillstånd i tre år i stället för permanenta som vi har i dag. Om skyddsbehovet kvarstår efter tre år permanentas uppehållstillståndet. Den som har fått jobb ska få ett permanent uppehållstillstånd även om skyddsbehovet inte kvarstår.
- Vi vill införa ett generellt rikstäckande system för validering av utbildning och yrkeserfarenhet.

Vänsterregeringens förslag för fler bostäder saknas. Vi har däremot en rad konkreta åtgärder:

- Vi föreslår tillfälliga bygglov och statliga hyresgarantier för moderna modulbostäder för att fler bostäder ska byggas snabbare.
- Vi vill möjliggöra blandade upplåtelseformer genom att införa möjlighet till ägarlägenheter i befintliga hus i miljonprogramsområden.
- Vi vill främja olika former av hyrköp av hyreslägenheter.

Som åtgärder för att förbättra mottagandet för flyktingar föreslår vänsterregeringen att alla kommuner ska ta emot flyktingar, oavsett hur förutsättningarna i kommunen är och hur det sedan blir för den enskilde. Kristdemokraterna föreslår i stället följande:

- Lagen om eget boende (EBO) har lett till trångboddhet, flyttkaruseller och utanförskap. EBO gör också att många invandrare flyttar till samma kommuner. Vi vill ta bort EBO för att få en jämnare spridning av asylansökande och nyanlända i Sverige. Det hjälper nyanlända att komma in i samhället och ger kommunerna bättre förutsättningar att hjälpa.

Varje dag flyr människor undan förföljelse, krig och förtryck. Många kommer till Sverige och vi vill fortsätta att skydda människor i nöd. Kristdemokraterna står upp för en human migrationspolitik och värnar asylrätten. Det ställer oss inför stora utmaningar.

Vi måste ha en integration som fungerar och är kostnadseffektiv. Kristdemokraterna har lagt flera förslag för att förbättra integrationen. Förslag som ska underlätta för invandrare att snabbare komma i arbete, hitta en bostad och lära sig svenska. Detta minskar kostnaden för invandringen och välfärden blir bättre när fler är med och bidrar. Vänsterregeringens svar på de utmaningar som Sverige står inför duger inte. Det är ett svek både mot människor som flyr och mot de som känner oro inför invandringens utmaningar.

Roland Utbult, riksdagsledamot (KD) i socialutskottet med ansvar för migrationspolitik

Desirée Pethrus, riksdagsledamot (KD) integrations- och arbetsmarknadspolitisk talesperson

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev