Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

Integration kräver både ork och hälsa

Vi måste tala mycket mer om en hittills ofta förbisedd del av integrationen – hälsa. För att en individ ska orka ta till sig ett nytt språk, en ny kultur och i slutänden kunna försörja sig själv krävs det att hen orkar och har hälsan i behåll. Därför är satsning på människors hälsa nödvändigt, även för ökad integration.

Publicerad: 26 juni 2018, 11:35

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Hälsoklyftorna kan, enligt debattörerna, motverkas genom att göra hälso- och sjukvården mer tillgänglig och arbeta mer sjukdomsförebyggande.


Ämnen i artikeln:

HälsaFolkhälsa

Järvaveckan är slut för den här gången, men utmaningarna i socioekonomiskt svaga bostadsområden fortsätter. Hur sluter vi de växande klyftorna? Hur ökar vi integrationen?

Invånarna i Stockholms län har aldrig mått så bra som nu. Samtidigt finns uppenbara skillnader i livslängd och hälsa som är direkt kopplade till utbildningsnivå, socioekonomi och tillgång till arbete. Men också till tidigare livshändelser, psykosocial stress, levnadsvanor och tillgång till vård. Dålig hälsa påverkar människor på olika sätt, men ohälsans konsekvenser är generellt allvarligare för de mest utsatta i samhället.

I såväl Järva som i andra socioekonomiskt svaga områden finns till exempel fler invånare som har mindre resurser än genomsnittsinvånaren i Stockholms län. Skillnader finns också inom varje kommun, varför man ska vara försiktig med generaliseringar. Vissa Botkyrkabor kan exempelvis ha betydligt bättre hälsa än vissa Stockholmare. De påtagliga skillnaderna i hälsa kan dock motverkas genom att göra hälso- och sjukvården mer tillgänglig och arbeta mer sjukdomsförebyggande.

Liberalernas vision är en trygg och modern vård utan köer. Alla patienter ska ha tillgång till en egen husläkare som de kan vända sig till, och som vid behov kan remittera vidare till specialistvård. För oss är valfrihet viktigt. Vi vill att patienter ska ha möjlighet att välja – och välja bort – vårdgivare, men också välja hur de vill få vård, till exempel via vårdcentralen eller mobilen.

Under mandatperioden har vi i Alliansen gjort stora satsningar på att förbättra hälsan i de områden i Stockholm där den är som sämst. Primärvården har förstärkts och ersättningen till husläkarmottagningarna har ändrats så att patienter med större vårdtyngd ger mer resurser. Vi har sett till att öka kunskapen hos vårdgivarna om asylsjukvård, framförallt för att tidigt identifiera psykisk ohälsa och post-traumatiskt stressyndrom. Vi har ökat resurserna till psykiatrin samt byggt ut första linjens psykiatri, den specialiserade psykiatrin och internetpsykiatrin.

Men Stockholms läns landsting kan inte på egen hand jämna ut de hälsoklyftor som finns i länet. Bäst blir arbetet för ökad hälsa ofta när det sker i samarbete med kommuner, civilsamhället och andra aktörer. Det finns flera framgångsrika exempel att inspireras av.

Hälsoinformatörer har i ett samarbete mellan landstinget och Botkyrka kommun ökat informationen om hur man minskar risken att drabbas av cancer bland grupper av befolkningen som vanligtvis är svåra att nå. Vi vill därför att projektet med hälsoinformatörer, som är volontärer med olika bakgrund och modersmål, sprids till fler kommuner.

I Rinkebyprojektet samarbetar BVC och socialtjänsten i förbyggande syfte i ett utökat hembesöksprogram till alla förstagångsföräldrar i området. Projektet har visat sig ge mycket god effekt för både hälsa och integration, varför vi nu sprider Rinkebyprojektet till fler delar i länet.

Landstingets hälsokommunikatörer har i dag ett preventivt informationsuppdrag för nyanlända. Fler kommuner i Stockholms län bör utnyttja detta. Tyvärr ser vi det motsatta idag, att kommuner som tidigare varit anslutna till den här samverkan lämnar. Det är djupt beklagligt.

Fysisk aktivitet som ett behandlingsalternativ vid psykisk ohälsa ska testas i ett projekt för invånare i Södertälje, Rinkeby-Kista, Akalla och Husby.

Landstinget satsar nästan 14 miljoner kronor på hälsopedagoger och stöd till vårdgivarna för att de ska bli bättre på att förskriva fysisk aktivitet på recept. Det är viktigt för att få fler att röra på sig. Det är bra för både kropp och själ.

Integrationsutmaningarna är en ödesfråga för Sverige. Utmaningarna går att lösa men vi menar att det kräver ett större fokus på hälsoutmaningarna. Vi är stolta över de satsningar vi i Liberalerna och i Alliansen har gjort för att förbättra hälsan där den är som sämst. Men vi är inte nöjda. Det finns mycket kvar att göra för bättre hälsa och ökad integration.

Ninos Maraha, vice ordförande (L) landstingsstyrelsen, SLL

Cecilia Elving, ledamot (L) landstingsfullmäktige, SLL

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

HälsaFolkhälsa

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev