Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

”Informera nyanlända om att friskolorna finns”

Norrköpings kommunalråd vill att friskolor ska ta ett större ansvar för nyanlända elever. Men då krävs att kommunerna blir bättre på att inkludera friskolorna och informera om att de finns.

Publicerad: 14 december 2017, 09:35

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Det är svårt för en friskola att ta emot nyanlända elever om den inte vet att de finns.”


Ämnen i artikeln:

NyanländaFriskolorSkolval

REPLIK Norrköpings kommunalråd Lars Stjernqvist (S) och Reidar Svedahl (L), efterfrågar mindre fokus på vinsttak och istället åtgärder för att alla friskolor ska ta emot nyanlända elever.

Vi är glada att ni också anser att vinstfrågan är ett illa valt fokus, all kraft borde läggas på pragmatiska lösningar för att höja skolans kvalitet istället för ideologiska paroller om vinst. Vi håller också med er om att frågan om integration och nyanländas skolresultat, för dessa bör hållas isär, är en akut politisk fråga. Men ni gör det enkelt för er när ni ger bilden av att det bara är att sprida ut elever. Även nyanlända är individer och ska kunna välja skola.

För att detta i praktiken ska fungera behöver kommunerna inkludera friskolor bättre. Det är kommunerna som tar emot nyanlända, vet hur många de är och var de finns. I Norrköping fungerar detta relativt bra enligt våra medlemmar, men som Skolinspektionen konstaterat i sin rapport om mottagandet av nyanlända är så ofta inte fallet. Våra medlemmar vittnar om att kommunerna i många fall inte informerar om det fria skolvalet.

Kommuner delar inte heller med sig till friskolor av den kartläggning som görs när nyanlända registreras i kommunen. Det är svårt för en friskola att ta emot nyanlända elever om den inte vet att de finns. Inspektionen konstaterar också att det förekommer att kommunen inte tar hänsyn till skolvalet i de fall där nyanlända elever i grupp hänvisats till skolor som ligger långt bort, trots att det finns skolor nära elevernas boende. Vi vet också från medlemmar att friskolorna ibland snarare motarbetas. Gymnasieförbundet i Jämtland har till och med infört en överprövning om elevens rätt att välja att gå språkintroduktionen på en friskola. Helt utan lagstöd.

Ytterligare försvårande saker är att elever ofta blir kortvariga och måste flyttas runt mellan anläggningsboenden och att lagen kräver att kommunen och friskolan ska komma överens om ersättningen för språkintroduktion. Det finns alltså en ojämn förhandlingssituation kring vad ersättningen för friskolan ska vara. Kommunen behöver inte erbjuda samma villkor som för kommunala skolor.

För att nyansera bilden bör också nämnas att redan idag tar över 70 procent av friskolorna emot elever som varit i Sverige mindre än fyra år. Under lång tid var det inte ens möjligt för friskolor med lång kö att göra detta. Det har vi nu, på vårt initiativ, ändrat på genom en särskild kvot. Men tyvärr kom ändringen på plats först efter den stora migrationsvågen, när många nyanlända elever redan var utplacerade av kommunen.

Av Skolverkets statistik framgår också att många kommunala skolor heller inte tar emot nyanlända, bland annat nio kommunala skolor i Norrköping. Detta är alltså inte bara ett friskolefenomen och åtta av tio elever går trots allt i en kommunal skola i Sverige.

Vi vill gärna hitta lösningar, men det är viktigt att inte missa individperspektiv. Alla skolor är inte bra för alla elever. Nyanlända är inte en grå massa med samma behov. Friskolor är ofta profilerade, med det kommer också att det inte nödvändigtvis är det bästa för en nyanländ elevs kunskapsutveckling.

Att fler gör ett aktivt genomtänkt val är vägen framåt, både för bättre skolresultat och bättre integration. Vi ser nu hur allt fler kommuner inför ett aktivt skolval, det vill säga att alla förväntas välja skola. Det är ett effektivt sätt för att fler ska få en skola som passar dem, utan att valfriheten minskar. Vi skulle gärna se ett aktivt skolval i alla landets kommuner.

Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

NyanländaFriskolorSkolval

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev