måndag25 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

”Inför tillståndsplikt för familjehem”

I den situation som nu råder, med exceptionellt stort antal ensamkommande barn och unga, bör regeringen prioritera tillfälliga och förenklade tillstånd för konsulentstödda familjehem. Det inte enbart för barnens och ungdomarnas trygghet - utan också för att förebygga förekomsten av oseriösa aktörer.

Publicerad: 20 oktober 2015, 09:35

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

FlyktingmottagandeSocialtjänstenEnsamkommandeAsylsökande ungaKommuner

Kommunerna har för närvarande stora problem med att skaffa fram familjehem, bland annat som en följd av det stora antal ensamkommande barn och ungdomar som kommer till Sverige.

En viktig resurs i detta arbete är fristående och privata konsulentstödda familjehemsverksamheter. Det är ingen ny form av verksamhet och de arbetar professionellt med att attrahera, rekrytera, utbilda och handleda olika familjehem.

Dessa verksamheter ger under en placering stöd till familjehemmen med kvalificerad handledning dygnet runt, vilket är en viktig skillnad från kommunens kontakter med familjehemmet och den placerade.

Många verksamheter kan också erbjuda särskilt stöd utifrån det behov som kommunens socialtjänst kommit fram till i sin utredning innan placering eller om förändringar i behovet inträffar under en placering. Detta är viktigt för att anpassa stödet utifrån det behov det placerade barnet eller ungdomen har.

Det krävs i dag inget tillstånd från Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) för att driva en verksamhet som förmedlar familjehem och de står inte heller under tillsyn från IVO. Hur många verksamheter som det finns i dag saknar vi också uppgifter om.

En uppskattning som gjordes för något år sedan visade att det då fanns mellan 125-150 verksamheter som kunde betraktas bedriva konsulentstödd familjehemsverksamhet. I den situation som nu råder är det sannolikt att denna form av verksamhet startas av personer och aktörer som saknar erfarenhet och kompetens att utreda familjehem och inte heller ge adekvat handledning till familjehemmen.

Det är allvarligt även om det formellt är socialtjänsten som alltid bär huvudansvaret.

Vi vill därför att regeringen, i enlighet med Håkan Ceders utredning om placeringsformer för barn och unga, så snart som möjligt inför tillståndsplikt för verksamheter som driver konsulentstödd verksamhet.

Det inte enbart för barnens och ungdomarnas trygghet utan också för att förebygga förekomsten av oseriösa aktörer i vård och omsorg.

Nu har vi största respekt för den arbetsbelastning som IVO och många kommuner har, bland annat som en följd av det stora antalet ansökningar för HVB för ensamkommande barn och ungdomar.

Trots detta menar vi att tillståndsplikt bör införas och att regeringen tillskjuter de resurser som ett införande av tillståndsplikt inledningsvis kan medföra.

Om tillståndsplikt införs kan inte enbart krav ställas på erfarenhet och kompetens i verksamheten utan familjehemsområdet blir också en självklar del av IVO:s tillsyn.

Dessutom skulle Socialstyrelsen kunna utfärda föreskrifter vad avser konsulentstödd familjehemsverksamhet vilket skulle bidra till en ökad kvalitetskonkurrens i sektorn.

IVO har i dag ett krav på sig att utföra tillsyn på exempelvis HVB-hem för barn och unga vid minst två tillfällen per år. Det är naturligtvis en särskilt skyddsvärd grupp, men många hem behöver troligtvis inte tillsyn två gånger per då det finns många hem som fungerar utmärkt och som uppvisar goda resultat.

Om IVO fick större frihet att själva utforma sin tillsynsverksamhet skulle de också kunna arbeta mer utifrån den riskbedömning i relation till utförarna oavsett driftsform och då också i relation till konsulentstödda familjehem.

Givet den situation som nu råder, med exceptionellt stort antal ensamkommande barn och unga, kan ett första steg vara att införa tillfälliga och förenklade tillstånd för konsulentstödda familjehem.

Det för att förebygga kvalitetsbrister som på sikt kan påverka både barnen och vår bransch mycket negativt. Vi har exempelvis fått rapporter om att kommuner i dag inte hinner göra egna och nödvändiga kontroller och barn placeras sannolikt i familjehem utan att tillräcklig kontroll har gjorts.

Det är inte acceptabelt och därför menar vi att enklare och tillfälliga tillstånd kan göra nytta. För barnen och ungdomarna har rätt till en bra och ur alla aspekter trygg omsorg för om vi brister i dag kommer vi inte upptäcka det förrän långt senare och barn och unga är vårt samhälles allra mest skyddsvärda grupp.

Suzanne Julin, ordförande, Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård

Dan Nilsson, förbundsdirektör branschorganisationen Svenska Vård

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev