Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

Idrotten måste hjälpa till med integrationen

Idrottsrörelsen måste börja arbeta än mer systematiskt med uppsökande verksamhet för att fånga våra nya landsmän. För när människor känner sig trygga, blir sedda, delaktiga och ges möjligheter att själva utvecklas förbättras hela samhället. Det är en chans vi inte har råd att missa.

Publicerad: 29 september 2015, 09:03

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det finns antagligen ingen bättre väg att lära sig språket än att hitta umgängesformer med andra människor där du tvingas använda ditt nya språk.


Ämnen i artikeln:

FlyktingmottagandeFlyktingpolitikEnsamkommande

Vi upplever just nu en av de största flyktingsituationerna i världshistorien. Det ökar trycket på vårt samhälle. I stället för att endast se problem och hinder måste vi höja blicken och se de fördelar och möjligheter som kommer av detta. Jag vill särskilt lyfta möjligheterna för föreningslivet och civilsamhället.

Under lång tid har, inte minst idrottsrörelsen, haft problem att rekrytera nya medlemmar och ledare. Nu breddas rekryteringsbasen och då måste idrottsrörelsen ta chansen att aktivt söka upp och rekrytera bland våra nya landsmän.

Många människor flyr idag från sina hemmiljöer. De flyr för att deras hem har blivit förstörda, för att de är förföljda, för att de riskerar sina liv om de stannar kvar. De söker sin trygghet i nya länder, i nya miljöer och sammanhang som de inte alls känner igen.

De bryter upp och genom olika grader av ödesdigra strapatser når de den trygghet och den dröm om ett bättre liv som de hade när de flydde.

Men att komma till oss, till Göteborg och Sverige är inte en resa till en dröm eller en perfekt tillvaro. Långt ifrån, det vet vi som bor här. Att komma till Sverige och Göteborg är en del i resan till en ny tillvaro där vi som redan är här har ett ansvar att lotsa nya medmänniskor till en situation där vi tillsammans kan göra vår gemensamma tillvaro lite bättre.

Målsättningen måste vara att alla nya landsmän ska kunna delta i samhällslivet, ett samhällsliv där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter. Det kommer stat och kommun aldrig klara av helt själva. Det är i mötet mellan människor som detta utvecklas.

Den största barriären alla nya svenskar måste över är att lära sig svenska. Här arbetar många parallellt, vilket är helt nödvändigt. Språkets inlärning behöver såväl det teoretiska som det praktiska, där du som nybörjare i svenska måste ta dina egna steg i lärandets gång.

Det finns antagligen ingen bättre väg att lära sig språket än att hitta umgängesformer med andra människor där du tvingas använda ditt nya språk. Vad kan vara bättre än att göra detta inom ramen för en förening? Vad kan vara bättre än att bygga upp nya nätverk och umgängesmönster genom att träda in i ett levande föreningsliv?

Den situation vi står i är inget annat än en gigantisk renässansmöjlighet för föreningar och det civila samhället. Idrotten har här en särställning. Den tar inte alls hänsyn till din bakgrund, till din personliga religiösa eller politiska uppfattning, den ser till dig som person.

Idrotten kan bli oerhört berikad av att hitta nya ledare, nya talanger och kanske nya idrotter bland våra nya landsmän. Här måste idrotten se och hitta sin största roll och samhällsinsats på många år. Idrottsrörelsen måste börja arbeta än mer systematiskt med uppsökande verksamhet för att fånga våra nya landsmän. Det offentligas ansvar är att bistå och stödja men ska verkligen inte ta över det ansvaret.

Nya svenskar ges möjligheten att validera sina betyg och färdigheter till svensk standard, allt för att underlätta insteg på utbildnings- och/eller arbetsmarknaden. Idrott- och föreningslivet har enorma möjligheter att vara en föregångare i arbetet med att hitta nya medlemmar och ledare.

Jag tror inte att detta enbart ska ses som något vi ska göra för våra nya landsmän. Tvärtom, ett tydligare win-win-arbete finns nästan inte. Framgångar inom detta fält kan ge positiva effekter på nästan allt annat vi gör.

För när människor känner sig trygga, blir sedda, delaktiga och ges möjligheter att själva utvecklas förbättras hela samhället. Det är en chans vi inte har råd att missa.

David Lega, kommunalråd (KD) Göteborg

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News