Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

Idrotten en viktig arena för integration

Potentialen i svensk idrott som integrationsarena är tydlig och innebär fantastiska möjligheter. Men mer kan och ska göras för att skapa en idrottsrörelse som speglar det samhälle vi lever i. Det handlar om att ge både unga och nyanlända verktyg att lyckas och samtidigt låta dem ta plats i vår verksamhet. Det skriver Korpens ledning inför helgens riksidrottsmöte.

Publicerad: 29 maj 2015, 03:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Målet är att skapa en livskraftig idrottsrörelse som speglar det samhälle vi lever i och som tilltalar både nuvarande och kommande medlemmar.

Foto: Korpen, Oskar Kullander.


Ämnen i artikeln:

Ideella sektornIdrott

Regeringen aviserade i sin vårbudget för 2015 ett utökat stöd till idrotten med 32 miljoner kronor. I budgetpropositionen så nämns att idrotten har en särskilt viktig roll i att hjälpa nyanlända att bli del av, och delaktiga i, det svenska samhället. Potentialen i svensk idrott som integrationsarena är tydlig och innebär fantastiska möjligheter, men även ett kollektivt ansvar för vår rörelse att våga förändra, möta och bjuda in.

Vid riksidrottsmötet i slutet av maj 2015 kommer svensk idrotts 72 medlemsförbund besluta om en ny strategi med målet att göra idrotten redo att möta framtiden. Arbetet kommer kräva att vi inom idrotten ifrågasätter vårt nuläge. Hur vi jobbar i dag, hur vi är organiserade, hur vi kommunicerar och så vidare. Allt för att vi bättre ska kunna möta ett samhälle med en mer heterogen befolkningssammansättning än när idrottsrörelsen växte fram under 1900-talet. Hur skapar vi en idrottsrörelse som speglar det samhälle vi lever i och som tilltalar både våra nuvarande och kommande medlemmar?

Detta gäller inte bara de människor som kommer hit. Det gäller lika mycket de som lever här. De som ska bära svensk idrott in i den framtid vi nu tar sikte mot. Sveriges Television uppmärksammade i sin reportageserie #ettsverige hur den svenska idrottsrörelsen tappat deltagare bland unga det senaste decenniet. Det stämmer inte överens med den utveckling som skett i Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet, till vardags förkortat Korpen under samma tidsperiod. Korpen är nämligen ett av de förbund som gått emot den trenden. Vi har sedan 2002 ökat vårt medlemsantal i åldersgruppen 16-25 år från 1 500 till dagens 50 000.

Denna ökning är frukten av ett fantastiskt arbete i våra föreningar, ofta i samverkan med andra aktörer som också vill ge ungdomarna på orten en mer aktiv fritid. Ett exempel är samarbetet mellan Korpen Linköping och Linköpings kommun i den stökiga stadsdelen Berga. Tillsammans med engagerade fritidsledare från området har de där startat ett fotbollslag som gett ett stort gäng ungdomar någonting att engagera sig i och glädjas åt tillsammans. Deras matcher i korpserien lockar stora åskådarskaror och spelarna går in för fotbollen vilket innebär att de fått en morot för att inte hamna i trubbel vid sidan av planen.

Trots denna fantastiska ökning och de många lyckade exemplen är vi ödmjuka nog att inse även vår verksamhet behöver fortsätta förnyas och föryngras, inte minst i de styrande rummen. Ett sätt som vi försöker angripa denna utmaning via är att vi skräddarsytt en utbildning för att stärka våra unga organisationsledare. #Ungagerad kallar vi den och det är en utbildning som syftar till att ge deltagarna nödvändig kompetens om Korpens och idrottens uppbyggnad för att vara trygga att ta en mer aktiv roll i våra korpföreningar.

Vi ser nämligen det som ett måste att vi lyckas hjälpa den kraft som finns bland våra unga samt nyanlända lite på traven. Att vi ger dem verktygen att lyckas och samtidigt låter dem ta plats i vår verksamhet.

Låt oss ta ett exempel. I Malmö bor sedan ett tag Umar Osuman. Umar är ursprungligen från Ghana och kom till Malmö efter en sex års lång resa med olika hållplatser runtom i Europa. Med sig från Ghana hade han en vilja till ett bättre liv och ett brinnande fotbollsintresse. Det har lett till att han i dag är en engagerad fotbollsdomare hos Korpen Malmö.

Föreningen märkte direkt när de mötte Umar att han hade viljan och potentialen att bli en bra domare. De valde därmed att se förbi det faktum som kanske fått många andra att tvekan, nämligen att Umar varken pratade svenska eller hade någon domarutbildning. Själva domarutbildningen fick han genom föreningen och att han bara pratar engelska såg föreningen inte som något problem, snarare tvärtom. Fotbollens språk är universellt och det faktum att lagen måste anstränga sig lite extra och prata engelska med Umar ses som en fördel, särskilt när stämningen på planen ibland kan bli lite väl het.

För Umar så är föreningen Korpen Malmö och korpmatcherna ett sammanhang där han får möta nya människor och utvecklas, både personligt och i sin roll som domare.

Vi läser dagligen om den ström av människor på flykt från krig och förföljelse som nu söker trygghet med hopp om lugn och en ny start i vårt land. I samband med detta så förs en diskussion kring hur vi på bästa sätt ger dessa människor en möjlighet att integreras i det svenska samhället.

Vi på Korpen tror att idrotten har potential att bli den punkt i tillvaron som ger dessa människor ett sammanhang, en känsla av att tillhöra något. Precis som gemenskapen i Korpen Malmö nu är för Umar. En större mångfald bland medlemmarna innebär även att vi i idrotten får ny kraft och potentiellt fler ideella ledare som är med och utformar framtidens idrottsförening. Precis en sådan kraft som Umar nu är för Korpen Malmö.

Mycket bra görs redan, såväl i Korpen som i den övriga idrotten. Nu vill vi se ännu mer. Med fler som bidrar kommer vi kunna nå ännu längre och tillsammans nå målet med den livskraftiga framtida idrottsrörelse som alla vill och kan vara en del av. Alla platsar!

Hans G Svensson, ordförande för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets styrelse

Eva Bjernudd, generalsekreterare för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Ideella sektornIdrott

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev