fredag31 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

I Sverige måste allas lika rättigheter accepteras

Politiken måste tala om för förortens fundamentalister att människor i Sverige själva bestämmer över sina liv. Vi moderater tar ansvar för detta och förutsätter att de religiösa samfunden delar det ansvaret. Tillsammans kan vi tala om att om fundamentalisterna inte accepterar allas lika rättigheter så bör de bosätta sig någon annanstans än i Sverige.

Publicerad: 9 juni 2015, 09:10

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Parallella samhällen och parallella rättssystem utan insyn och kontroll finns i dag i flera bostadsområden i Stockholm. Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

FörorterFörortens radikaliseringModeraternaJämlikhetJämställdhetFeminismReligionSegregation

Fundamentalism, extremism, parallella samhällen och parallella rättssystem utan insyn och kontroll finns i dag i flera bostadsområden i Stockholm. Den senaste tiden har flera modiga människor som bor i dessa områden berättat att de tvingas återuppleva saker de flytt ifrån; negativ social kontroll, särskilt gentemot kvinnor, och religiös fundamentalism. De kan inte leva det fria liv de kom till Sverige för att leva.

Detta är en utveckling vi moderater inte kan acceptera. Oavsett religiös eller kulturell bakgrund ska alla människor ha samma rätt att växa upp och forma sina liv. Så ser det inte ut för alla i dag. Trots stora satsningar från Alliansen under förra mandatperioden, bland annat för att förebygga hedersrelaterat våld och hjälpa utsatta människor, behöver vi göra mer.

Den tidigare Rikspolisstyrelsen har i en rapport definierat 55 geografiska områden där kriminella grupperingar har en särskilt stor negativ inverkan på lokalsamhället. Flera av dessa platser ligger i Stockholms ytterstadsområden. De utpekade områdena präglas av bristande social kontroll och ekonomiskt utanförskap. Det är ingen slump att det i dessa områden också förekommer en ökande religiös radikalisering inom vissa grupper.

Vägen ut ur fundamentalisternas grepp stavas social och ekonomisk utveckling i ytterstaden. Det stavas sänkta trösklar in på arbetsmarknaden för utrikes födda, en bättre skola som tidigt fångar upp barn som riskerar att hamna i utanförskap, en förbättrad svenskundervisning och särskilda satsningar för att kvinnor ska försörja sig själva genom eget arbete framför att vara bundna till olika bidrag.

LÄS MER: Feminister - ta upp kampen mot radikaliseringen

LÄS MER: Religiöst hat mot kvinnor måste tåla granskning

Eftersom vi vet att många unga tenderar att ärva sina föräldrars utanförskap är det politikens ansvar att se till att rätt insatser görs för att bryta negativa mönster redan i tidig ålder. Därför vill vi se stärkta insatser som ger:

Riktat stöd till verksamheter som arbetar för att motverka hedersproblematik
Fler mobila polisstationer där polis och ungdomsjour kan arbeta tillsammans
Fortsatt läxhjälp till elever på kvällar och lov
Fler möjligheter för ungdomar att jobba extra på sina lov
Möjlighet att få starta företag på lovet för att på så vis främja unga entreprenörer

Religiösa fundamentalister och kriminella grupperingar utnyttjar det maktvakuum som uppstår när det goda samhället – jobb, myndigheter och den frivilliga sektorn – inte längre finns på plats. Politikens uppgift är därför att se till att de goda krafterna stärks.

Varje dag har vi kvinnor och män som lägger oändligt med tid för att göra just sitt område till en bättre plats att växa upp och leva på. Det är dessa som ska ha samhällets stöd. Så kan vi återta kontrollen över den sociala utvecklingen och långsamt vrida makten ut ur fundamentalisternas händer.

Politiken måste tala om för fundamentalisterna att bland de mest fundamentala värden Sverige bygger på är att människor själva bestämmer över sina liv oavsett vem man är, vilket kön man har eller vem man älskar.

Vi moderater tar ansvar för att förmedla detta och förutsätter att de religiösa samfunden i dessa områden delar det ansvaret med oss. Tillsammans kan vi då med auktoritet tala om för fundamentalisterna att om de inte kan eller vill acceptera värden såsom allas lika rättigheter så bör de bosätta sig någon annanstans än i Sverige.

Andréa Ström, vice ordförande socialnämnden (M) Stockholms stad

Ole-Jörgen Persson, ledamot i socialnämnden (M) Stockholms Stad

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev